• Co nového ve Velké Chuchli

  • Do voleb 2018 ve spolupráci s TOP

  • Tak tohle snad už NE

  • NewsFlash 4
  • NewsFlash 5
  • NewsFlash 6
Vy všichni nám můžete pomoci se zbavit Vševedoucí „Modré pracky“

2018-10-5 00:00:00 GMT+00:00!


10 bodů pro Chuchli

top   

znak1                          

       

 

 

 

             ve spolupráci s 

                                                                 Chucheláky trochu jinak    

           

bude v Chuchli podporovat těchto deset bodů: 

 

1)    Inteligentní dopravní řešení nezatěžující ráz městské části, výhodné pro všechny Chucheláky, vše ve spolupráci s dotčenými obyvateli. Preferujeme podjezd

 

2)    Střed Chuchle pro Chucheláky, ne na zakázku developera. Betonová obluda není řešení

 

3)    Zachovat ráz Hvězdárny jako „dobré adresy“, rodinné domy, ne sídliště, s vybudováním občanské vybavenosti této lokality. Snaha o řádné začlenění osady Lahovská jako jednu z částí Chuchle

 

4)    Bezbariérová komunikace s občany a jejich plná informovanost

 

5)    Zachovat ráz Malé Chuchle jako prvorepublikového tichého výletního místa

 

6)    Dořešit protipovodňová a protihluková opatření ve spodní části Chuchle, a to včetně dešťové kanalizace

 

7)    V úklidu a údržbě místních komunikacích a veřejných ploch provést radikální změny po vzoru fungujícího Slivence a Lochkova

 

8)    Podpora veškerého sportovního a kulturního dění v městské části s důrazem na mládež a  na  reprezentační úroveň

 

9)    Podpora seniorů a vytváření nových možností využití volného    času

 

10) Zachovat Chuchli pro naše děti a vnoučata v co nejkouzelnější  přírodní podobě

 

  &

Co rozhodně podporovat nebudeme:

Neprůhlednost výběrových řízení

 

Umělé navyšování cen veřejných zakázek rekonstrukcí a novostaveb

 

Směny pozemků v neprospěch Městské části Velká Chuchle

 

Klientelismus

 

Likvidace zeleně městské části v obou Chuchlích

 

Soukromé aktivity kroužků, oddílů, které navenek přináší podporu pro děti, ale v konečném důsledku vysávají rozpočet obce pouze  

pro svoji existenci

 

 

 

Veškeré aktivity chceme provádět s podporou a   s ohledem na názory občanů. Je na čase městskou část sbližovat, a ne rozdělovat, jak tomu bylo doposud.

 

Tento program plně podporují všichni naši kandidáti.

 

Robert Mařík, Mgr. Lenka Felix, Zdeněk Vlasák, Vladímíra Plhoňová, RNDr. Vladimír Tyle, Ing. Michal Mendlík, Vladimír Nejedlo,

Zuzana Krištůfková , Patrik Grünvald, Jana Hrudková, Jana Wamberová, Tomáš Winter, Karel Novotný

Bydlíme tu s vámi!

 

   http://chuchleweb.cz/

Na web1

Do komunálních voleb 2018 ve spolupráci s TOP 09

Do komunálních voleb 2018 ve spolupráci s TOP 09

  znak1Po volbách 2014, kdy nás okamžitě po zveřejnění výsledků opustili jak  pan Kadeřábek, tak  i pan Špaňhel a přešli podporovat ODS pod vedením Stanislava Fresla, bylo nutné se zamyslet nad budoucností našeho spolku a nad jeho restrukturalizací. Bohužel odchodem ing. Špaňhela jsme přišli i o práva na časopis Chucheláci trochu jinak, který ve volebním období 2010-14  upozorňoval na některé věci, které nekorespondovali s naším přesvědčením. Je škoda, že tato tiskovina zanikla, ale s tím jsme se vyrovnali a jediný, kdo stojí za jejím zánikem se dnes objevuje na kandidátce ANO. Proč se časopis nevydával, je celkem jasné.

 V následujících letech se naší jedinou zastupitelkou stala naše předsedkyně paní Felix, která nám ostatním poskytla vždy velmi barvitý obrázek o dění na úřadě pod vedením ODS. Kdo jí zprvu nevěřil, poslouchal zvukové záznamy a sám musím říci, že někdy to stálo fakt za to.

 Po doplnění členské základny, především o mladší členy, jsme se někdy v průběhu roku 2016 rozhodli, že se zúčastníme následujících voleb do zastupitelstva ve Velké Chuchli v roce 2018.

 Řešili jsme pouze dvě otázky. Buď vstoupit do voleb samostatně, nebo ve spolupráci s jiným subjektem. První možnostpirát znamenala, že opět budeme obcházet spoluobčany a žádat je o svolení vůbec kandidovat ve volebním okrsku Velká Chuchle. Ale proč? Proč jsme hned od začátku znevýhodněni tím, že my musíme shánět cca 500 podpisů a např. ODS  nemusí udělat proto, aby kandidovali v Chuchli vůbec nic. My máme sídlo spolku ve Velké Chuchli a kde ho má v Chuchli právě ODS? Nikde.

 Chápeme, že zrovna pro fanatické přívržence ODS v Chuchli je to, že neobcházíme občany hodně frustrující! Vzpomínám na jejich dřívější výmluvy ve stylu: „Maminka mi nedovolila nic podepisovat!“ nebo „Vy pro nás nejste partneři“ nebo „Nejste naše krevní skupina“ atd.  Prostě styl ODS: znepříjemnit, otrávit a pomluvit.

 Tím se zákonitě dostáváme k druhé možnosti, kandidovat ve spolupráci s nějakým zavedeným politickým subjektem. A s kým?  Možnost byla kandidovat pod hlavičkou Pirátů. Ovšem Piráti ve Velké Chuchli nekandidují, protože zde  nemají členskou základnu a vstupovat do politické strany se většině našich členů nechtělo. Ovšem někteří naši především mladší členové, jsou podporovateli Pirátů, což v našem spolku není překážkou. V našem spolku dle stanov nemá místo člen KSČM či člen jakéhokoli antisemitského hnutí a už vůbec bývalý člen VB či STB. Hned po minulých volbách jsme se díky přeběhlíkovi stali pro „Modráky“ opozicí. A stejně tak na tom byl i člen Top 09 pan Mařík, který též hned po minulých volbách zjistil, že se jeho spolukandidát též vydal podporovat „Modré zlo“. Jeho zděšení bylo o to větší, když časem zjistil, že to nebylo jediné vajíčko od „Modré kukačky“. Návrh na spolupráci naší předsedkyni přednesl pan Mařík po jednom z oblíbených hlasovacích šlágrů ODS na téma přístavba MŠ.  Na následujících jednáních bylo domluveno, že do voleb vstoupíme ve spolupráci s TOP 09 a to jako rovnocenný partner. Domluvený počet kandidátů do zastupitelstva byl 5 kandidátů   za TOP 09 a 5 kandidátů na straně Chucheláků trochu jinak s tím, že o poslední místo   na kandidátce půjde ve shodě obou subjektů. Jistě počítáte dobře 11. Rovnou jsme předpokládali klasický kousek „Modráků“  se zvyšováním počtu zastupitelů. Tento prvek pro znepříjemnění použilo vedení chuchelské ODS již v roce 2010. No v roce 2018 se již borci z ODS vůbec odvázali a prohlasovali, že zastupitelů ve volebním období bude 13! Prý proto, že bude více práce! No, dnes bylo zastupitelů 9 a z toho 2 neměli svůj výbor. O funkčnosti výborů kulturního a sportovního, kontrolního, školského nebo výboru územního plánu se snad radši nebudeme rozepisovat. No nic. Shánění dalších dvou kandidátů naštěstí bylo otázkou několika hodin.

 

Ještě by v tuto chvíli bylo asi vhodné zkonstatovat, proč není na naší společné kandidátce pan Němeček člen TOP 09 na Praze 4. Pan Němeček vstoupil do finální fáze příprav na volby  řekněme dost zvláštním komunikačním způsobem přes vedení TOP 09 Prahy 5. Na schůzce s vedením TOP 09 Prahy 5 jsme si vše s panem Němečkem vyříkali a uzavřeli, že na již připravené kandidátce nebudeme nic měnit. Pan Němeček nás ubezpečil, že udělá maximum pro vítězství kandidáta za TOP 09 pro senátní volby. Takže jakékoli akce pořádané panem Němečkem jsou jeho osobními aktivitami a nemají nic společného s komunálními volbami  ve velké Chuchli 2018.

 Co říci závěrem? Bedlivě jsme vybírali naše kandidáty tak, aby se skloubila zkušenost s mladistvým elánem, aby z těchto atributů měla prospěch Chuchle. A věkový průměr okolo 42 let jasně hovoří o tom, že naši kandidáti nejsou zatíženi minulostí, ať již z éry vlády KSČ či STB nebo takzvané „podnikatelské tunelařiny“ z éry 90. let, což je oproti některým jiným kandidujícím subjektům jistě výhodou.

 V následujících dnech Vám předložíme náš společný volební program. Doufáme, že osloví co největší spektrum našich občanů.

 

    Na web1

Redakce webu ChTJ

 

Válka končila v Chuchli

Válka končila v Chuchli

Zdroj: Dostihový svět, LPK Radtín a další různé

 

Na samém konci druhé světové války se v okolí Chuchle stále schovával mnoho Němců. Rudá armáda k nám sice dorazila 9. května v noci, ale mnoho chucheláků se ze svých úkrytů do svých domovů vrátilo až o dva dny později, tedy 11. května, jak říká pamětník. Ale začněme popořádku.

Informace pro obyvatele Chuchle k plánované optimalizaci železniční tratě

Informace pro obyvatele Chuchle k plánované optimalizaci železniční tratě

 Investor připravované Optimalizace železniční trati Praha – Beroun seznámil zastupitele chuchelské samosprávy s rozpracovanou dokumentací stavby. Zde je odpověď na vaše časté dotazy:

Kdy se počítá se zahájením a ukončením stavby?

Souhrnná technická zpráva uvádí předpokládaný termín zahájení stavby 1.6.2018 a ukončení 30.6.2021. Stavba bude probíhat postupně od přípravných prací, nových podjezdů a nadjezdů až po závěrečnou výměnu kolejových svršků. Termíny zatím berme s rezervou, stavba nemá dokončenou prováděcí dokumentaci, vydané stavební povolení ani neproběhl výběr zhotovitele stavby. Každý z těchto kroků může přinést odvolání účastníků a oddálení zahájení stavby i o několik let.

Názor pana Němečka

kmotr2ANO! Nás to nezajímá…

Když jsem si dne 30. Května 2016, kdy mělo od 18hodin probíhat 5.zasedání zastupitelstva a těšil jem se na další setkání se starými známými tvářemi, myslel jsem si, že ze strany „Standovi party“ už nic horšího než útok na pana Arch. Doubnera mě už čekat nemůže.
„Nic horšího, skandálnějšího a opovrníhodnějšího už přeci ani nemůžou vymyslet ani oni“ řekl jsem si. Bohužel jsem netušil, že mě čeká další díl „Chuchelské parodie na politické zasedání“. Dnes přeskočím to, že to byl jako obvykle soubor „5 proti 4“.

Zastupitelé rozhodli: Chuchle nepotřebuje stavební výbor!

krásaZastupitelé rozhodli: Chuchle nepotřebuje stavební výbor!

Na květnovém zastupitelstvu většina pěti zastupitelů hlasovala pro návrh pana Klána zrušit stavební výbor (celým názvem Stavební, dopravní a bezpečnostní výbor). Přesvědčil je svým tvrzením, že mu výbor neposkytoval kvalitní podklady pro rozhodování. Více než samotný komentář nabízím ke shlédnutí veškeré podklady, které stavební výbor připravil pro jednání zastupitelstva. Jen tak si sami můžete udělat vlastní názor na kvalitu podkladů, na něž pan Klán odkazoval:

https://drive.google.com/folderview?id=0B-sFYwDxhYTDUVJraTB3bkFILVk&usp=sharing

Jiří Barcal, zastupitel a bývalý vedoucí zrušeného výboru

V rámci demokracie a na jeho žádost zveřejňujeme příspěvek pana Němečka J..

Vážení chucheláci, ale i páni zastupitelé…

Ač jsem člověk, co se může pyšnit tím, že málokdy vypěním(na rozdíl od některých zastupitelů, kterým to notoricky nejde), tak nyní nastal ten moment, kdy už mě okolnosti donutily podniknout reakci na to co se děje v mojí milované městské části.

Aby to s autobusem do Chuchle nedopadlo, jak říká velikán Jára Cimrman : „Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale je to asi tak jediné, co s tím můžeme dělat…“

Tak abychom si to ujasnili. Pan Fresl sice svolal  mimořádné zastupitelstvo, ale podnět k tomuto kroku nevzešel od něho, jak by asi každý normální občan Chuchle předpokládal. Podnět nevzešel ani od jeho zástupce z Davle a  ani od kolegy z Dolů. A už vůbec nevzešel z jeho spoluhlasujících  soustraníků, sedících v zastupitelstvu. Podnět  ke svolání dali zastupitelé, kteří pana Fresla nepodporují.

Vánoce 2015

                                                                  Krásné vánoční svátky,

                                                                 mnoho spokojených chvil 

                                                                 v novém  roce 2016

                                                                                    a

                                                                především hodně zdraví

                                                                              Vám přejí   znak1

Návrh na odvolání KV od Mgr. Melichara na zasedání ZMČ dne 9.11.2015

4Odvolání  Kontrolního  výboru

Samozřejmě si většina z vás myslí, že jsem tento bod do programu zastupitelstva vložil na základě pseudokauz  kontrolního výboru, jako je vyšetřování elektromobilu nebo oblíbené téma financování pečovatelské služby. Není to tak. Pravdou je, že „odborné“ závěry KV mě nechávají ledově klidným.  Kdyby se jednalo o solidní a důvěryhodné  kontroly, tak by jistě už před rokem navrhnul pan Pořízek usnesení, ve kterém by byla žádost na Magistrát hlavního města Prahy o hloubkovou kontrolu financování  a nakládání se svěřeným majetkem a prostředky. Poslední hloubková  kontrola, se uskutečnila cca před 16 lety. Což asi učinit nechtějí, nebo nemohou?