• Co nového ve Velké Chuchli

  • Z fotbalového hřiště

  • Podívejte se na tu smetánku

  • NewsFlash 4
  • NewsFlash 5
  • NewsFlash 6
O tempora, o mores!
Quousque tandem abutere, Fresle, patientia nostra?

2018-11-12 00:00:00 GMT+00:00!


Válka končila v Chuchli

Válka končila v Chuchli

Zdroj: Dostihový svět, LPK Radtín a další různé

 

Na samém konci druhé světové války se v okolí Chuchle stále schovával mnoho Němců. Rudá armáda k nám sice dorazila 9. května v noci, ale mnoho chucheláků se ze svých úkrytů do svých domovů vrátilo až o dva dny později, tedy 11. května, jak říká pamětník. Ale začněme popořádku.

 

V sobotu dne 5. května vypuklo povstání v poledních hodinách po výzvě československého rozhlasu. V tu dobu se začal odehrávat i důležitý dramaticky krutý děj mezi obcemi Chuchle, Zbraslav, Radotín. Vše, co se tady tehdy v několika dnech odehrálo, bylo nejen velice komplikované a dramatické, ale také důležité. Boje, které tu probíhaly, měly bezprostřední vliv na osud celé Prahy.

Občané spolu s československou armádou obsazovaly veřejné instituce a služby, četnické stanice a vyvěšovaly státní vlajky. Zbraně, střelivo a další výzbroj se armádě dařilo získávat odzbrojováním německých posádek, další množství ukořistila jednotka v budově zbraslavského kláštera po likvidaci tamní německé posádky. V Radotíně vzniklo v četnické stanici vojenské velitelství, které udržovalo spojení s Chuchlí, Zbraslaví a dalšími sousedními obcemi, koordinovalo veliké množství dobrovolníků, vojáků, hasičů. Ozbrojená četa byla poslána v odpoledních hodinách na pomoc silně ohroženého Slivence jednotkami SS.  Do Radotína ve 20:25 přijíždí první hlídkový vůz druhého pluku Vlasovců. Za ním pak přijela celá četa: 2 tanky, 4 obrněné vozy a asi 80 mužů.

V noci z 5. na 6. květen vyhlásilo vojenské velitelství všeobecný poplach za účelem zesílení bojových jednotek a ke stavbě barikád a záseků proti tankům na všech silnicích a cestách. Na to ráno v 5:10 hod. došel rozkaz Národního výboru v Praze uzavřít všechny záseky na silnicích a cestách a bránit se, neboť od Benešova postupovala motorizovaná německá pěchota ku Praze a od Hradišťka táhlo asi 500 mužů z pionýrské školy s děly a kulomety. Zbraslav se tak znovu stala dějištěm bojů. Od 16:00 hodiny šestého května přijížděly do Radotína další a další jednotky Vlasovců, jež brzy naplnily celou silnici z Čemošic až k radotínskému nádraží. Z dlouhé válečné letargie probuzení občané měli brzy plně v rukou i Velkou Chuchli, kam ve 21:30 téhož dne dorazila přední hlídka Vlasovců s 1 pancéřem pod vedením poručíka, kterou následovalo dalších třicet vozů. V restauraci U Holečků bylo odzbrojeno devět nacistických důstojníků, kteří chtěli ujet na kolech do americké okupační zóny.

 

7. května pozorovatelna na věži radotínského kostela hlásila od časného rána pohyby vojáků za řekou u Zbraslavi, u dvora Peluňku a u Bud. Kolem 9. hod. bylo pozorováno shromažďování se německých jednotek mezi Zbraslaví a lahovickým mostem a postup jednotlivců k Radotínu. K polednímu došla zpráva, že od Hradišťka táhne 4.500 SSmannů s tanky a že Zbraslavští znovu kapitulovali a složili zbraně. Od zbraslavského zámku jsou hlášeny další německé jednotky na postupu k Lahovicům. Na žádost vládního vojska posílá radotínské velitelství k lahovickému mostu nášlapné miny. Děla i německé tanky stále ostřelovaly Radotín. Přes vážnost situace se Lahovičtí rozhodli, že i za těchto nepříznivých okolností budou klást Němcům odpor v jejich postupu na Prahu. Lahovičtí se bránili jen lehkými zbraněmi a dokonce se jím podařilo zastřelit německého hejtmana SS. Most přes Berounku byl strategickým místem pro obě strany. Zatímco Lahovičtí se jej snažili zničit, německé jednotky usilovaly o jeho záchranu, aby mohly přes Berounku do Prahy. Nepatrná hrstka obránců v síle 90 mužů, vyzbrojený nedostatečnými ručními zbraněmi, odolávala od úsvitu až do doby odpolední svým bezpříkladným hrdinstvím moderně vyzbrojenému nepříteli. Šestileté válečné zkušenosti SSmannů, dělostřelecká palba středních tanků nemohly podlomit odvahu obránců Lahovic, kteří s vypětím tělesných i duševních sil drželi bojovou linii až do doby kolem poledne, kdy za daných okolností se stalo obranné postavení neudržitelným. Zbytek obránců za pomoci Vlasovců zaujímal pak postupně nová obranná palebná postavení a tím na téměř celé odpoledne zpomalil postup němců směrem na Velkou Chuchli a do polí k Radotínu. Proti oddílům SS bojovali chuchelští dobrovolníci spolu s Vlasovci i na polích za Waltrovou zahradou. Na pomoc jim železničáři ze Smíchova poslali jeden z ukořistěných pancéřových vlaků vybavených těžkými zbraněmi, po krátké přestřelce ho však německé tanky zneškodnily.

 

U Velké Chuchle bylo postaveno palebné postavení v místě před osmi kanály. K boji o tuto barikádu došlo 7. května v podvečer. Po krutém vraždění v Lahovicích si nepřítel zajistil téměř všechny zbývající muže – v počtu 70 – kteří ještě v obci zůstali a soustředil je u mostu přes Berounku. Tam je oloupil o hodinky a v 18:00 hod. je seřadil a hnal k odklízení barikády na „osmi kanálech“ ve Velké Chuchli. Při nastalé přestřelce mezi Vlasovci, hájícími tuto barikádu a Němci se podařilo některým občanům prchnout k Vlasovcům. Po ústupu obránců barikády, chuchelských bojovníků a Vlasovců, bojová skupina pod velením SS-Oberführera Kleina, velitele ženijní školy SS v Hradištku postupovala směrem na Prahu.  Přístup přes Zlíchov byl pevně přehrazen palbou dělostřeleckého oddílu 1. pěší divize ROA (vlasovští dělostřelci vytrvali až do devátého května, Rudá armáda tyto vojáky nezajala. Nakonec je podle všeho lapily sovětské bezpečnostní orgány).

Bez názvu

 

 

 Na snímku Vlasovci u nádraží Radotín   (z  archivu Prahy 16).

 Velmi významnou roli sehrály jednotky Andreje Vlasova v posledních dnech války, kdy se zapojily do Pražského povstání proti němcům. Podle historika Pavla Žáčka by bez jejich pomoci při povstání v Praze a okolí nastal masakr. Na druhou stranu se dopustili řady neomluvitelných zločinů. Původně se Vlasovci chtěli dostat k americké armádě, ale na poslední chvíli se podíleli na osvobození Prahy Sovětskou armádou.  Pomohli v kritické situaci a tím i ke kapitulaci německého vojska.    Postup Rudé armády k Praze ale nutí české politiky lavírovat a 7. května prohlašuje ČNR další spojenectví s ROA za nadále neúnosné.

Na událostech v posledních dnech války v našem regionu měli však Vlasovci významný podíl, který jim historie nemůže upřít.

 

 V půl desáté večer, 7. května 1945, obsadily jednotky generála Kleina Velkou Chuchli. Vyhlásily stanné právo a zákaz vycházení. V Chuchli tehdy bylo asi sto padesát dostihových koní. Část ve stájích na závodišti, část jich trenéři, z oprávněné obavy o jejich osud, stačili odtud odvést do obce. Udělal to i trenér Karel Šmejda, i když on sám bydlel u dostihové dráhy. Přes obrovské nebezpečí, které mu hrozilo, se vydal k závodišti, aby své koně nakrmil a napojil. Došel však jen k železničnímu přejezdu u hotelu Start, kde ho zasáhla kulka německého odstřelovače. Zahynul tedy nedaleko svého domu, který dodnes stojí jako třetí východně za bývalou restaurací Start. Většině zdejších obyvatel se však ještě předtím, na výzvu nově zvoleného Národního výboru, který vydal povel k evakuaci, podařilo uprchnout do různých míst v okolí. Velká část obyvatelstva byla před příchodem německé armády dočasně evakuována do opuštěného lomu. Některé rodiny přes varování přečkaly uzavřené ve svých domovech.

 

Evakuaci do šachty v bývalém dolomitovém lomu organizovala československá armáda, jejíž důstojníci stále opakovali, že už musí vchod do té šachty nechat zavalit, aby se tam Němci, až přijdou, nedostali. Sedmého po soumraku těsně před odstřelem kamene pro zakrytí vchodu nakonec někomu došlo, že to odstřelit a tím zatarasit ten vchod, není možné. Že ta šachta není tak prozkoumaná, že není jisté, zda se tam ti lidé neudusí apod. Tak to nechali otevřené. Německé jednotky údajně upozornila na úkryt v lomu vysílačkou, kterou s němci komunikovala pravidelně, jedna místní česká Němka, fanatická nacistka pí. B…., ukrytí v lomu se to dozvěděli. No a tak rodiny těch, o kterých se vědělo, že předtím bojovali proti Němcům, třeba na polích za Waltrovkou nebo jinde na barikádách a měli být tedy popraveni, museli prchat dál. Otec nejedné tady ukryté rodiny bojoval na barikádě těsně před příchodem do úkrytu v lomu, a tak nebylo na co čekat. Přikrývky a kufr s jídlem naložili zpět do dřevěných vozíků a utíkali z Chuchle pryč, na Ořech a dál, cestou se museli vyhýbat znetvořeným tělům.  Ostatní v lomu ukryté vytáhala německá armáda z oné šachty a dovedla zpět do obce.

 

8. května ustupují Vlasovci zklamaní postoji ČNR směrem na Berounsko. Útok Němců z Lahovic směrem na Smíchov zastavil 8. května jeden z povstaleckých obrněných vlaků. V tyto dva dny, sedmého a osmého května, bylo při bojích ve Velké Chuchli zastřeleno či raněno nejvíce bojovníků z řad občanů. Chuchelští hasiči po šestiletém nuceném útlumu činnosti byli v plném nasazení a přes obrovské nebezpečí odváželi zraněné sanitním vozem k dalšímu ošetření. Kleinovy jednotky, z nichž část byla právě v Chuchli, chtěly ještě zaútočit na Prahu. Jenže v tu dobu většina německých posádek v hlavním městě už mezitím díky povstalým občanům i zbytku Vlasovovým vojákům kapitulovala. Od východu se Praze na dosah rychle přiblížila Rudá armáda. Kleinovy jednotky tedy ustoupily k americké linii.

 

9. května na železniční přejezd postavili zbylí na západ prchající Němci auto s municí. Střelbou z kulometů se jim podařilo vůz podpálit. Ohňostroj střel pak rozpoutal peklo. Nejprve se vzňal hotel Start, za chvíli začaly hořet i nedaleké stáje. K požáru obydlí třiceti dostihových koní přispěl podle některých očitých svědků i příslušník Hitlerjugend, ještě napůl dítě v uniformě Wehrmachtu, který polil naftou některé stěny těchto dřevěných budov a pak je podpálil. K hořícím stájím přiběhl jako první jiný chlapec, přibližně stejného věku, sotva šestnáctiletý Vlastimil Vaňátko. Nebál se střelby, která celou tu hrůzu ještě umocňovala a jejíž obětí se mohl stát v kterémkoli okamžiku. Na dveřích stájí byly visací zámky. Všechny je musel postupně urazit. Znovu a znovu se pak vrhal do plamenů a z nepředstavitelného žáru bortících se budov na poslední chvíli vyváděl zděšené plnokrevníky. Sám jich takto zachránil patnáct. Pak se k němu přidali další, především trenéři.

 

9. května v 18:00 hodin přijíždí do Prahy hlavní síly Rudé armády. V Praze se devátého večer už slavilo vítězství, ale ve Velké Chuchli byly stále slyšet výstřely, které spolu s doutnajícími stájemi nepůsobily bezpečným dojmem. Jednotky povstalců zajímaly zbytky německých jednotek tady na okraji Prahy ještě desátého května. Lidé se tedy do svých domovů vraceli velmi nejistě celé dva dny, jak je zmíněno v úvodu. Cestou se stávali svědky hrůzných výjevů, jaké přináší válka.

 

 

Jiří Kodet

 

 

Informace pro obyvatele Chuchle k plánované optimalizaci železniční tratě

Informace pro obyvatele Chuchle k plánované optimalizaci železniční tratě

 Investor připravované Optimalizace železniční trati Praha – Beroun seznámil zastupitele chuchelské samosprávy s rozpracovanou dokumentací stavby. Zde je odpověď na vaše časté dotazy:

Kdy se počítá se zahájením a ukončením stavby?

Souhrnná technická zpráva uvádí předpokládaný termín zahájení stavby 1.6.2018 a ukončení 30.6.2021. Stavba bude probíhat postupně od přípravných prací, nových podjezdů a nadjezdů až po závěrečnou výměnu kolejových svršků. Termíny zatím berme s rezervou, stavba nemá dokončenou prováděcí dokumentaci, vydané stavební povolení ani neproběhl výběr zhotovitele stavby. Každý z těchto kroků může přinést odvolání účastníků a oddálení zahájení stavby i o několik let.

Jak budou vypadat protihlukové stěny?

Autoři projektu sami uvádějí, že protihlukové stěny jsou největší estetický problém stavby. V souhrnné technické zprávě je už ale jasně uvedeno doporučení pro daší stupně dokumentace, aby se počítalo s ozeleněním vnějších ploch. Výška a rozsah protihlukových stěn zůstává podle již vydaného územního rozhodnutí, ani ze strany investora ani veřejnosti to není možné měnit bez nového stavebního řízení.

Bude stavba vyžadovat kácení stromů a v jakém rozsahu?

Součástí dokumentace je podrobný dendrologický průzkum a záměr poměrně rozsáhlého kácení stromů. V principu investor požaduje vykácet koridor do 8 metrů od osy krajních kolejí, včetně svahů železničního náspu, dále plochy předpokládaného zařízení staveniště a kolem všech stavebních objektů. Tento maximalistický požadavek investora ale bude předmětem dalších jednání, do kterých by se měla zapojit i veřejnost.

Jaké se předpokládá navýšení provozu po dokončení Optimalizace?

Projektová dokumentace hlavně počítá se zvýšením rychlosti vlaků až na 140 km/ hodinu,  neočekává se nijak dramatický nárůst počtu průjezdů vlaků. V úseku Smíchovské nádraží – Velká Chuchle projede nyní v době od 6,00 do 22,00 asi 160 vlakových souprav, po dokončení to bude 210, v době od 22,00 do 6,00 nyní projíždí asi 29 vlakových souprav po dokončení to bude 42. Většinu z toho tvoří osobní vlaky pro příměstskou dopravu.

Jaký bude rozsah záborů v průběhu stavby?

Souhrnná technická zpráva odkazuje na další stupně dokumentace, kde budou plochy zařízení staveniště a zábory přesně specifikovány a projednány s ÚMČ i veřejností. Stavba přinese pro obyvatele obou Chuchlí určitě řadu omezení a ponechávat případné spory až na ústní jednání při stavebním řízení není v zájmu nikoho z účastníků.

Jiří Barcal, zastupitel MČ Praha – Velká Chuchle, dne 4.3.2017

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Poznámka redakce: Co dodat ? „Božský“ jede podle plánu. Otázka je proč jede podle plánů ,které jsou podobně staré jako on. Když má „Božský“ tak rád retro  proč místo mobilu nepoužívá radši poštovního holuba?

Názor pana Němečka

kmotr2ANO! Nás to nezajímá…

Když jsem si dne 30. Května 2016, kdy mělo od 18hodin probíhat 5.zasedání zastupitelstva a těšil jem se na další setkání se starými známými tvářemi, myslel jsem si, že ze strany „Standovi party“ už nic horšího než útok na pana Arch. Doubnera mě už čekat nemůže.
„Nic horšího, skandálnějšího a opovrníhodnějšího už přeci ani nemůžou vymyslet ani oni“ řekl jsem si. Bohužel jsem netušil, že mě čeká další díl „Chuchelské parodie na politické zasedání“. Dnes přeskočím to, že to byl jako obvykle soubor „5 proti 4“.

Na 4. Zasedání MČ se dělo něco čemu se nedá říkat jinak než arogance vůči panu Barcalovi, kdy byla jeho zjevně dobrá iniciativa umlčena panem starostou se slovy, že „na takové dlouhé projednávání Vašich záležitostí tu není čas“. Na to bych rovnou být zastupitelem reagoval. A zatím žádný jiný zastupitel kromě právě pana Barcala na podobnou situaci nereagoval. Pan Barcal ano a za to, že prakticky „postavil na všechny čtyři“ právě svůj výbor, který převzal po panu Architektu Doubnerovi a kromě mnoha bodů k projednání také okamžitě zpracoval a zaslal „jednací řád tohoto výboru“, si vysloužil tvrdou ignoraci ze strany stávající „koalice pěti“. „ANO! Nás to opravdu nezajímá…“ jakoby říkali pan starosta a jeho parta. To co jsem si říkal(a tak trochu v to doufal, dávajíc naději do rukou pana Barcala), že ty samé body budou navrhnuty na dalším zasedání. A skutečně! Když jsem si četl body na 5. Zasedání MČ, tak mé srdce zaplesalo a možná jsem i slzu uronil, že demokracie a rozum snad opravdu existují i v Chuchli.

No, čekal mě tvrdý náraz na realitu, který započal pan Klán. Ten navrhl, nejen bod 2 – „Vyjádření pana Barcala k neprojednání agendy ze 4.zasedání MČ“ vyškrtnout z celého zasedání, ale nahradit ho zrušením celého výboru pana Barcala. Asi jako trest za to, že opravdu něco dělá, aby si to jako nezvykal, protože jinak „ty, ty, ty, dostaneš přes ruce“. A jako dovršení celé frašky se jako další bod přidal napřipravený a všem zastupitelů neznámým bodem pana Kadeřábka(asi se s panem Klánem domluvili a sesmolil ho 5minut před zasedáním).

Takže protože tu někdo věnuje svůj vlastní čas a snahu, tak to nás nezajímá? Nevím jak pana Klána, pan Fresla, pana Kadeřábka, pana Šimka a pana Pořízka, ALE MĚ TEDY OPRAVDOVÁ PRÁCE TEDY ZAJÍMÁ! A NECHCI SI JEN ZKRÁTIT ZASEDÁNÍ.

A proto chci tímto nejen pochválit pana Barcala za svou krátkou, ale o to intenzivnější a iniciativnější práci, ale chci vyzvat všechny chytré lidi, kteří mají selský rozum…pojďte příště volit rozumněji…volme ne podle politické strany, ale podle toho, kdo skutečně pracuje. A ne toho, kdo “si tu dobu v politice snaží nějak odbít“ a ničí práci druhých.

 

Jan Němeček ml.

Zastupitelé rozhodli: Chuchle nepotřebuje stavební výbor!

krásaZastupitelé rozhodli: Chuchle nepotřebuje stavební výbor!

Na květnovém zastupitelstvu většina pěti zastupitelů hlasovala pro návrh pana Klána zrušit stavební výbor (celým názvem Stavební, dopravní a bezpečnostní výbor). Přesvědčil je svým tvrzením, že mu výbor neposkytoval kvalitní podklady pro rozhodování. Více než samotný komentář nabízím ke shlédnutí veškeré podklady, které stavební výbor připravil pro jednání zastupitelstva. Jen tak si sami můžete udělat vlastní názor na kvalitu podkladů, na něž pan Klán odkazoval:

https://drive.google.com/folderview?id=0B-sFYwDxhYTDUVJraTB3bkFILVk&usp=sharing

Jiří Barcal, zastupitel a bývalý vedoucí zrušeného výboru

V rámci demokracie a na jeho žádost zveřejňujeme příspěvek pana Němečka J..

Vážení chucheláci, ale i páni zastupitelé…

Ač jsem člověk, co se může pyšnit tím, že málokdy vypěním(na rozdíl od některých zastupitelů, kterým to notoricky nejde), tak nyní nastal ten moment, kdy už mě okolnosti donutily podniknout reakci na to co se děje v mojí milované městské části.

To co bych byl schopný bez problémů přejít, by bylo to, že třeba ve volbách by ta „má strana“ nebo strana co ji fandím hned po ní, dostala méně hlasů. Ostatně to se stává a ne vždy vyhraje ten nejlepší, stejně jako ve sportu někdy štěstěna přihraje vítězství týmu co nemá největší šance na ten zlatý stupínek. To co se ale někdy stane v malých obcích a městských částech, jako je v té naší, že moje oblíbená strana získá procent dost, ta druhá co bych podporoval ještě víc, ale ten lidský faktor v nich jaksi pokulhává, to už se mi toleruje těžším způsobem.

Víte, já jsem člověk co má rád přemýšlení selským rozumem. A už v základu, ne později nebo „když se to hodí“. A proto také začátek volebního období byl pro mě ve znamení velkých změn dresů. Už na začátku jsme viděli přechod zastupitele Ladislava Kadeřábka z „Chucheláků trochu jinak“ do „ODS“. A tichý přechod pana Martina Šimka taktéž do ODS.

Víte, tady v Chuchli je často zastupitelům a jiných účastníkům voleb vytýkáno, že se tu často mění dresy…a upřímně, mě to taky vadí. To, proč je to v malé městské části obvyklé je, protože to není moc o stranách, které zastupují, ale o lidech, kteří v této městské části jsou. A proto taky nikdo v Chuchli jistě nebude mít za zlé, když by syn přestoupil do „týmu“ svého otce a nebo naopak. To co mi už nepřijde korektní, je když někdo kdo slíbil „boj proti systému v Chuchli“(za „Chucheláky trochu jinak“) se okamžitě odtrhne a začne tvrdit, že nikomu nic nesliboval a že se tak prostě rozhodl. O poznání férovější , i když stále nekorektní je pak ten, kdo se poctivou manipulací a upravením tabulek ve svůj prospěch dostal do zastupitelstva za TOP09 a přitom v srdci nosil už před nastoupením do tohoto týmu…modrého ptáčka s podobiznou usmívajícího se „Standy“. No, věřím, že kdyby byl pan Šimek skutečně politické příslušnosti k TOP09, tak by pan kníže zaplakal. Ještěže alespoň pan Šimek svou práci vykonává dobře.

K oběma případům ale povím svou velkou výzvu: „Ať se všichni přebarví“.

Chuchle už dlouho trpí na přeběhlíky a kecaly. Víte jaké by to bylo, kdyby lidé v zastupitelstvu jen pracovali a na zastupitelstvu a v kontrolních výborech neseděli jen kecalové co jsou zvyklí „hájit jednu stranu“? To by bylo po kozácích….tedy….po ptácích .o)

Tak to by jsme měli začátek … ale co už, zvoleno bylo jak zvoleno bylo. Pojďme se tedy podívat co se staronovému panu starostovi povedlo za dobu co je u moci a co se mu povedlo méně. A protože jsem rád politicky korektní, tak budu kritizovat i starého starostu a zkrátka všechny nynější zastupitele (a stejně tak i chválit, když bude za co).

Už při prvním zasedání městské části(10.11.2014) mě zarazilo, že oba dva bývalí starostové při hlasování o tom, kdo vůbec bude starostou hlasovali sami pro sebe, ale jak jsem si všiml, tak tady to je standardní věc. Já osobně bych v podobné situaci asi místo „dát si hlas“, si zvolil „zdržení se“, ale co už.

Potom co získal hladce pan Šimek pozici místostarosty za „své služby“, už vše probíhalo obvykle. To co jsem doufal, že se ale začne řešit dopravní situace, která v tu dobu byla velice špatná a bývalý starosta, nyní v opozici se ji snažil vyřešit. Nynější starosta také začal jednat. Bohužel tím způsobem, že začal na prvním místě říkat, jak byla řešení minulého starosty špatná a jak by to udělal lépe. Bohužel těch řečí bylo víc než činů a většinu činů navíc nezpůsobil on, ale jiné orgány, přestože byla naplno rozjeta jednání s nimi bývalým starostou.

Nutno říct, že situaci nevyřešil zatím žádný starosta a ta nynější je k nespokojenosti občanů ulice Starolázeňské (k nimž patřím), stále v ne příliš dobrém stavu. Ale tak za situace, kdy je starostou pan Fresl si asi „můžeme psát petice a stížnosti“ jak jen chceme…stejně víme, že když to pan starosta neřeší, že to vyřeší jen defenestrace.

Ale dále. Na druhém zastupitelstvu se volilo do jednotlivých výborů. Pro finanční výbor naprosto schvaluji pana Klána, který mi přijde pro tento výbor vhodný. To co mi pak přijde nemístné, to je nezvolení žádného z kandidátů opozice do kontrolního výboru. Kde to jsme, když kontrolní výbor má „ten u moci“? Připomíná mi to časy vlády jedné strany….o to víc, když do kontrolního výboru zasedl soudruh Kozák(který jistě na můj článek napíše 20stránkovou esej na téma „Proč do toho nemám co mluvit a proč ON je vhodným kandidátem“…jistě protože soudruh prezident Husák mu dal ještě za svého života „pověření“ nebo protože každou mou větu rozebere a vymyslí jako vždy hloupou, avšak o to delší konspiraci nebo „přece jasný fakt“…stejně z toho na konci bude jen kritika pana Melichara jak jsme zvyklí, co říkáte ? .o) ). Jako fraška mi potom přišlo, když staronový starosta Fresl, aby se vysmál Mgr. Melicharovi, tak mu až úplně na konci nabídl post předsedy oboru sociálního a bytového, protože na něj „zbyl“ a protože ho „Ti důchodci mají přece rádi“. Ten hlavní důchodce(starosta Fresl) se ještě stihl pochválit za to, jak on byl u povodní a starosta Melichar ne. Tady už se ta kritika trošku přehání. Fakt je, že u povodní byly oba dva starostové a kritizoval se jen starosta Melichar, protože je pomáhal přímo stavět. Kdyby v době povodní na začátku tohoto století existovaly protipovodňové bariéry, jistě by je pomáhal stavět i starosta Fresl. A myslím si, že starosta by se měl starat o průběh reakcí při povodních a jen když má nějaký čas, kdyby nemohl nebo neměl dělat nic v rámci úřadu, tak poté by měl teprve vyvinout vlastní iniciativu fyzickou a jít pomoct „stavět protipovodňové zábrany“. A to, že tu má být při povodních starosta jako opora pro občany, to se na mě nesmí oba páni starostové zlobit, to mi přijde jako něco co má být automatické.

Celkové zahájení a první dva měsíce vlády pana Fresla hodnotím jako období, kdy se všechno co udělal Melichar potírá a neuznává jako dobré(ať je nebo není) a to co poví pan Fresl je to jediné správné. A to co hlavně…nedělá se nic podstatného, žádná kauza se neřeší činy, ale jen slovy a zahráním do autu. To co se naopak řeší, to jsou věci, které jsou na pohled hezké(možná jako důvod proč volit starostu příště), jako třeba objednání tradiční zvonkohry na vánoce, na kterou si dovolil starosta Fresl povědět „klidně ať je za víc, občanům to zařídím“. Ale v prosinci se opět co se dopravy týká nic zásadního přes starostu neprovedlo. Naopak, konali jiní. A nás to stálo zhoršení dopravní situace. A protože neměl podporu, tak ani snaživý Melichar nezmohl nic. Protože pro pana Fresla to byla „Melicharovská snaha“ a ta se nesmí oceňovat. Někdy v tomto období se snažil Mgr. Melichar uveřejnit článek v Chuchelském zpravodaji, ale bohužel už mu to nebylo umožněno. Inu, tomu říkám svoboda tisku. Kupodivu mu to bylo umožněno například v měsíčníku „NOVINY Prahy16“ a pak také samozřejmě na tomto webu „chuchleweb.cz“, který naštěstí je skutečně nezávislý. A možná proto v prosinci 2014 nikdo jak ze zastupitelů, tak z veřejnosti ani nechtěl do „Redakční rady Chuchelského zpravodaje“. Dobře už věděli, že by byly pouhou loutkou a ne novináři. A protože to starosta Fresl po několikanásobném nereagování veřejnosti a zastupitelů sám pochopil, dosadil sám sebe a „stále majícího co říci“ pana Špaňhela (hnutí ANO za Prahu 5).

To co chválím panu Klánovi, že se vzdal své odměny 1.000,- Kč za funkci předsedy finančního výboru. Je to hezké gesto. Teď jen doufat, že někde nezmizí víc peněz, než tím ÚMČ ušetří.

Například když „kontrolní výbor“ kontroluje více smlouvy za období 2010-2014, aby našel špínu na jiné, než aby kontroloval to, že hned v únoru na dalším zastupitelstvu byl do návrhu rozpočtu navrhnut ….. No, to se kontrolní výbor ve složení pokladník ODS, místopředsedkyně ODS, bývalý místostarosta ODS a kamarád předsedy ODS skutečně zasloužili o kontrolu. …a co třeba kontrolovat aktuální návrhy právě strany ODS, které nás jako obec můžou stát desetitisíce, statisíce nebo dokonce miliony? ANO, samozřejmě že kontrolní výbor má na starosti i smlouvy uzavřené předchozími zastupiteli a předchozími starosty, ale když zapojíme selský rozum…není logické kontrolovat přednostně věci AKTUÁLNÍ? Smlouvy dříve uzavřené…to je pěkné, když se přijde na nějakou neshodu nebo nesoulad, ale to už moc peněz zpátky nepřinese. Z mého pohledu je logické starat se o peníz, které máme v pokladně nyní a v ideálním případě je dobře investovat a utrácet ve prospěch obce a starat se o to, aby PRÁVĚ TEĎ NEMIZELY.

Jako se tomu málem stalo, když byl navržen návrh na schválení cca 150.000Kč na studii, která možná nebude potřeba a tyto peníze měli být vyčleněny pouze v případě, že tato studie „bude potřeba“. Na tento návrh se zarazila nejen opozice, ale i přítomní občané, zvláště potom co starosta Fresl řekl, že by bylo dobré hlasovat pro tento návrh, aby „se to konečně někam posunulo“. Asi tím myslel „peníze do našich kapes“. Naštěstí v tomto případě byla prozíravá paní Mgr. Felixová, která okamžitě občanům i navrhovatelům tohoto návrhu vysvětlila, co onen návrh znamená a že to je prachsprostý způsob jak nechat zmizet oněch 150tisíc korun. Je to ten „Chuchelský tunel“ o kterém tak často pan Fresl mluví ? I když, pardon…častěji přeci mluví o Nadjezdu. To je také téma nad témata.

Jsem jediný, kterému tak moc vadí, jak se tu už kolik let řeší téma „Podjezd/Nadjezd“? Už to dokonce řešíme tak dlouho, že…jak by řekl Jára Cimrman o všech okolních orgánech a tak i o starostovi Radotína „Vidíte? Už i on si toho všiml.“ (citace ze hry Vyšetřování ztráty třídní knihy). A zase mi dovolte zapojit selský rozum a k tomu přidám fakta.

Situaci na přejezdu mezi dolní a horní Chuchlí se řešila už daleko dříve než tu byl nějaký Fresl nebo Melichar. A stejně tak se na železničním přejezdu komplikuje spojení spodní a horní Chuchle a spojení s Prahou a vytýkalo se to už od cca 70let minulého století. Když se ale budeme soustředit na náš „Podjezd/Nadjezd“. Tak již někdy kolem roku 2004 se chopil pan Fresl(tehdy také starosta) nápadu s nadjezdem, o kterém věděl cca od roku 1993. Tehdy o tom nikomu moc nedal vědět a tak to nikomu nemuselo vadit. Nicméně žádnou studii vypracovat nedal, protože i když to je „jeho dítě“, tak na to neměl dostatek času. Přesto ještě v roce 2008 jasně tvrdil, že „Pokud se seženou peníze na stavbu nadjezdu, tak ho budeme realizovat, protože nebude žádnej problém podpořit jeho výstavbu“. To zní jako jasná podpora nadjezdu, co říkáte? Škoda, že v tom samém roce se část občanů vyjádřila proti. Starosta Fresl si našel nadšence z nadjezdu a podporovatele ODS a svolal si vlastní „nezávislé setkání občanů“, které mu překvapivě dalo za pravdu, že chtějí jen a jen nadjezd a nadjezdu třikrát sláva. Když v roce 2010, nově nastupující starosta Melichar viděl jiné občany, hlavně majitele pozemků, které to nejvíc zasáhne a zoufají si z myšlenky nadjezdu, dal se na stranu podjezdu. Nechal vypracovat studii(vícero drobných studií v rámci jedné velké),která dokonce ukázala, že podjezd(Varianta E- tunel) je nejlepším řešením, tak se začal zasazovat právě o tuto variantu. To co jsem kritizoval na starostovi Freslovi, teď zkritizuji i na starostovi Melicharovi. Potom co pan Fresl svolal občany Chuchle, kteří jsou na jeho straně a vytvořil „fiktivní fórum“, které ani nemělo dostatečný počet hlasujících a ani se nezajímal o názory občanů, kterých se to dotkne, tak tu samou metodu zvolil i starosta Melichar, který vyhlásil své „referendum“, ale na rozdíl od pana Fresla, alespoň od začátku byl v kontaktu s dotčenými majiteli pozemků. Jediný rozdíl byl, že toto referendum bylo oficiální. Ale stejnětak nemělo dostatečný počet účastníků. A opět překvapivě, většina hlasovala pro variantu „E-tunel“. Přestože větší snahu nelze upřít Mgr. Melicharovi, myslím si že oba dva účastníci, když jsou u moci, tak se ji snaží ukazovat a to není metoda, která by něčemu pomáhala. Druhá stránka věci je, že Mgr. Melicharovi se povedlo posunout řešení oné situace téměř ke zdárné mu konci, kdy se téměř začalo s budováním podjezdu. Bohužel, zasáhl konec volebního období a staronový starosta veškeré snahy utnul. Jedno mu bylo jak to, že co se týká příprav, tak byly téměř u konce, jedno mu byly stovky milionů, které nám byl přiklepnuty z fondů EU(celkem 440mil. Kč) a zbytek magistrátem schválených 20%. Jedno mu bylo, že SŽDC již počítalo s tím, že řešení mimoúrovňového křížení prostě BUDE. V poslední době si začal i Radotín(prostřednictvím místostarosty) stěžovat, že se prakticky plno aktivit nejen SŽDC, ale i Radotína zcela zastavilo, kvůli tomu že není vyřešen problém sporu dvou mužů – Podjezd/Nadjezd. A věřím, že i většina zastupitelů Radotína zná jména těchto dvou aktérů.

Faktem je, že v roce 2010 jednou pan Fresl prohlásil, že podporuje podjezd, vždy poté ale opětovně podporoval nadjezd a nebo se vyjádřil tak, že „není pro žádnou variantu, nadjezd, podjezd, to je i jedno“. A čím více chodím na zasedání městské části, tím více mu to věřím. Protože věřím, že nadjezd podporuje ne z důvodu, že by byl „lepším“, ale jen z důvodu, že „musí zničit jakékoliv pozůstatky vlády Mgr. Melichara“, ať to jsou dobré nebo špatné věci a zkrátka protože „prostě musí mít pravdu“. Můj selský rozum mi říká jeden fakt. Díky panu Freslovi jsme přišli, MY občané, My jako městská část, o 440milionů Kč + peníze z magistrátu kvůli tomu, že pan starosta Fresl musel mít pravdu. To mi přijde jako částka, kterou nám žádný smrtelník, tudíž ani pan starosta, nikdy nedokáže splatit. Ale zbude tu po něm, jeden velký, nevyřešený problém.

Páni zastupitelé by se proto měli zasadit o to, aby se tento problém vyřešil, a neměli by znovu opakovat pochybnosti a spekulace, které byly stokrát vyvrácené jako „že do podjezdu bude téct“ a další. Odkážu je na všechny studie, které byly již vypracovány. A pokud by bylo vše vypracováno podle zadaných materiálů, tak by zkrátka za jakékoliv situace bylo o vše postaráno. Jen si to všichni račte v materiálech vyhledat .o)

Ale od Nadjezdu/Podjezdu už pryč. Pojďme dál k působení dnešního zastupitelstva.

To rozhodlo o tom, že od dubna 2015 není vhodné na pořádání zastupitelstev prostor objektu K8. Našla se pro zasedání zajímavější místnost, která se dá lépe vytopit, ale rozlohou nesplňuje podmínky pro konání zastupitelstev(ostatně mimo objektu K8 to nesplňovala žádná předchozí místa kde se pořádalo zastupitelstvo). Navíc je od té doby K8 naprosto nevyužívaná, protože nesplňuje další požadavky pro například dětské kroužky a pódium za 160tisíc Kč se tímto nevyužívá. A peníze se do K8 neinvestují, protože tady časem(kdoví kdy) bude „Centrum Chuchle“. To je asi podobné tvrzení jako odpověď pana Fresla na moji otázku, kterou jsem mu na přímo jednou položil: „Kdy se zprovozní lampa pouličního osvětlení v ulici z ulice Starolázeňská, která je přímo rájem pro zloděje, protože tam jak se setmí není vidět na krok.“ . Jeho odpověď stála za to, odpověděl „Až bude všude v okolí zástavba, tak tam tu lampu dáme.“

To mi připomíná odpověď zloděje, kterého se ptali na to, proč danou věc ukradl a on jen odpověděl „Protože to šlo“.

Nebo ještě více klasické „na svatého Dindi“, a už mě občane neobtěžujte.

Zato, když jde o to, kdo dostane slovo, tak pan Pořízek a nebo pan Kadeřábek, mají vždy právo mluvit. A už vůbec nemluvě o panu Kozákovi, který má „vždy co říct“. Zatímco, když šlo o klub důchodců nebo o Čechoslovan Chuchle(který věřím, ještě nevypadl z hlavy úplně všem lidem v Chuchli), tak se to musí rychle projít…pokud se ovšem nejedná o přečin některého z „pětice vyvolených“ a pana starosty už vůbec ne. Například o využití druhého patra v klubovém domě, který nebyl zkolaudován na daný účel…..ale starosta rozhodl o jeho užívání….?! Oni o tom stejně zastupitelé(mimo zastupitelů ODS) neměli žádnou informaci. A tím narážíme na problematiku pana Fresla a dalších. Ke všem bodům programu na zastupitelstvech mají být podklady pro ostatní zastupitele na tzv. „Úložišti“. Novinka, která se objevila po zvolení staronového starosty, je situace, kdy je bod programu o kterém se má hlasovat, ale některý ze zastupitelů tvrdí „měli jste si to prostudovat, materiály máte na Úložišti“, ale k překvapení všech, na onom Úložišti nejsou a nebo tam jsou dány těsně před zahájením zastupitelstva. Tak tomu já říkám už ne odvaha, ale drzost.

Můj selský rozum říká, že takový bod, by se přeci neměl projednávat. Co říkáte Vy ? No, bohužel starosta Fresl je velmi často opačného názoru. To co naopak nastalo VŽDY, je rušení bodů, které nenavrhla ODS nebo pan Šimek(v novém volebním období doufejme přebarvený namodro). Inu, tomu říkám „otevřená radnice“.

Radnice je sice naoko „otevřená“, ale na slavnostním otevření fotbalového hřiště, se ukázal jen jeden zastupitel(pan Melichar) a ostatním to nestálo za řeč. Já osobně nejsem příliš fotbalu nakloněn, ale přece jenom, je to tradice a svého času jsme tu měli velice úspěšný tým B, který nám řekněme si to na rovinu, dělal taky v Praze a okolí, dobré jméno.

A když jsme u toho dobrého jména, tak věřím, že dobré jméno ztratil u části veřejnosti pan starosta Fresl už jen tím, že zasedání ÚMČ dne 12.10.2015 přerušil a prosadil si pokračování druhý den ve 13:00 odpoledne, kdy pochopitelně většina opozice byla v práci(jako slušní lidé) stejně by zde byla jako Don Quijote…bojovala by s větrnými mlýny. A tak si ODS tým prosadil co sám potřeboval a…jedeme dál. To co chtěli předložit zástupci opozice vyšumělo a bylo zapomenuto.

Když bych to měl opět hodnotit selským rozumem, tak…..Občané Chuchle versus ODS – 10:0 , protože se na tomto zastupitelstvu měl předložit návrh řešení dopravní situace, která sužuje hlavně dolní část Chuchle a Ti i sepsali dvě petice. Tento bod byl panem starostou stažen z programu zastupitelstva. A když narážíme na dopravní situaci, tak pan starosta Fresl navíc „prospal“ reakci na dopis ohledně dopravní situace po nehodě autobusu 244 a díky tomu o nás rozhodoval někdo jiný, za což mu vyslovuji také neskonalé díky, stejně jako většina obyvatel Chuchle, kteří díky tomu „vyhráli“ zrušení autobusu 244 nahoru do Chuchle. Ale abych byl fér, z poloviny za to může také převedení cca 800milionů Kč z rozpočtu hlavního města Prahy „neznámo kam“, hnutím ANO. Tyto peníze hlavnímu městu chybí a společně s dalšími 400miliony za nové stanice metra a dalšími 250miliony o které město přišlo „volebním tahákem hnutí ANO – zlevněním ročního kuponu OpenCard“, má město a potažmo ROPID, tak vysoké ztráty, že se musí do konce roku 2016 zrušit 25 až 30% veškerých spojů MHD. A tak už se dnes nehádáme o tom, jesti pojede autobus 244 nahoru do Chuchle, ale jestli vůbec nějaký autobus pojede do Chuchle. Skvělé, co říkáte? Naštěstí před zveřejnením tohoto článku se nám alespoň 172ka vrátila do původních kolejí a cest a je opět chuchelská, za čež všem, kdo se o to zasloužili děkuji i za ostatní občany Chuchle.

Věřím, že vedení a opozice naší MČ by se na tohle téma mohli hádat dlouho a urážet se, stejně jako na téma Nadjezdu/Podjezdu. Ale to co mě asi nejvíce rozčarovalo byla situace s Ing. Arch. Doubnerem.

Nejprve mi dovolte můj osobní názor na pana Karla Doubnera, nejprve zápory, poté klady. Pana Doubnera považuji za někdy trochu roztržitého člověka, který není vůdčí typ a není také dobrým „moderátorem čehokoliv“. Za co ho ovšem považuji ? Za profesionála v tom co dělá a to je především to co nejen vystudoval, ale také celý život dělá.

Pan Karel Doubner možná udělal chybu se zveřejněním dopisu panu starostovi, ale to čeho jsem byl svědkem na zasedání 12.10.2015, to mi přijde minimálně na žalobu na pana Pořízka. Povědět jestli je pan Ing Arch. Karel Doubner vůbec schopný zastávat funkci předsedy stavebního a dopravního výboru? Povím to co již řekly jiní, ale…KDO JINÝ KDYŽ NE TEN KDO TO CELÝ ŽIVOT KONÁ, MÁ ZA SEBOU VÝSLEDKY? Kdo, když ne on? Tento incident mi přišel jako vrchol drzosti a jako plivnutí do obličeje nejen všem, kdo v naší MČ nevolili ODS, ale i všech kdo vystudovali a mají titul. Závěrem mi dovolte připomenout jeden fakt, a to že děd i praděd pana Doubnera byly starostové. A ten fakt, že se pan Doubner snažil konat svou práci ve stavebním výboru a to že neměl informace, které jako předseda výboru měl mít. Tedy, že dělal jen práci, pro kterou dostal od občanů Chuchle pověření.

 

Jako nic pak je spor o to, jestli pan Kadeřábek je skutečně chuchelský občan nebo není. Myslím si, že je zbytečné řešit to jestli tomu tak je nebo není. Mělo by se jednoduše schválit to, že od dalšího volebního období by žádný zastupitel neměl mít trvalý pobyt nahlášen jinde a bylo by vše vyřešeno a předešlo by se zbytečným sporům. Tomu říkám používání selského rozumu…lepší než zbytečné hádání se stále dokola.A zákon, který by to umožňoval vidím jako něco co by bylo dobré.

Závěrem mi dovolte milí občané Chuchle, povědět to, že nejsem Melicharovec, ani Freslovec. Vidím pozitivní i negativní jak u vládnoucí pětici, tak u opoziční čtveřice. Rád přiznám, že mám určitě více výhrad k vládnoucí pětici. Ale kdyby to bylo na mě, tak i kdybych byl na jedné tak na druhé straně, tak bych to dělal jinak. Klidněji, bez zbytečného očerňování a zbytečných řečí okolo. Ale hlavně bych udělal více práce, než je za toto volební období uděláno…a šlo by to i jen tím, že kdyby se konalo a ne jen hádalo…kdyby všichni měly dres svého týmu…kdyby kontrolní výbor měl skutečně kontrolní a ne buzerační funkci…

Je to hodně kdyby, co říkáte ? Říkáním „kdyby“ ještě nikdo nic nezměnil. Ozvat se musí lidé a musí jich být dostatek. Proto vás vyzývám k tomu, zvolte příště rozumněji. Bohatě bude stačit, když nezvolíme starostu, co nepracuje. Místostarostu, který není občanem Chuchle. Člena ODS, který vypadá a jedná jako buran. Ale zvolíme si do zastupitelstva lidi, kterým jde skutečně o naší obec, přinášejí nám do ní peníze a projevují aktivitu. A ne jen kecáním o všem okolo. Je to v našich rukou, tak neopakujme chybu volby z minulosti a nenechme u moci neaktivní jedince, kteří už ani pracovat nechtějí!

 

Jan Němeček ml.

Odpovědi Vladimíru Kozákovi .

znak1

Na základě neustálého osočování a napadání členů našeho spolku, které ve svých příspěvcích poslední dobu tak rád Vláďa Kozák používá  jsem se po dohodě členů rozhodl reagovat pouze já- Zdeněk Vlasák. Budu odpovídat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

V tuto chvíli reaguji na příspěvky 1 Vladimír Kozák | Neděle v 19:13 |  http://chuchle.blog.cz/1601/hruza-tak-toto-stoji-za-prostudovani#komentare

11 Vladimír Kozák | Pátek v 15:56 |  14 Vladimír Kozák | Pátek v 17:12 |  http://chuchle.blog.cz/1601/autobusy-od-ledna-meni-trasy-kvuli-bezpecnosti#komentare

Dokončení ? Mohl bych hned  ,ale nechám to na zítřek . Asi. Kdo si počká ten se dočká . Z.Vlasák

 

Aby to s autobusem do Chuchle nedopadlo, jak říká velikán Jára Cimrman : „Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale je to asi tak jediné, co s tím můžeme dělat…“

Tak abychom si to ujasnili. Pan Fresl sice svolal  mimořádné zastupitelstvo, ale podnět k tomuto kroku nevzešel od něho, jak by asi každý normální občan Chuchle předpokládal. Podnět nevzešel ani od jeho zástupce z Davle a  ani od kolegy z Dolů. A už vůbec nevzešel z jeho spoluhlasujících  soustraníků, sedících v zastupitelstvu. Podnět  ke svolání dali zastupitelé, kteří pana Fresla nepodporují.

Zde je důkaz. Jestli si někdo myslí, že by pan Fresl něco svolal, tak se opravdu plete. Zvláště poté, co je známo, že jednání o nastalé situaci proběhlo již  9.12.2015! Zvláště poté, co cituji z dopisu Ropidu ze dne 29.12.2015: „Předpokládali jsme, že s ohledem na Vaší účast na zmiňovaném místním šetření, kde byly řečeny možné scénáře a následné Stanovení místní úpravy silničního provozu, které bylo Vaší MČ zasláno v kopii, měli jsme za to, že Vaše MČ část má k danému  stavu dostatek informací.“

Tato situace vznáší sama o sobě dosti otázek.  A občané mají právo se ptát muže na radnici např. na zastupitelstvu 7.ledna 2016 od 18.00 hod.

 

-redakce-

Stačí kliknout na obrázek  pro úplnou kopii.

ZASJen pro plné dokreslení dopis Ropidu ze dne 29.12. 2015  z oficielních web stránek MČ Velká Chuchle

Ropid

Taky Vás zajímá ,kde udělali soudruzi z ODS pod vedením pana Fresla chybu ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce 2015

                                                                  Krásné vánoční svátky,

                                                                 mnoho spokojených chvil 

                                                                 v novém  roce 2016

                                                                                    a

                                                                především hodně zdraví

                                                                              Vám přejí   znak1

Návrh na odvolání KV od Mgr. Melichara na zasedání ZMČ dne 9.11.2015

4Odvolání  Kontrolního  výboru

Samozřejmě si většina z vás myslí, že jsem tento bod do programu zastupitelstva vložil na základě pseudokauz  kontrolního výboru, jako je vyšetřování elektromobilu nebo oblíbené téma financování pečovatelské služby. Není to tak. Pravdou je, že „odborné“ závěry KV mě nechávají ledově klidným.  Kdyby se jednalo o solidní a důvěryhodné  kontroly, tak by jistě už před rokem navrhnul pan Pořízek usnesení, ve kterém by byla žádost na Magistrát hlavního města Prahy o hloubkovou kontrolu financování  a nakládání se svěřeným majetkem a prostředky. Poslední hloubková  kontrola, se uskutečnila cca před 16 lety. Což asi učinit nechtějí, nebo nemohou?

Na špinění, zesměšňování a osočování  mé osoby jsem si zvykl. Co mě ale donutilo k tomu, že jsem  bod Odvolání  kontrolního  výboru  vložil na pořad jednání dnešního zastupitelstva? Byl to zápis z tohoto výboru ze dne 30. 9. 2015, kde se probírá autentičnost otevřeného dopisu starostovi panu Freslovi. Nechápu, kdo k tomuto kroku dal KV podnět? Starosta Fresl nebo místostarostové Šimek a Kadeřábek? Nikde jsem nedohledal, že by k tomuto aktu dalo podnět zastupitelstvo. Jednal snad KV z vlastní iniciativy? Pokud ano, je to překročení jejich pravomocí!

Pokud tedy jednal KV z vlastní iniciativy, nechápu, že se zabýval, jak shrnuto v zápise důvěryhodností signatářů otevřeného dopisu! Zvažování,  zda   Ing. arch. Karel Doubner  má předpoklady pro výkon funkce předsedy stavebního a dopravního výboru,  ve  mně vyvolali otázku: Kdo jiný by měl mít předpoklady vést tento výbor, než Ing. arch. Doubner? Když je kontrolní výbor tak nestranný, jak nám říkal pan starosta Fresl po jeho zvolení, proč se nezabýval pointou celého dopisu?   Pointou otevřeného dopisu, podle mého názoru bylo, že výbor Ing. Arch. Doubnera nedostával vůbec žádné informace od vedení radnice v čele s panem Freslem!  Pokud nedostává stavební výbor žádné informace o prioritních stavbách v katastru Malé a Velké Chuchle a jejich vedením se – řečeno rétorikou kontrolního výboru – zabývají  automechanici, lesníci nebo počítačoví experti, je to velmi slušně řečeno zarážející! Může být předsedou KV člověk, který má minimální právní vzdělání? A to minimální je velmi slušně řečeno.

Proč za cca rok svého působení KV neustále supluje práci KV z minulého volebního období, jehož byl členem pan Fresl? Na to, že tento výbor za celé čtyři roky prakticky nepracoval, jsem nesčetněkrát upozornil! Dnešní problémy ale tento výbor neřeší! Pan Fresl se rozhodne o změně užívání místností v Klubovém domě, a to na nějaké neveřejné schůzce ve své kanceláři bez usnesení zastupitelstva. To je podle kontrolního výboru v pořádku! Proč kontrolní výbor tedy z vlastní iniciativy neřeší například to, že pan zastupitel Mařík si vyžádal rozpočet na „Standovu garáž“  – tak se dnes v Chuchli říká přístavbě MŠ již před několika měsíci, naposledy jsme o něj žádali na posledním zastupitelstvu a rozpočet mu ani nám přes opakované sliby pana Fresla doposud nikdo nepředložil? Proč kontrolní výbor neřeší třeba skutečný trvalý pobyt zastupitelů v katastru Velké Chuchle?  O tom si dnes povídá celá Chuchle. Já odpovím tak, jak si to myslí většina obyvatel, včetně mě. Protože se to nehodí do krámu ODS a jejímu předsedovi panu Freslovi!

Kontrolní výbor má velkou zálibu ve zkoumání hospodaření z minulých let. Proč tedy nekontroluje smlouvy se zanikající společností Eco–Sun, která provozovala ekologickou likvidaci plastových lahví v Malé Chuchli?  Dnešní pronajimatel firma Prostor zjistila, že tyto prostory nejsou zkolaudovány na tuto činnost, ač tam byla po řadu let provozována. Za to, že tato firma zlegalizuje celý prostor k účelu, ke kterému sloužil, si žádá nemalé ponížení nájmu v řádech statisíců! To ovšem KV nevadí. Proč? Protože smlouvy z Eco-Sunem podepisoval pan Fresl. Tak je jasné, že se jimi zaobírat nikdo nebude.

Práce a některá veřejná vyjádření členů kontrolního výboru na adresu, ať svých politických oponentů nebo některých obyvatel Velké Chuchle, směřují pouze k osočování a podněcování nesnášenlivosti vůči osobám, které mají opačný názor než vedení radnice.

Vím, že svým návrhem usnesení zřejmě nic nezměním, ale přesto se o to pokusím, protože zastat se tak slušného a pracovitého člověka, jako je Ing. Arch. Karel Doubner, je pro každého člověka morální povinností.

Proto předkládám návrh usnesení a dále žádám, aby se toto usnesení stalo součástí zápisu a následně bylo zveřejněno v nejbližším čísle Chuchelského zpravodaje.

Návrh usnesení: 

Na základě jednání kontrolního výboru dne 30. 9. 2015  a dále  na zastupitelstvu dne 12. 10. 2015,  navrhuji odvolání  všech členů včetně předsedy kontrolního výboru (jmenovitě Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Jan Zágler, Petra Škodová, Zdeňka Děrdová ) pro překročení pravomocí výboru, z důvodu jejich neodbornosti,  podezření z podjatosti a podněcování k nesnášenlivosti.

Děkuji za pozornost

Mgr. Martin Melichar

 

Omluva redakce : Omlouváme se  za pozdní zveřejnění příspěvku Mgr. Melichara z důvodů , bo nebyl čas . Ještě jednou se omlouváme.

Na druhou stranu jsme zveřejnění  stihli dříve než ChZ. Pozdě ,ale přeci .  -red-

Rezignace Ing. arch Doubnera

Vážení spoluobčané a zastupitelé!

Můj děda a praděda byli starostové, mám po nich v krvi, že Obec je místo, kde je člověk doma, kde se setkává se sousedy, spolužáky ze školy, místem, které poskytuje bezpečí, sousedství. A proto, abych tuto myšlenku mohl dále rozvíjet, rozhodl jsem se, že budu kandidovat do místního zastupitelstva.

Bohužel tím, že jsem nepodpořil dnešního starostu, dostal jsem se se svým výborem stavebním, dopravy a bezpečnosti na okraj informovanosti o dění ve Velké Chuchli. Za ten rok, co jsem se snažil se svými kolegy pracovat ve prospěch naší městské části, jsem já i mí kolegové neustále naráželi na informační embargo ze strany pana starosty a jeho kolegů a nebyla využita námi nabízená pomoc. Při konání zastupitelstev jsem byl pouze svědkem neodbornosti a nezkušenosti, co se týče stavebních záležitostí! Dlouze se