• Co nového ve Velké Chuchli

  • Do voleb 2018 ve spolupráci s TOP

  • Tak tohle snad už NE

  • NewsFlash 4
  • NewsFlash 5
  • NewsFlash 6
Vy všichni nám můžete pomoci se zbavit Vševedoucí „Modré pracky“

2018-10-5 00:00:00 GMT+00:00!


V rámci demokracie a na jeho žádost zveřejňujeme příspěvek pana Němečka J..

Vážení chucheláci, ale i páni zastupitelé…

Ač jsem člověk, co se může pyšnit tím, že málokdy vypěním(na rozdíl od některých zastupitelů, kterým to notoricky nejde), tak nyní nastal ten moment, kdy už mě okolnosti donutily podniknout reakci na to co se děje v mojí milované městské části.

Aby to s autobusem do Chuchle nedopadlo, jak říká velikán Jára Cimrman : „Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale je to asi tak jediné, co s tím můžeme dělat…“

Tak abychom si to ujasnili. Pan Fresl sice svolal  mimořádné zastupitelstvo, ale podnět k tomuto kroku nevzešel od něho, jak by asi každý normální občan Chuchle předpokládal. Podnět nevzešel ani od jeho zástupce z Davle a  ani od kolegy z Dolů. A už vůbec nevzešel z jeho spoluhlasujících  soustraníků, sedících v zastupitelstvu. Podnět  ke svolání dali zastupitelé, kteří pana Fresla nepodporují.

Vánoce 2015

                                                                  Krásné vánoční svátky,

                                                                 mnoho spokojených chvil 

                                                                 v novém  roce 2016

                                                                                    a

                                                                především hodně zdraví

                                                                              Vám přejí   znak1

Návrh na odvolání KV od Mgr. Melichara na zasedání ZMČ dne 9.11.2015

4Odvolání  Kontrolního  výboru

Samozřejmě si většina z vás myslí, že jsem tento bod do programu zastupitelstva vložil na základě pseudokauz  kontrolního výboru, jako je vyšetřování elektromobilu nebo oblíbené téma financování pečovatelské služby. Není to tak. Pravdou je, že „odborné“ závěry KV mě nechávají ledově klidným.  Kdyby se jednalo o solidní a důvěryhodné  kontroly, tak by jistě už před rokem navrhnul pan Pořízek usnesení, ve kterém by byla žádost na Magistrát hlavního města Prahy o hloubkovou kontrolu financování  a nakládání se svěřeným majetkem a prostředky. Poslední hloubková  kontrola, se uskutečnila cca před 16 lety. Což asi učinit nechtějí, nebo nemohou?

Rezignace Ing. arch Doubnera

Vážení spoluobčané a zastupitelé!

Můj děda a praděda byli starostové, mám po nich v krvi, že Obec je místo, kde je člověk doma, kde se setkává se sousedy, spolužáky ze školy, místem, které poskytuje bezpečí, sousedství. A proto, abych tuto myšlenku mohl dále rozvíjet, rozhodl jsem se, že budu kandidovat do místního zastupitelstva.

Bohužel tím, že jsem nepodpořil dnešního starostu, dostal jsem se se svým výborem stavebním, dopravy a bezpečnosti na okraj informovanosti o dění ve Velké Chuchli. Za ten rok, co jsem se snažil se svými kolegy pracovat ve prospěch naší městské části, jsem já i mí kolegové neustále naráželi na informační embargo ze strany pana starosty a jeho kolegů a nebyla využita námi nabízená pomoc. Při konání zastupitelstev jsem byl pouze svědkem neodbornosti a nezkušenosti, co se týče stavebních záležitostí! Dlouze se

Dotazy občanů a zastupitelů na zástupce starosty pana Kadeřábka.

znak1Vážení, jistě jste zaznamenali, že jsme do programu nejbližšího zastupitelstva 9.11. 2015 nechali zařadit bod programu   Dotazy občanů a zastupitelů na zástupce starosty pana Kadeřábka.

Věřím, že nejen zastupitele, ale i Vás občany zajímá, jaká je aktuální situace kolem mandátu pana Kadeřábka, kolem jeho současného pobytu, kolem jeho aktivit či neaktivit u nás v Chuchli …..

Přijďte se ho v pondělí 9.11. 2015 od 18.00 hodin na zastupitelstvo  zeptat na to, co  Vás zajímá. V případě, že nemáte čas, nevadí, pošlete nám dotazy e-mailem ( chuchelacitrochujinak@seznam.cz )  a my se za Vás zeptáme.

 

Za  ChTJ  Mgr.Lenka Felixová

Na víkend

kadVyrazil-li  chuchelský občan na zastupitelstvo a těšil se, že se dozví tu skutečnou pravdu         o mandátu pana  zastupitele Kadeřábka  a čekal, že pozná, jak zavádějící jsou některé „zaručené zprávy“  tak, jak proklamoval ve svém příspěvku z 9.10. na Chuchle blog  místopředseda  KV (Комитет государственной безопасности) Vladimír Kozák ve své, řekněme cirkusové pozvánce,  na pondělní zastupitelstvo, byl dozajista zklamán.

Pravda v podání vedoucího činitele chuchelské radnice  byla, řekněme pravdou, ve smyslu, co je psáno, to je dáno. Formální konstatování, že pan zastupitel Kadeřábek má ve svém občanském průkaze bydliště v Malé Chuchli 8 (hájovna), bylo pravdivé.

Ale faktická část je trošku jiná. A s tou byl pan starosta Fresl od pana Kadeřábka seznámen někdy v květnu tohoto roku. Pan starosta dobře ví, že  zaměstnanecký poměr skončil panu Kadeřábkovi k 30.6.2015. Tím panu Kadeřábkovi zanikl i nárok na byt v hájovně, a to k 31.7.2015. Jak tohle víme? Každý

Doporučujeme !!!

KGBTak  tohle  jsme  nemohli  nechat  zastrčené  na  webu  Chuchle!  Zápis  ze  zasedání  „kontrolního výboru“  ze  dne  30.9.2015  nás přenese  do  50. let  minulého  století, kdy  se  kádrovalo, kdy  Kléma  Gottwaldů   hlásal  na  Staroměstském  náměstí  a kdy se  dehonestovali  obyčejní  lidé,  kteří  neměli  stejný  rudý  názor.  Nastala  snad  doba, kdy  Chuchlí  budou  procházet  „modré gardy“  a budou  selektovat  občany  podle  jejich  spolehlivosti na  kategorii I.A  a  na  nespolehlivé,   kteří  nesouhlasí  a  u  kterých by bylo nejvhodnější,  kdyby  opustili  ve  vlastním  zájmu  katastr  Chuchle?

Tohle asi ještě Chuchle za 25 let demokracie nezažila. Pročtěte si prosím pečlivě především body 2) a 3) u návrhů

Otevřený dopis k rukám starosty pana Stanislava Fresla od stavebního výboru

Na žádost zveřejňujeme:

Pro: ÚMČ Praha – Velká Chuchle

K rukám starosty pana Stanislava Fresla

U Skály 262/2

159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

Otevřený dopis starostovi MČ Velká Chuchle

Vážený pane starosto,

Tímto bychom Vás požádali o informace k projektům, pro nás klíčovým. Bohužel ani v rámci stavebního a dopravního výboru nemáme od Vás a úřadu dostatečné a komplexní informace. Mohl byste nám je zpřesnit a zaslat?

1 ) Jak je to s přístavbou základní školy? Jaký je nyní stav? Kdo celou akci řídí? Kdo je člen hodnotící komise? Proč v hodnotící komisi není alespoň jeden člen stavebního a dopravního výboru (např. pan architekt Karel Doubner, který Vás několikrát oslovil a rád by se, i jako předseda tohoto výboru, celého procesu účastnil)? Jaké jsou podmínky pro zhotovení všech podkladů? Stavba zde bude po několik desetiletí – měla by být nejenom levně postavená ale i architektonicky sladěna s hlavní budovou a poslední přístavbou z druhé strany hlavní budovy. Jaké jsou hlavní termíny a postupy – lze nám je sdělit? Kdy má být a co přesně připraveno? Lze do hodnotící komise pan arch. Doubnera přizvat?

ZAČÁTEK NA KONCI

vs3Asi si říkáte, proč takový nadpis? Níže pochopíte.

Právě skončila fotbalová sezona 2014/2015. Na závěr letošní sezony SK Čechoslovan Chuchle uspořádal tradiční Memoriál Míly Marka a při této příležitosti bylo oficiálně otevřeno travnaté chuchelské hřiště (viz foto).

Vše se konalo v sobotu 20. 6. Byli pozváni zastupitelé, ale bohužel se dostavili pouze dva, tímto děkujeme panu Melicharovi a panu Maříkovi, že si našli čas a že měli chuť přijít podpořit naši věc. Dále byla pozvána bývalá zastupitelka a vdova po panu M. Markovi, která i přes své zdravotní problémy přišla a také nás podpořila. Nejdříve řekl pár slov zastupitel pan Melichar, poté si vzala slovo paní Marková. Po pár slovech přišel čas přestřihnout pásku. A kdo jiný to měl udělat než naši nejmladší žáci s asistencí hráčů přípravky.

Turnaje se zúčastnilo 5 týmů: Chuchle A, Chuchle B, Lipence, FAAZ a Radotín. Vše to byli hráči ml. přípravek. Naši se umístili na hezkém 3. místě. První tři místa obdržela poháry a tým Lipence, který vyhrál, získal putovní pohár, už podruhé za historii memoriálu. Všichni zúčastnění dostali medaile, zmrzlinu a trdelník.

Tímto bych ráda poděkovala rodičům hráče Matyho Dostálka, kteří pro všechny děti zakoupili zmrzliny, a rodičům Ládíka a Jirky Svobodových, kteří zajistili jako sponzorský dar trdelník, taktéž pro všechny.