jirka3Zeleň  má   Mgr. Melichar  rád

Požádal jsem ÚMČ o projekt nadace ČEZ, v kterém je jasně popsáno, jak bude obnovena alej hlohů na Starochuchelské ulici. Zarazila mě už cena za jeden strom 12 500,- Kč (asi bude i s osvětlením) ?

Co ovšem bylo přímo studenou sprchou, když jsem 1.10 spatřil na Starochuchelské jen díry po dvou stromech, které měly být dle projektu zachovány. Nu a jak zněla odpověď z úřadu MČ -  PROČ? :

 

„stromy byly nakonec pokáceny všechny na základě znaleckého posudku, který byl předložen společně se studií a rozhodnutím o poskytnutí dotace z Nadace ČEZ na posledním zastupitelstvu MČ.

Studie byla vypracována před dodáním toho posudku.“

 Pokud je mi známo, tak znalecký posudek hovořil ve prospěch těchto dvou stromů !!!

Tak jsem se tedy podíval do zápisu z minulého zastupitelstva a hle –

 

 

K bodu 3 – finanční záležitosti (rozpočtové úpravy, finanční příspěvky, nadační příspěvek Nadace ČEZ)

 

3.1. Předseda finančního výboru a starosta seznámili přítomné s návrhem rozpočtových úprav č. 8/2014 týkající se v příjmové části rozpočtu (mj. zapojení pojistné náhrady za zničený chodník, neinvestiční dotace od MHMP pro MŠ a ZŠ na dokrytí integrace žáků a pro JSDH a zapojení neinvestičního příspěvku od Nadace ČEZ na Obnovu hlohové aleje), ve výdajové části rozpočtu (mj. zapojení neinvestiční dotace od MHMP pro MŠ a ZŠ a JSDH, zapojení prostředků na Obnovu hlohové aleje, navýšení prostředků na PENB – budova MŠ a ZŠ, navýšení prostředků na údržbu komunikací a na nákup radaru – Hvězdárna) a s doporučením finančního výboru ze dne 11.9.2014.

 

Třeba má Mgr.Melichar jiný zápis a třeba také obdivuje jinou zeleň

Tu na bankovkách

 

Ing.Jiří Špaňhel

 

                            OBNOVA HLOHOVÉ ALEJE STAROCHUCHELSKÁ

 

STÁVAJÍCÍ STAV – NÁVRH KÁCENÍ

Jirka1

 

   Řešená lokalita se nachází v Praze 5 – Velká Chuchle v ulici Starochuchelská v blízkosti základní školy. Na parcele č. 465 (mezi domy č.p. 142 – č.p. 241) v k. ú. Velká Chuchle je stávající hlohová alej, která je ve špatném zdravotním stavu. V rámci obnovy aleje dojde k vykácení 6 stromů, na jejichž místo budou vysazeny nové stejného druhu Crateagus x laevigata „Pauls’s Scarlet“. 

jirka2                                                 Stav dle dokumentace ÚMČ

 

                                                                                                                                                                   A takto to vypadá po odborném zásahu ???  

jirka3

 

 

 

Napsat komentář