Reakce R.Pořízka na nepravdy v podání Mgr.Melichara.

Jelikož pan starosta Melichar reaguje na rozhořčené reakce občanů na netransparentní pronájem restaurace Nad Poštou na stránkách www Chuchle a Chuchelského Zpravodaje nepřesně a zavádějícím způsobem a tak, aby na jeho nepřesnosti nebylo možno reagovat. Rozhodl jsem se reagovat na těchto stránkách a objasnit alespoň zčásti občanům nepřesnosti v jeho vyjádření a uvést některé nejasnosti na pravou míru.

Takto můžeme alespoň  v praxi vidět  jak funguje otevřená a noblesní radnice v podání KOALIČNÍCH zastupitelů.

Reaguji podle bodů, které sepsal pan starosta např. na www stránkách V.Chuchle

1)Pan Melichar má pravdu, že jakási taková komise vznikla, zapomněl ovšem dodat, že pokud vznikne komise na výběr něčeho, někoho a takto se zastupitele vzdají své pravomoci vybírat z uchazečů, MUSÍ PODLE ZÁKONA O OBCÍCH také takovéto komisi dát jasná KRITÉRIA VÝBĚRU o kterých musí zastupitelstvo hlasovat a to se bohužel nestalo a tak komise neměla podle čeho vybírat. Upozorňuji že kritéria výběru je jiná věc než podmínky  pro uchazeče. V tomto případě pravděpodobně kritéria potřeba ani nebyla neboť vítěz byl znám již dopředu nebo ne?

2)Podmínky pro uchazeče stanovil výbor majetku obce pan Benčát  v těchto podmínkách mimo jiné bylo, že uchazeč musí mít živ. list a musí být vyučen v oboru a mít praxi z vedením restaurace. Tyto podmínky ovšem pan Basovníček nesplňoval, takže na ZMČ podmínky někteří zastupitele upravili a to tak, aby je splňoval i pan Basovníček. Stačil jim pouze živnostenský list. Pan Melichar píše cituji: živnostenský list nelze na hostinskou činnost získat bez prokazatelné PRAXE v tomto oboru. Pane Melichare velký omyl  živnostenský list na hostinskou činnost může získat každý bez praxe a vyučení, pokud má odpovědného zástupce.

Není také od věci sdělit občanům, že v den vyvěšení výběrového řízení tj 27.5.2013 si pan Basovníček zakládá  živnost na hostinskou činnost a protože to dělat sám nemůže, tak ve stejný den zaměstnává paní  Ježkovou, jako  odpovědného zástupce, ale ta také nikdy neprovozovala restauraci. Tento časový údaj už sám o sobě o něčem vypovídá.

Pan nový nájemce je asi Nostradamus, když dokázal  s několika měsíčním předstihem předvídat výhru v této frašce.

3) Vodné-stočné ,hezká blbost to se jinak bohužel říct nedá. Vodné-stočné součástí nájmu je okrádání obecního rozpočtu cca o 1500 – 2000 tic měsíčně. Nemožnost přesného vyúčtování vodného podle vodoměru  řeší  tz. směrná čísla, které  Pražské vodárny používají  k rozpočítávání vody nájemcům právě v případě kdy vodoměr je pro více uživatelů. Je snad každému jasné, že spotřeba vody v restauraci, které povolil pan Melichar vařit teplá jídla je diametrálně odlišná od spotřeby vody např. pošty nebo knihovny. Náš pan starosta nás jen oblbuje. Spotřeba vody kterou pan Melichar píše jako spotřebu vody za období 11.9.12- 3.9.13 je zavádějící. Všichni víme jak v tuto dobu fungovala a už nefungovala tato restaurace.

4) Jak může starosta a normální člověk na zastupitelstvu přečíst čestné prohlášení provozovatele restaurace, že odpad bude odvážet někam do své popelnice? To mi mozek nebere, podle zákona o odpadech je povinnost každého provozovatele restaurace zajistit si k provozovně i sběrné nádoby.

Tklivá omluva pana Melichara za chybu, která se přece stává je až úsměvně směšná. Je zajímavé, že všechny chyby se stávají v neprospěch V.Chuchle, ale jdou k dobru panu Basovníčkovy. Jak si může pan starosta dát do smlouvy o pronájem restaurace nad poštou něco co neprošlo hlasováním zastupitelů a je to k tíži obce ??

Další nehorázné a zavádějící tvrzení je, že smlouva byla kontrolována Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a byla zpracována pro tento nájemní vztah. Není to pravda tento “ rozbor“ se týkal jen podání námitky jedné z uchazeček na jasné zvýhodňování jednoho zájemce ne o platnosti nebo neplatnosti této nájemní smlouvy a už vůbec ne o procesech, které podepsání této smlouvy předcházeli. Je ovšem dohledatelné, že pan Basovníček byl od prvního dne vyvěšení výběrového řízení a později záměru zvýhodňován a podmínky byli upravovány tak jak potřeboval pan Basovníček. Neméně zajímavý je fakt co píše tento úřad na začátku svého hodnocení

cituji: (Na základě informací, které od Vás Úřad obdržel, máme za to): to jednoznačně znamená, že Úřad vycházel jen z informací, které mu zaslal pan Starosta a nemohl tak celou záležitost vyšetřit objektivně.

Ano po odečtu vodného a stočného není nájem 3 000,- to máte pravdu, ale místo 12 000 je tento nájem už pouze 10 000,- a to je roční úspora pana Basovníčka  24 000,- a ztráta obce  24 000,-. Kolik peněz dostaly na rok např. hasiči, rybáři, fotbalisti?

A ještě jedna  malá vsuvka k problému restaurace Nad Poštou,

Jak rozhodovala tz.(KOMISE):

Protokol po prvním kole dne 4.12.2013: „5 zájemců podmínky splnilo a jeden byl vyloučen z důvodu nedoložení oprávnění“. Cenové nabídky v prvním kole byli v rozpětí 10 000,- až 18 000,- a všechny cenové nabídky byli v protokolu ZAPSÁNY POČÍTAČOVĚ.

Potom komise upravila podmínky, které rozeslala zájemců.

Protokol po 2 kole dne 11.12.2013: „všichni zájemci podmínky splnili“ -  již toto je dosti odvážné tvrzení jelikož podle mého zjištění se i ve druhém kole objevili uchazeči, kteří podmínky tak jak byly nastavené a KOMISÍ rozšířené nemohli splnit. Dodávám, že (KOMISI) nebyla dána žádná KRITÉRIA pro vyhodnocení pořadí uchazečů.

Což je, ale opravdu zvláštní, zavádějící, nestandardní ,netransparentní a rozhodně to není NOBLESNÍ, je fakt, že ve druhém protokolu je jen u 3 zájemců nabízená CENA PSANÁ POČÍTAČOVĚ  a u jednoho zájemce je místo nabízené ceny nájmu jen VYTEČKOVANÉ místo, které je potom doplněno ručně psanou částkou. A vypadá to, že je tato částka psaná stejnou rukou jako celý bod3. a některé dodatky v bodech 1 a 2.

Ve druhém kole jsou nabízené částky v 10 000,- 11 000,- 11.500,- a již zmiňovaná ručně dopsaná částka 12 000,-. Ano vytečkovaná částka je světe div se u firmy Gold Capital s.r.o. Tedy výherce pronájmu restaurace Nad Poštou. No tvrdit z jistotou se nedá nic, ale takto to bohužel vypadá, že někdo z nabízenou částkou čekal do doby než bylo jasné kolik nabídne konkurence a pak přihodil 500kč,-

A jak navrhla tzv.(KOMISE)  vítěze: cituji

bod3) KOMISE NAVRHLA-

Návrh na 1 místo výběru firmu  GOLD CAPITAL, s.r.o  z důvodu NEJVYŠŠÍHO NÁVRHU VÝŠE CENY NÁJMU (12 000,-).atd . Komise se na tomto návrhu shodla jednomyslně.

Opravdu otevřené a noblesní jednání od vedení obce, majetkového výboru a některých zastupitelů .

Robert Pořízek

Pro doplnění PDF

rob3

 

rob1rob2

 

 

2 Responses to Reakce R.Pořízka na nepravdy v podání Mgr.Melichara.

 1. Vladimír Kozák napsal:

  Výše popisovaná „šaškárna“, bohužel však pro Chuchli s mnohasettisícovými finančními škodami, začala kolem nájemců hospody „Nad poštou“ již mnohem dříve, před cca 3 lety. Nečinnost starosty Melichara a jeho dvorní suity kolem dlouhodobého neplacení nájemného bývalým nájemcem panem Holečkem je dostatečně všem známa. Díra v kase cca 300 tisíc Kč (včetně příslušenství a soudních nákladů)tak není nic nového.

  Bohužel starosta Melichar se nepoučil (z cizího krev neteče)a stejně nezodpovědně přistoupil podporován svojí suitou „6″,i k novému nájmu. Jen nás všechny tahá za nos!

  Nyní bych však chtěl hlavně upozornit na celostránkový článek s fotografiemi v pondělním vydání novin Blesk (14.7.2014). Je zde popisováno, jak bývalý nájemce pan Holeček si od místních „štamgastů“ půjčil cca před 2 lety více jak 200 tisíc Kč s tím, aby mohl zaplatit svůj dluh obci na nájemném. Jenže doposud dluží jak těmto štamgastům, tak bohužel i Chuchli – ze světa se zcela vypařil! A s ním i více jak půl milionu Kč ….

  A přitom starosta Melichar byl mnoha občany a opozičními zastupiteli (pí. Felixová, Dudášová, p.Fresl) na vše včas upozorňován! Leč nedbal a peníze Chuchle nemá a zřejmě prakticky ani nebude nikdy mít. Stejně jako štamgasti….

  P.S. článek je možno si přečíst nejen v pondělním Blesku, ale je včetně videa i na jeho webu.

 2. Jiří Kodet napsal:

  Lídra chuchelské ČSSD „vždycky obohacují diskuse s nestranickými kolegy“, jako například před 4 roky s tehdejším kandidátem za uvedenou stranu a později nájemcem restaurace Nad Poštou Holečkem – viz zkopírovaný článek níže, poslední odst. z již zrušeného webu http://www.chuchle-info.cz.

  Kterýpak „ksicht“ ho asi „obohatí“ letos … :-)

  RADNICI DOSUD CHYBÍ CELKOVÁ VIZE

  Vložil
  admin
  – 30. 9. 2010

  Lidé v obci by měli mít možnost dostatečně rozhodovat, jaké veřejné stavby opravdu chtějí a jaké ne, míní ing. Jiří Petr, lídr kandidátky ČSSD v komunálních volbách 2010 pro Velkou a Malou Chuchli.

  rozhovor vedl Jan Reinisch

  Ing. Jiří Petr

  Proč kandidujete zrovna teď? Pokud vím, dosud jste žádnou zvláštní aktivitu nevyvíjel?

  Dosud jsem podnikal. Měl jsem a stále mám firmu, která spolupracuje s městy a obcemi. Navrhujeme pro ně různá technická řešení, když se rozhodnou využít dotace z evropských fondů. Jsou to projekty v oblasti energetiky, ekologie i jiné investiční záměry – od plynofikace až po modernizaci bytového fondu. Jednáme se starosty, poznáváme, jak to kde chodí. Teď bych chtěl tyhle zkušenosti nabídnout občanům Chuchle, kde jsem se narodil a kde žiju.
  Ale hlavní důvod je nakonec ještě osobnější. Můj život, změny v něm, se totiž odehrávají v jakýchsi dekádách. Nejdřív, po revoluci až do roku 2000, jsem spoluzakládal velkou firmu, která dneska má významné jméno – a to mě nějakým způsobem obohatilo, společensky saturovalo. Pak přišlo druhé období: někdy kolem roku 2000 jsem zabrzdil a začal budovat malou firmu. To je ta, kterou mám doteď. Ta na rozdíl od té minulé už pro mě nemá takový profit řekněme osobní, ale spíš mě uspokojuje, že tam pomáháme nějakým společenským věcem, městům a obcím. A teď přišlo třetí období – jak jsem řekl, chtěl bych všechny ty zkušenosti uplatnit v politice. Tedy v té drobné, komunální politice, kterou ze svého podnikání nejlíp znám.

  A proč kandidujete za ČSSD, když jste podnikatel?

  No, ČSSD přece vznikla na středostavovských hodnotách jako strana zaměstnanců a drobných živnostníků. A já bych se v jejím rámci řadil mírně napravo.

  Podle výsledku posledních parlamentních voleb má ČSSD v Chuchli mizivou šanci. Proč tedy jdete s ní – vy, dosud úspěšný člověk?

  Vím, že kandidovat v Chuchli za ČSSD, to je velmi kostrbatá cesta k úspěchu. Ale já to beru tak – pro mě veřejný zájem nebo solidarita nesmí válcovat svobodu. Příklad ze života: solidarita v podání komunistů válcuje svobodu. A na druhé straně, když veřejně prospěšný projekt, třeba chuchelský nadjezd nad tratí, v podání místní ODS válcuje možnost občanů se k tomu svobodně vyjádřit, tak to je pro mě také nepřijatelné. Nelíbí se mi, když někdo znásilňuje tu svobodu být proti.

  Jestliže ve volbách uspějete, můžete pro Chuchli zařídit peníze pro další rozvoj? Třeba sousední Slivenec, tam jsou tak nezávislí, že jim nikdo nic nedá. Vy víte, jak na to?

  To je jeden z důvodů, proč náš tým – většinou nestraníků – kandiduje pod hlavičkou etablované strany. Protože ta nám dává jasnou dlouhodobou podporu pro uskutečnění našich záměrů.

  Máte to už nějak předjednané?

  Jednak o tom dlouhodobě jednám, ale hlavně v tom mám letitou zkušenost. Protože to je součást mojí profese. A jestli se ptáte, jak jsem dosud úspěšný, tak se naší firmě podařilo získat pro města, obce a české podniky podporu v řádu miliard korun – a to ze zdrojů mimo státní rozpočet.

  Máte ambici být starostou?

  Rozhodně. Protože jinak tyhle záměry nedocílím. Já jsem se nikdy neschovával za druhé – a nechci s tím začít ani teď. Takže ta ambice tu je.

  Co podle vás dosavadní radnice dělá správně a co špatně?

  Radnice dosud nikdy občanům nepředložila svou vizi celkového rozvoje obce, které by občané rozuměli, se kterou by se ztotožnili, kterou by průběžně mohli kontrolovat. My chceme představit vlastní vizi rozvoje. Chceme ji představit občanům tak, aby ji přijali za svou. Aby ji měli možnost okomentovat, připomínkovat – a tenhle proces akceptace občany pak bude tím závazným jízdním řádem pro celé volební období. A nejlépe i po něm.

  Doteď to bylo tak, že v podstatě všechny snahy udělat nějaký komplexní rozvojový plán či zadat nějakou podobnou studii skončily krachem, protože místní ODS v čele se starostou Freslem to bojkotovala. Jak to chcete udělat vy?

  Nám jde o to, že obec by měla být koncepční a kompetentní. Jinak řečeno, my se chceme zaměřit právě na projekty, které přinášejí jednoznačný profit pro obec. Chceme skončit s podporou projektů řekněme veřejného významu či privátních aktivit, pokud nebude jednoznačně jasné, že je to pro starousedlíky i pro naše nové spoluobčany výhodné – a že vždycky bude možné ochránit jejich práva, jejich oprávněné nároky.

  Jaké projekty tohoto druhu byly podle vás dosud špatné?
  Za prvé: developerská zóna nahoře nad Hvězdárnou.

  Celkově nic proti, ale starousedlíky, kteří mají pozemky v bezprostřední blízkosti zóny, nikdo neinformoval, jaký vliv na ceny těch pozemků budou mít dodatečné úpravy developerského projektu. Dále nebyl ošetřen nárok těch, kterým průběh stavby narušil statiku jejich domků – a v neposlední řadě nebylo ošetřeno splnění slibu, že v místě vznikne nákupní středisko, školka a podobně. Není dobrou vizitkou Chuchle, když ji opouštějí její obyvatelé, protože se jim tu nelíbí. Tvrzení reprezentace Chuchle, že vinen je developer, je neobhajitelné. Tady se vracím k té kompetentnosti a odbornosti. Obojí obci chybělo už na začátku – už při sjednávání podmínek pro zahájení díla.
  Druhá věc: hrozba nadjezdu. V zásadě také nic proti, jen je špatné, pokud občané nemají k dispozici analýzu přínosů a hrozeb tak velké stavby pro kvalitu života v celé obci. Myslím, že občané – stejně jako já – chceme mít příležitost a čas zvážit všechna pro a proti a rozhodnout se. Nechceme, aby nám nositelé různých finančních balíků vnucovali svoje tuny betonu, tuny překládané zeminy a tak dále, a to jenom proto, že reprezentace obce prostě nevstupuje kompetentně do rozhodovacích procesů a nezískává profity pro obec s dostatečnými pojistkami.
  A za třetí: zanedbané centrum. Obec bez návsi, bez živého centra je prostě nepřívětivá a nepříjemná.

  Teď před volbami ale starosta přichází s projektem centra kolem areálu bývalého Fematu, který obec během jeho vlády koupila. To je přece velký počin?

  Samo o sobě je to pěkné, ale nekoncepčnost zůstává. Dosavadní starosta říká – budeme rozvíjet centrum obce, a my přitom nevíme, kolik nových aut, hluku, prašnosti a bezpečnostních hrozeb sem přivede již zmíněný nadjezd. Jak se s případnou realizací záměru rozvoje centra ztotožní obyvatelé Chuchle, když nedostali příležitost být spoluautorem zadání pro architektonickou soutěž? Chtějí občané v centru klidovou zónu hned vedle vytížené silnice? Chtějí v centru park? Nebo chtějí centrum se službami? Kde pak chtějí parkovat? Chtějí to všechno dohromady? Jsem přesvědčen, že centrum či náves tu má být pro občany, ne naopak. Na rozvoj centra bylo minimálně čtrnáct let času a aktivity v předvolebním období na tom nic nezmění.

  Co říkáte takovým stavbám jako je nová jímka na potoce pod tratí, ve které se utopilo docela dost peněz, nebo nová silnice na Hvězdárnu či nové hřiště u školy?

  Bohužel to zapadá právě do té nekoncepčnosti. Nikdo z nás nevidíme provázaný rozvoj infrastruktury, společenského života, komunikací, parkování. Vznikají jakási kondenzační jádra jakéhosi pseudorozvoje – a vůbec nevíme, jak to všechno bude souviset za pět či deset let. A už vůbec ne, jestli to bude funkčně i kapacitně vyhovovat v návaznosti na další stavby, které v takovém „systému“ ještě vzniknou. S tím se já neumím ztotožnit.

  Proč myslíte, že ty jednotlivé bezkoncepční stavby vznikaly?

  Já skutečnou motivaci ke vzniku, dimenzování, způsobu provádění či často rozpačitému výsledku těch počinů neznám. Proto se k tomu teď nebudu vyjadřovat. My za naše volební sdružení říkáme, že chceme Chuchli přívětivější a otevřenější občanům. A hlavně – teď je dobrá příležitost ukázat, že všelijaké spekulace a podezírání bez podrobné znalosti věci by neměly mít místo v komunikaci s občany.

  Pokud jde o rozvoj obce – čím byste chtěl začít? Třeba nějakou studií toho rozvoje?

  Jednoznačně. My máme projekt, kterému říkáme Naše Chuchle 2015 – to je záměr představit občanům vizualizovaný projekt rozvoje obce jako celku, a to alespoň pro nejbližších pět let. Další odlišení od toho, jak to radnice dosud dělala, je v tom, že nás zajímají všechny oblasti života obce. Komunikace, společenský život, infrastruktura, zeleň, oddychové aktivity a tak dále. Kromě toho nechceme hrát takové ty hry: stará Chuchle / nová Chuchle, horní Chuchle / dolní Chuchle, levý kopec / pravý kopec – či snad Malá Chuchle / Velká Chuchle. Chceme jednu spokojenou Chuchli. Chceme se ptát občanů a ukázat jim souvislosti. Ať si pak vyberou. Protože my tvrdíme, že jenom dílo, které si pro sebe vytváří budoucí uživatel, je to nejkvalitnější.
  Přijdete tedy se studií. Kdo by ji zpracovával?
  Byla by zadaná externím specialistům, kteří nejsou spojení s Chuchlí, ani to nejsou žádní naši známí, žádní kamarádi. Chceme skutečně nezávislou studii, protože nás zajímají nejen profity pro obec, ale také chceme včas získat upozornění, kde jsou slabá místa a jaké jsou hrozby pro naše záměry.

  Odpůrci takovéhle studie ale říkají, že to bude drahé, že to neúměrně zatíží rozpočet?

  Nejdražší je, když investiční počiny vznikají bez systému, bez návazností a bez souvislostí. To snižuje užitnou hodnotu každého z nich. Nemít vizi, plán a systém, to je vždycky nejdražší řešení. Mimochodem, takhle odstartovala dnešní celosvětová krize.

  Kdo za vaše volební seskupení má zkušenosti se zpracováním podobné studie?

  Například já se mimo jiné zabývám územními, konkrétně energetickými koncepcemi pro města a obce, a podobně tak minimálně další dva členové naší kandidátky se profesně zabývají koncepčními a rozvojovými projekty. Čili takové dílo zadat umíme.

  Jak už jsem řekl, podle výsledků parlamentních voleb má ČSSD v Chuchli dost mizivé šance na úspěch. Vám se ovšem kupodivu podařilo postavit plnohodnotnou kandidátku. Čím si vysvětlujete, že s vámi jdou i lidé, které bych čekal spíš pod jinou hlavičkou?

  No protože parlamentní a komunální volby jsou dva úplně jiné světy. Komunální volby jsou, abych tak řekl, o ksichtech. Stranická trička v komunálu jsou jen pro stranické fundamentalisty. S tím já nic nenadělám. Jirka Petr společně s naším týmem je tu pro všechny, kteří preferují kompetentnost a slušné jednání. Mimochodem – nepřehlédněte, že na naší kandidátce je většina nestraníků, skoro polovina žen a skoro polovina vysokoškoláků. To je myslím dobrý mix pro to, abychom slušnost, kompetentnost a nepartajnictví v Chuchli prosadili.

  Vaše dosavadní plakáty tedy opravdu ČSSD moc nepřipomínají…

  To je proto, že chci občanům v Chuchli prostě říct, že jsem přesvědčen, že komunání politika, zvlášť v obci s méně než dvěma tisícovkami obyvatel, je právě o těch tvářích, o jejich schopnostech a lidských vlastnostech. To pak přece rozhoduje o celkovém klimatu v obci. Sama barva jakékoliv strany nemůže být zárukou spokojenosti. O tom jsem přesvědčen.

  Jak si s ostatními členy vaší kandidátky rozumíte?

  V každém případě mě vždycky obohacují diskuse s nestranickými kolegy – s panem Linhartem, Kozickým, Holečkem, Manem. Kromě toho se mi otevřel i pro mě nový, ženský pohled na politiku a správu obce. Při diskusích s dámami na naší kandidátce jsem nejednou musel přehodnotit svá řekněme mužská stanoviska. Takže – i kdybychom to v samotných volbách nevyhráli, tak si můžu říct, že už jen kvůli téhle příjemné společnosti to stálo za to.

  Děkuji za rozhovor.

Napsat komentář