ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE č. 3/2014

 

 

znak1ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE  č. 3/2014 konaného dne 28.4.2014 od 18.00 hodin.

Odehrálo se již 4. zasedání zastupitelstva, které již podle programu bylo plné zajímavostí. Zvlášť oznamování výsledků referenda bylo  zajímavé. My však musíme „splatit náš dluh“ a zveřejnit, co se odehrávalo na zastupitelstvu číslo 3.

Již první bod byl pro občany zajímavý. Hlavně pro politická uskupení, které chtějí  kandidovat v podzimních komunálních volbách. Mgr. Melichar  se rozhodl ve svém návrhu snížit počet zastupitelů ze stávajících 11 na 9. Jako důvod tohoto kroku uvedl, že zastupitelé nepracují. Což z jeho úst znělo dosti úsměvně. Mgr. Melichar si asi ve své euforii neuvědomil, že za chod zastupitelstva odpovídá především starosta. Ing.Arch. Vokurka ho doplnil v tom smyslu, že 11 členné zastupitelstvo je zbytečné,  protože v tomto počtu se nedá ustanovit  rada. Opozice slovy Mgr. Felixové oponovala počtem nárůstu obyvatel  a důvod Mgr. Melichara  označila za zajímavé zjištění po skoro 4 letech jeho vlády s tím, že odpovědnost za tento stav padá na jeho bedra. V následné   diskuzi vystoupil  také Ing. Špaňhel a plénu oznámil, že z jeho pohledu se jedná o politické rozhodnutí a jako důvod označil nedostatek kandidátů koaličních stran pro komunální volby. Neopomněl zdůraznit, že jeho hnutí nečiní problém naplnit kandidátku s 9 či 11 kandidáty. Při následném hlasování  prosadil Mgr. Melichar se svou  koalicí  9-ti  členné zastupitelstvo pro volební období 2014-2018.

Ve finančních záležitostech nás překvapil bod „Celková rekonstrukce naučných stezek Barrandovské skály – Chuchelský háj“. Zde byla přednesena žádost o dotaci 26.000,- Kč na rekonstrukci  stávající  stezky.  Zde v tomto bodě samozřejmě došlo k souznění všech zastupitelů  a dotaci schválilo (toto byla již druhá schválená dotace na tento projekt). Paradoxní na celé věci bylo, že když v roce 2011 žádal o dotaci 10.000,- Kč radní pan L. Kadeřábek na zbudování  naučného arboreta v Chuchelském háji  a koaliční zastupitelé v čele s Mgr. Melicharem tuto dotaci zamítli. Politický boj Mgr. Melichara a Ing. Kozického většinou vítězí nad dobrým nápadem! A tím arboretum bezpochyby je.

Ze zápisu zasedání -3.3. Předseda finančního výboru ( TOP Čahoj ml.) seznámil přítomné s žádostí SK Čechoslovan Chuchle o poskytnutí finančního příspěvku pro provoz mužstva dětí na rok 2014 a s doporučením finančního výboru ze dne 22.4.2014  ( dotaci ve výši 10.000,-Kč) .

Jako další bod byla žádost SK Čechoslovanu o dotaci ve výši 10.000,-Kč. Na toto téma se rozproudila zajímavá diskuse. Mgr.Felixová upozornila na nesrovnalosti v žádosti o dotaci a optala se zda byla vyúčtována již minulá dotace. Dále uvedla, že pod žádostí není uveden podpis předsedy oddílu, ale pouze člena výboru, což ji přijde neadekvátní. Dále uvedla, že není v žádosti uvedeno, na co budou  finanční prostředky použity. V tuto chvíli do diskuse vstoupil Ing. Kozický, který oznámil, že dotace je určena dětem SK Čechoslovan. To rozohnilo zastupitele Kadeřábka, který se otázal, v které části žádosti se to, že je dotace určená dětem, dočetl.  Ing. Kozický mu odpověděl ve smyslu, že to ví, protože tam hraje jeho syn.  To rozohnilo pana Kadeřábka ještě více  a  otázal se, kde to v té žádosti Ing. Kozický vidí, ať mu tu větu ukáže. Na to Ing. Kozický stále dokola opakoval, že je dotace určena pro děti, že to ví, protože tam hraje jeho syn. V hlasování bylo odhlasováno 10.000,- Kč šesti koaličními zastupiteli!  Střet zájmů byl u Ing.Kozického v tomto bodu  zřejmý  a  sám na něj nepřímo upozornil,  stejně hlasoval pro dotaci.

žádost čecho

   HODNĚ NÁS ZAJÍMÁ KDE V TÉTO ŽÁDOSTI NAŠEL ING.KOZICKÝ ,ŽE PŘÍSPĚVEK JE URČEN DĚTEM ? 

 

K dalším zajímavým bodům

Předseda výboru stavebního  a územního plánu ( Ing. Arch. Vokurka) seznámil přítomné s žádostí        o souhlas s úpravou směrné části ÚP, týkající se změny míry využití území (z kódu B na kód C) pro stavbu POLYFUNKČNÍ DŮM PRAHA – VELKÁ CHUCHLE a se stanoviskem výboru stavebního a územního plánu ze dne 23.4.2014.

Tento projekt budí rozporuplné názory, ale především u těchto zastupitelů (Vokurka, Petr, Kozický, Čahoj) jejich podpora překvapila, zvláště po jejich volebních slibech, kdy proklamovali, aby se z Chuchle nestala jen noclehárna, ale aby výstavby měla charakter rodinné zástavby. Tento řekněme betonový monolit s podzemní garáží je v rozporu s jejich prohlášeními, ale to jsme si již zvykli.

Poznámka:  Až na zastupitelstvu číslo 4.  se opoziční zastupitelé od paní Jankovcové dozvěděli o petici proti problémům doprovázející tento projekt, kterou  podepsalo cca 300 lidí.  Proč asi? Tak to ví jen Mgr. Melichar a Ing. Kozický a jejich koalice.  Demokracie v podání těchto lidí dostala zase na frak.

Pak již jen vybudování pilíře pro přípojkovou skříň jako výchozího bodu pro další úpravy v síti (příprava pro budoucí připojení pozemků mj. pronajatých k vybudování multifunkčního sportovního centra pro aktivity celé rodiny) společnosti VOLTCOM. Tento bod byl nakonec předkladatelem Ing. Arch  Vokurkou stažen.

-red-

relax s bc satrou

                                                                                                                                                Relaxujte s Bc. Šatrou

 

 

One Response to ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE č. 3/2014

  1. Jiří Kodet napsal:

    Nevíte někdo co se děje že byl zase posunut termín zasedání ZMČ o další týden?

Napsat komentář