Prosím o uveřejnění článku na výše uvedený web. Děkuji Vláďa Kozák.

PROSBA – prosím redakci, aby můj následující příspěvek byl uveřejněn pouze s ozvučeným videozáznamem níže popisované události, ke které došlo v průběhu 4. zasedání Zastupitelstva ve Velké Chuchli 2.6.2014. Nechci být případně někým znevěrohodňován  a zpochybňován. Děkuji.

Stejně nedůstojně, jako je prostředí dílny bývalého Fematu, kde se v poslední době konají zasedání Zastupitelstva, se choval jeho čelní představitel, místostarosta Kozický (CSSD). Když odmyslím jeho některé „odborné hlášky“, např. o tunelu, tak zde vyčnívá nadevše jako maják jeho napadání a snaha o znevěrohodnění mé osoby – pomluvy by mu skutečně šly! Oč šlo?

 

Když byla během Zasedání vyhlášena přestávka, snažil jsem se projít kolem místostarosty Kozického, který seděl na svém oficiálním místě za předsednickým stolem. Neměl jsem snahu ani zájem s ním navázat jakýkoli kontakt. To mu však nebránilo, aby hlasitě pronesl „jste pěkně opilý, kolik jste měl piv, nejméně 4, co tu děláte!, odejděte! Byl jsem v šoku a nijak nereagoval. Byl jsem zcela střízlivý, ale místostarosta Kozický byl zjevně rozladěn, neboť jsem mu předtím veřejně během zasedání vyvracel některé jeho nepravdivé výroky. Proto se zřejmě neudržel a snažil se mi dokázat svoji „úřední moc“!!

arogantní kozický a tlemící se Benčát

                                                                                                                                                  stačí kliknout na obrázek  a jste v záznamu ;-)

Na dokreslení dodávám, že již delší dobu pozoruji od starosty Melichara a jeho zástupce Kozického averzi k mé osobě a proto si dávám obzvláště pozor, abych jim nezadal záminku přesně k něčemu takovému, o co se nyní pokusil místostarosta Kozický.

 

Po přestávce jsem se v rámci diskuse přihlásil o slovo a zde (chci věřit, že to bude zapsáno i v písemném oficiálním Zápise ze zasedání) požádal předsedajícího starostu Melichara, aby zajistil provedení zkoušky na alkohol u mé osoby, neboť se cítím jeho zástupcem veřejně pomlouván!(orientační dechová zkouška, městská policie apod.). Ten odvětil, že nemá do čeho bych dýchal a další možnosti „taktně přešel“. A vlastně „přešel“ na jiná další témata. Kozický ještě hlasitě pronesl něco v tom smyslu, že to sice říkal, ale nikoli veřejně  ( tzn., že Zastupitelstvo není veřejné a ve veřejné místnosti?). Dodal, že sice lhal, ale já také!! – v čem, to však již nesdělil …..

 

Úsměvné je, jak se starosta a jeho zástupce chovali, jako by byli spojeni „pupeční šňůrou“ – nic neřešit, odbíhat od tématu a problém zamlžit!!

 

Na rozdíl od obou nechci být udavačem a další kroky, kromě tohoto zveřejnění, nehodlám činit – myslím, že si udělali dostatečný z ostudy kabát. Každý bude mít možnost „ohodnotit“ jejich chování v blížících se komunálních volbách. V nich oba chtějí podle mých zatím nepotvrzených informací pokračovat jako „političtí turisté“ (či přeběhlíci) v novém politickém hnutí (pozn. Pro Prahu). Jak je zřejmě vidět, v jejich současných domovských stranách (TOP 09 a ČSSD) jim zřejmě pšenka nekvete a již s nimi není počítáno (u starosty Melichara se bude jednat již o třetí politický subjekt a přeběhnutí – začínal u Zelených).

Vl. Kozák

DODATEK:

Předpoklad se naplnil ! V odpoledních hodinách 9.6.2014 spatřil světlo světa oficiální Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva – umně zamaskován svým umístěním v liště „samospráva“ na webu .Nikoli tedy tam, kde ho každý očekává a jak je upraveno a stanoveno i Jednacím řádem – tedy na Úřední desce MČ!! Žádný div, i když je řádně podepsán starostou Melicharem a jeho ověřovateli, zástupcem Kozickým a Vokurkou (SZ), má mnoho nepravd a opomněl řadu zásadních skutečností! Je umně upraven k obrazu jeho autorů, nikoli aby zaznamenal objektivní pravdu! A o to přeci jde – většina občanů na Zastupitelstvu nebyla a tak skutečnost nemůže znát a tak se jim v rámci „otevřené radnice“ snaží vládnoucí skupina nalhat to, co by měla rádoby za pravdu.

 

A tak kromě dalších nesmyslností je i ta, že v celém Zápisu nenajdete ani slovo o tom, že místostarosta Kozický napadl a pomlouval slovně občana Kozáka, že je opilý. Ani to, že tento požadoval po starostovi Melicharovi dechovou zkoušku a omluvu Kozického. Ani to, že starosta Melichar „utekl“ od problému jako malý kluk a nic neřešil.

Ještě štěstí, že si každý může skutečnou pravdu ověřit na zde připojené videonahrávce ……..

 

 

 

One Response to Prosím o uveřejnění článku na výše uvedený web. Děkuji Vláďa Kozák.

 1. Zdenek Vlasak napsal:

  Vzpomínám na dobu, kdy mě Ing. Kozický, Mgr. Melichar, Ing. Arch. Vokurka a T. Benčát udávali a tahali po přestupkových komisích kvůli tomu, co jsem řekl směrem ke svému sousedovi při zasedání zastupitelstva. Cítili se mým názorem uraženi na cti a vydáni v posměch. Pamatuji si, jak kvůli tomu, abych byl podle jejich názoru tvrdě potrestán, zfalšovali zápis ze zasedání tak, aby jim dával za pravdu. Byl jsem u toho, jak Ing. Kozický mával mými příspěvky z tehdejšího diskusního fóra, které měli přesvědčit, že jsem viník.
  Když na Magistrátě rozhodli, že došlo k pochybení, že je zajímavé, že zápis ze Zastupitelstva neodpovídá záznamu atd. a věc vrátili k dalšímu projednání, nějak na vše hoši zapomněli.
  Pravda je, že jsem jim neviděl do tváří, když po mně žádali omluvu ! Jedno vím s odstupem času stejně jistě jako tenkrát. Omluvy by se nikdy nedočkali, i kdyby to stálo cokoliv.
  Když jsem si dnes prohlédl ten záznam a viděl, jak arogantně a výsměšně se chová Ing.Kozický, jak se T. Benčát bezostyšně řehtá, myslím, že slovní spojení, které jsem tenkrát použil, plně vystihuje chování těchto „zastupitelů„ !
  Závěrem snad mohu jen dodat, že co znám pana Kozáka, tak nelže ! Což se o výše zmíněných pánech říci nedá!

  Vlasák Zdeněk

  P.S.: Jenom nechápu, proč Mgr. Melichar nevyužil své pravomoci a nezavolal Městskou policii ? Vždyť na zastupitelstva si je zvával téměř pravidelně! Ta jistě prokazující techniku vlastní. ;-)

Napsat komentář