Otázky k referendu o variantě „E“

anoZeptali jsme se na podobné otázky ,které byli kladeny  Ing.Kozickému v ChZ a odpověděl nám  Ing.Špaňhela předsedy oblastní organizace ANO .

1)     Myslíte si, že investorem stavby bude SŽDC ?

Co si myslí Ing. Kozický je jeho věc. Důležitější ale je, co si o celé stavbě myslí příslušná ministestva  a EU. Nejsem si jist, jestli je bude názor Ing.Kozického zajímat. Může se stát, že stavbu bude realizovat nějaká zahraniční firma. Sami víte, jak jsou u nás předražené dálnice. A co teprve tunely. A jestliže se má modernizovat železniční trať jako vysokorychlostní, neobstojí ani argument sedmi koaličních zastupitelů… jestliže nám neschválíte tunel, zůstane přejezd??

2)     Myslíte si, že bylo vše projednáno s vlastníky okolních nemovitostí ?

Nemyslím! Podle mě dostupných informací byla věc sice projednávána, ale někteří majitelé nemají totožný názor jako Mgr.Melichar a Ing. Kozický. Prezenční listina z těchto jednání však byla použita jako souhlasné stanovisko.

3)     Proč se podle Vás variantě E přezdívá v Chuchli  „tunel chuchelská Blanka“.

Podle mého názoru a názoru odborníků z oboru,, pokud by měla varianta E tunel  dodržet  normy pro stavby v zátopovém pásmu, je jeho cena asi 1.2 miliardy Kč !  Některé firmy které pracují se státními  zakázkami to tak dělají. Stavbu podhodnotí a pak fakturují vícepráce. Jak je to u tunelu Blanka? Co myslíte?

4)     Je podle Vás tunel E koncipován do záplavového pásma a proti průsaku spodních vod?

Není. Ptal jsem se „hradeckých“ architektů a ty mi oznámili, že v zadávacích podmínkách ( vypracoval je Ing.Kozický) nic o spodních vodách nebylo ! Všichni víme, že voda se v části nedaleko ústí tunelu pod drahou čerpala  ještě 14 dní po povodni. A kam  asi poteče dešťová voda při průtrži mračen. Do kopce??

5)     Je podle Vás křižovatka přímo u ústí tunelu nebezpečná?

Je. A semafory, to nevyřeší. Jaká vyjádření k tunelu zaujal Dopravní podnik,  odbor dopravy  Prahy 16, HSZ ,povodí Vltavy, Magistrát . Když už našich sedm koaličních zastupitelů ROZHODLO o tunelu, bylo by slušností k občanům výše citovaná stanoviska zveřejnit, třeba na zastupitelstvu. Ing. Kozický však veškeré připomínky či dotazy efektně, jak se lidově říká – okecá.

6)     Zúčastníte se Referenda o této Variantě?

Ne. Nechci se stát rukojmím Ing. Kozického, Ing.Arch. Vokurky ani Mgr.Melichara! Nechci se ani účastnit „války“  mezi těmito „pány“ a bývalým starostou Freslem, který zastupoval magistrátní variantu. Magistrát ústy pana Fresla říkal jedině nadjezd nebo nic! Tito lidé říkají Tunel nebo nic! Vlastně prosazují svůj projekt. Dokud se pánové budou chovat jako „malý kluci na písku“, nemá to budoucnost. Je to jejich jakási poslední křeč před….

7)     Myslíte, že je možná jiná varianta?

Vždy je nějaká možnost ! Věc se ovšem musí řešit trochu jinak! Ze strany chuchelské radnice chybí to základní – demokratická  komunikace  o problému, kterou už pamatuji třicet let,  a kam to vede? Jinak nějaké varianty mimoúrovňového křížení se snažíme s kolegy z mého hnutí najít. O tom jsem již informoval. Ale za stávající situace nevidím nutnost pokládat  karty na stůl.

Děkuji za rozhovor

Ing.Špaňhel předseda oblastní organizace ANO .

 

 

 

 

Napsat komentář