Otázky k referendu o variantě „E“

freslZeptali jsme se na podobné otázky ,které byli kladeny  Ing.Kozickému v ChZ a odpověděl nám dřívější starosta, nynější opoziční zastupitel a předseda MS ODS  Stanislav Fresl.

1)     Myslíte si, že investorem stavby bude SŽDC ?

Na to nelze jednoznačně odpovědět.Bude záležet na zadání a nákladech na projekt a kdo se ujme realizace. Dotace EU jsou u nás dobře známy – problém.

 2)Myslíte si, že bylo vše projednáno s vlastníky okolních nemovitostí ?

Jednoznačně ne.Pokud je mi známo,vlastníci přilehlých nemovitostí nejsou jednotní a ani neexistuje kladné vyjádření k současně navrhovanému záměru.Proto nemůžu souhlasit s názorem starosty Melichara a jeho zástupce Kozického a považuji je za lživou informaci.

3)Proč se podle Vás variantě E přezdívá v Chuchli  „tunel chuchelská Blanka“.

 Nikdo objektivně neví,kolik ve skutečnosti stavba bude stát a zda je tedy dostatečně finančně zajištěna – vždyť vše má své limity, o to více „evropské peníze“. Zatím existuje pouze studie mimoúrovňového křížení trati ČD,kterou celou zaplatila chuchelská radnice (přes nesouhlas zastupitelů za ODS).Proč ne budoucí investor? Dosud neexistuje geologický průzkum ani následný projekt s finančním rozpočtem.Takže těch 480 mil.Kč je pouze nástřel virtuální studie bez jakýchkoli odbvorných podkladů (rozpis prací včetně nákladů na materiál,geologický průzkum). Závěrem lze konstatovat, že lze předpokládat cenu i 3x vyšší, tj. 1,5 miliardy Kč (záleží na výběrovém řízení a zhotoviteli). A to je právě ta „chuchelská Blanka“…..

4)     Je podle Vás tunel E koncipován do záplavového pásma a proti průsaku spodních vod?

Dle současného ochranného pásma není stavba situována do záplavového pásma.Nelze ale vyloučit při větší povodni (Vltava-Berounka), že by mohlo dojít k zaplavení tunelu.Zároveň není dostatečně řešena ve studii ani otázka případných přívalových dešťů.Rovněž si myslím, že na provoz tunelu budou mít obrovský vliv spodní vody.Vše prohlubuje skutečnost, že stavba by byla v lokalitě, ze které je nutné jedině odčerpávání jakýchkoli vod.

5)     Je podle Vás křižovatka přímo u ústí tunelu nebezpečná?

 Vyústění křižovatky jak je ve studii vyprojektována, považuji za nebezpečnou a možná že lze tento problém řešit kruhovým objezdem.

6)     Zúčastníte se Referenda o této Variantě?

 Nezúčastním.Ve věci již koaliční zastupitelé přes nesouhlas zastupitelů za ODS přijali platné Usnesení Zastupitelstva, které jednoznačně přijalo z možných variant pouze variantu „Tunel“. Pozastavuji se nad tím, že když již bylo přijato závazné právně platné usnesení o variantě „Tunel“ (z toho vychází právě chuchelská Blanka), tak je vše ostatní nadbytečné a vše komplikující.Referendum je vysoce alibistické,nemůže zpětně nic ovlivnit.Pouze do budoucna při platnosti odpovědi „ano“, by zavazovalo budoucí Zastupitelstvo,které vzejde z podzimních komunálních voleb,k dodržování prosazování poze varianty „Tunel“. A to i v případě,že by investor od jeho stavby z jakéhokoli důvodu upustil (finance, výsledky geologického průzkumu,projekt v rámci celé trati ČD) a prosazoval jiné řešení.Protože se v koridoru nebudou moci vyskytovat úrovňové přejezdy (chuchelský je jedním z nejnebezpečnějších v celé ČR),mohlo by se stát jeho uzavřením, že by došlo k trvalému „rozdělení“ Chuchle. Jediná možnost, jak pozastavit nesmyslné stavby bude při schvalování ÚR a projektové dokumentace.

 7)     Myslíte, že je možná jiná varianta?

 Samozřejmě ano.V daném případě bych především vyhodnotil bezpečné,účelové a technicky realizovatelné řešení za přijatelných a realistických finančních nákladů.O řešení této složité křižovatky s přejezdem se snažím již mnoho let jako bývalý starosta či zastupitel.Uvědomuji si, že jakékoli řešení bude mít vždy dopad na některé občany.Ideální řešení neexistuje.Přitom mimoúrovňové křížení je nutností.

 

Stanislav  F r e s l

 

zastupitel, předseda MS ODS Velká Chuchle

Napsat komentář