Záznam ze zasedání zastupitelstva – díl 2. Záměr pronajmout nebytové prostory prodejny potravin, včetně sociálního zařízení.

znak1Díl pronajímání samoobsluhy jsme rozdělili na tři části tak,  aby každý mohl vstřebat atmosféru jednání postupně. Zažijete potlesk publika a úklonu Ing. Arch. Vokurky. Shlédnete slovní přestřelku mezi Mgr. Melicharem a panem Kozákem. Poslechnete si omluvu Ing. Petra  za to, že zvedl ruku pro prodloužení smlouvy p. Holečkovi v restauraci Nad poštou. Mgr. Melichar Vám oznámí nabízené ceny za pronájem samoobsluhy a oznámí, že pan Kotal ml. cenu nenabídl ani po telefonickém upozornění. Pan Pořízek oznámí v diskuzi zastupitelům, že nevědí, co dělají. Na svou výtku se od Mgr. Melichar dozví, že on není blondýna. P. Kotal ml. veřejně oznámí, že Mgr. Melichar nemluvil pravdu. Zhodnotí, že se věc řeší na poslední chvíli, což není dobře. Následně vystoupil p. Kotal st., který připomněl investice vložené do samoobsluhy jím a synem. Neopomněl sdělit, že s nimi nebylo jednáno podle smlouvy, kterou vlastní.  Mgr. Melichar Vám  sdělí, že smlouva je podle něho  neplatná a následně podá návrh na odročení bodu a prodloužení smlouvy o 1 měsíc. Do toho mu vstoupí p. tajemník a p. Kotal ml. a upozorní na nepřesnosti ve výběrovém řízení. Ing. Arch. Vokurka nám též oznámí, že se celá věc řeší pozdě. A p. Pořízek  upozorní zastupitele, že se jednání nahrává  a, že veřejně mluví o podpoře jednoho zájemce. Mgr. Melichar ho upozorní, aby zanechal těchto invektiv a následně se rozhodl vložit bod č.6, že budoucí nájemce musí spolupracovat s Úřadem  městské  části Velká Chuchle. Na závěr si poslechnete usnesení, o kterém zapomněl dát Mgr. Melichar hlasovat a již chtěl pokračovat dál. Po upozornění, že se nehlasovalo, dal hlasovat  s úspěšným koncem 6:0.

Stačí kliknout na obrázek a jste  uprostřed dění!

Část 1-  úvod Mgr. Melichar přednáší, Ing. Petr podporuje, pan Pořízek upozorňuje.


samdíl 1

 

Část 2 –  p. Kotal ml. uvádí na pravou míru, Mgr. Melichar mlčí, p. Pořízek opět upozorňuje a Mgr. Melichar „exceluje“

samdil3

Část 3 – Mgr. Melichar usnesení navrhuje, následně návrh  nehlasuje, pak pokračuje a nakonec hrdě hlasuje.     

samdil4

 

V díle č.4 uvidíte „Chuchelskou losovačku“ aneb výroba smlouvy přímo na míru pronajimatele.

Jen pro dokreslení část Zápisu č. 2/2014

konaného dne 31.3.2014 od 18.00 hodin.

4.1. Starosta, z důvodu omluvené nepřítomnosti předsedy výboru majetku obce, seznámil přítomné se záměrem pronajmout nebytové prostory v přízemí objektu č.p. 400 ve Starochuchelské ulici pro účely pokračování provozování prodejny potravin včetně sociálního zařízení, skladovacích prostor a rampy z důvodu skončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor ke dni 30.4.2014 a s doporučením výboru majetku obce ze dne 26.3.2014.

 

Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:

Melichar, Petr, Vokurka, Kozický, Schulz, Pořízek, Kotal ml., Kotal st. (veřejnost).

Předmět rozpravy:

předložené nabídky pěti zájemců, nejvyšší nabídnutá cena za nájem, současná výše nájemného v. ústní nabídka současného nájemce, stanovisko úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, (ne)absence konkrétních podmínek pronájmu, investice do technologie a budovy v rámci současného pronájmu nebytových prostor od roku 2007, návrh na prodloužení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor do 30.5.2014 a zaslání výzvy všem zájemcům o doplnění jejich nabídek.

 

Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o protinávrhu předloženého usnesení:

 

ZMČ souhlasí s prodloužením uzavřené Smlouvy o nájmu nebytových prostor (N 300/2007) s panem P. K. na dobu určitou do 30.5.2014 za stávajících podmínek s tím, že úřad městské části vyzve všech pět zájemců o doplnění svých nabídek tak, aby byly srovnatelné, a to:

akceptace délky pronájmu 7 let, doložení ověřené kopie živnostenského oprávnění, doplnění resp. potvrzení výše nabídkové ceny (měsíční), předpokládané investice do objektu po dobu pronájmu, zachování min. stávající otevírací doby a deklarace spolupráce s úřadem městské části.          

Hlasování:  Pro:           6 (Melichar, Vokurka, Petr, Kozický, Šatra, Čahoj)

                    Proti:       0

Zdrželi se: 0

Zodpovídá:  starosta, odbor smluv, daní a poplatků                                          Termín:  ihned

Strohé že! Trochu chybí co kdo řekl.

 

 

2 Responses to Záznam ze zasedání zastupitelstva – díl 2. Záměr pronajmout nebytové prostory prodejny potravin, včetně sociálního zařízení.

 1. Vladimír Kozák napsal:

  Jak úsměvné až úděsné! Z videa je jasně patrné, že starosta Melichar (TOP 09) – tak jako vždy – nezvládá základní předpoklady pro své předsednictví, není připraven, nemá základní právní vědomosti potřebné pro výkon své funkce a permanentně se dopouští porušování platného Jednacího řádu a znevěrodňuje tak celé zasedání Zastupitelstva (pokud je pak ještě vůbec platné).

  1)Zastupitelstvo bezdůvodně přerušuje „na přestávku“. Ta místo 5 minut trvá 20 a je během ní mimo zasedací místnost a tedy i přítomnými občany skutečně všemi 6 přítomnými zastupiteli „jednáno“. Ano, zákulisně, tajně a bez občanů! (starosta se pak za to „veřejně občanům omlouvá“!)Tajné dohody pak platí …. (bez Zápisu, hlasování a usnesení).

  2)Poté sám starosta předkládá bod programu za nepřítomného předkladatele- předsedu majetkového výboru T .Benčata. Zcela v rozporu s Jednacím řádem (a i s tím, co vyvedl zastupiteli p.Freslovi, kdy jím předkládaný bod programu odmítl projednat, když jeho předkladatel nebyl přítomen a následně ho již pak nenechal nikdy projednat – ale to se konkrétně jednalo o jeho „černé skládky!!“

  3)Co říci na to, že dle Jednacího řádu má zastupitel maximálně 2 diskusní příspěvky – stačí si je počítat především u zastupitelů Petra a Vokurky.

  4)Nebo počítat mnohokrát opakované dotazy Melichara k p. tajemníkovi Schulzovi, typu „pane tajemníku, říkám to dobře?“ či „pane tajemníku, může to tak být?“. Toto dokládá jeho „erudovanost“ a znalost „právního minima“. Kdo pak asi řídí Úřad?

  5)Úroveň a odbornost všech přítomných zastupitelů k projednávanému tématu pronájmu samoobsluhy nejlépe charakterizují připomínky občana Pořízka! Kde zůstala role majetkového výboru?(předseda Benčát nebyl ani přítomen).Co dodat ….

  6)A pro pó – pan Kozák by rád hovořil až po vyvolání starostou p. Melicharem – ale to by se spíše dočkal vlastní smrti. Ač se řádně hlásí o slovo, je jím dlouhodobě velkopansky přehlížen a ignorován ….

  P.S. Již 2 roky pokračuje fraška s obdobným nájmem, a to restaurace „Nad poštou“. Škoda pro obec je zde již cca 300.000,- Kč a konce nikde. Co je platné, že si nyní zastupitel Petr (ČSSD) začal veřejně sypat popel na hlavu. Uvidíme, co bude dělat, až s ostatními, kteří hlasovali stejně, bude muset škodu rukou nerozdílnou zaplatit …

 2. Zdenek Vlasak napsal:

  No, toho zastupitelstva jsem se zúčastnil jako divák v obecenstvu. Když si to člověk potom pustí ze záznamu, dostane úplně jiný pohled.

  Pobavili mě arogantní výroky Mgr. Melichara na adresu pana Pořízka. Jako, že není blondýna a ať si nechá své invektivy. Podle mne pan Pořízek jen vyjádřil svůj názor.
  To, že Kotis veřejně řekl, že Mgr. Melichar od něho cenovou nabídku měl! Ne, jak tvrdil Mgr. Melichar, že ji neobdržel, bylo zajímavé hodně. Vlastně mu do očí řekl, že lže.
  Překvapilo mě taky, že se tato věc řeší až na poslední chvíli, kdy pronajímateli končí smlouva. To ostatně konstatoval jak Kotis, tak Ing. Arch. Vokurka. Ono se stalo v Chuchli takovou tradicí věci řešit na poslední chvíli viz: Hornbach, varianta E, uzavírání silnic, smlouvy na dostavbu školy a tak podobně.

  Nejlepší ovšem byla ta hláška Mgr. Melichara v tom smyslu, že budoucí nájemce musí spolupracovat s Úřadem městské části Velká Chuchle. Takže podnikatel pokud chce v Chuchli podnikat musí být, jak řekl Jaroslav Hašek ve Švejkovi „loiální“ a nálada I.A. Prostě buď budete podporovat Mgr. Melichara a jeho radnici, jinak si nikdo ze zájemců ani neškrtne. A ta spolupráce bude vypadat jak? To jako Mgr. Melichar si nechá na zastupitelstvu odhlasovat, že se na jeho pokyn bude rohlík prodávat za 1,-Kč a budoucí nájemce jeho přání, ač bude mít prodělek, splní ? Nebo co jako tím „náš drahý“ chuchlovládce myslí? Že by návrat do doby MNV ? No to snad ne! U něj nikdy nikdo neví.

  Vlasák Zdeněk

  P.S.: Už snad jen 204 dní! Zaplať Pán Bůh !

Napsat komentář