Záznam ze zasedání zastupitelstva – díl 1. – Omluva opozičních zastupitelů a referendum.

znak1Vážení spoluobčané, rozhodli jsme se pro Vás splnit jeden z koaličních slibů, a to krom zvukového záznamu  i obraz.  Myslíme, že je čas zprostředkovat vám alespoň ze záznamu jednání zastupitelstva. Samozřejmě ne celé ( kdo by to také vydržel ), ale jen důležité pasáže. Informace, které se vám zprostředkovaně dostávají, ať už zprostředkovaně, pomocí nic neříkajících usnesení, vycházející jednou za čas v občasníku Chuchelský zpravodaj a nebo v naší tištěné podobě nestačí k úplnému obrázku . Zápis, který je uveřejňován  na webových stránkách MČ Velká Chuchle je oproti původním koaličním prohlášením dosti strohý. Chceme Vám proto  dát možnost se podívat na rozhodnutí „našich zastupitelů“  bez průvodního slova tak, aby si každý sám mohl udělat obrázek, zda jsou rozhodnutí správná či nikoli. Aby každý občan Chuchle mohl posoudit, zda ho jím zvolený zastupitel řádně zastupuje či nikoliv.

 

Díl 1. Omluva  opozičních zastupitelů a referendum

Zaposlouchejte se s námi do přednesu omluvy opozičních zastupitelů v podání Mgr. Melichara. Povšimněte si, jak tato omluva „zajímá“  zastupitele  Ing. Petra či p. Čahoje. Jak ji bedlivě poslouchá Bc. Šatra. Zhodnoťte sami, jak se plně věnují tématu referenda, jak diskutují o daném tématu a jak pozorně sledují o čem hlasují. V závěrečné scéně si nezapomeňte povšimnout,  jak Mgr. Melichar zapomněl jméno svého kolegy z TOP 09 pana Čahoje. Je to omluvitelné, znají se pouze 4 roky.

 

Upozornění! Kvalita zvuku není zhoršena neb jsme záznam pořizovali a hned za zády jsme měli reproduktor přenášející hlasy zastupitelů. Proto se Vám za nesrozumitelné  huhňáňí některých z nich nemůžeme omluvit. Chyba nebyla na našem přijímači.

-red-

 

                                     STAČÍ  KLIKNOUT  A  JE  TO  !!!

začátek 1a

Díl 2. ponese  název: Záměr pronajmout nebytové prostory prodejny potravin, včetně sociálního zařízení. Již brzy na vašich obrazovkách.

 

 

Napsat komentář