2. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle Dne 31.3. 2014 od 18.00 hodin

Zastupitelstvo začalo s mírným zpožděním,  zasedání se zúčastnilo pouze 6 zastupitelů z 11.  Mezi přítomnými hosty se na začátku objevil i zastupitel p.Fresl, který si počkal na přečtení celé omluvy opozičních zastupitelů a po jejím přečtení opustil zasedací  místnost (omluva v plném znění je přílohou tohoto článku).

Pan Fresl po omluvě odchází

Pan Fresl po omluvě odchází

Po volbě ověřovatelů a zapisovatele přišel na řadu první zajímavý bod – vyhlášení místního referenda. Po  přednesení návrhu na usnesení neproběhla  žádná diskuse a tak přítomných 6 zastupitelů přistoupilo k hlasování. Výsledek nebyl překvapivý tedy  6:0 pro vyhlášení referenda na podporu varianty E-tunel. Následovaly změny rozpočtu  na návrh finančního výboru pod vedením pana Čahoje ml.. Po odhlasování  změn a po cca 35 minutách průběhu zastupitelstva vyhlásil starosta 10 minutovou přestávku, která se bez udání důvodu protáhla na 20 minut.  Po návratu všech  6 zastupitelů  ze dvora K8 se pokračovalo.

Takhle se hlasovalo pro referendum

Takhle se hlasovalo pro referendum

 

Bod majetkové záležitosti pro nepřítomnost p. Benčáta předkládali vedoucí činitelé MČ – Velká Chuchle. Po zveřejnění došlých nabídek na pronájem samoobsluhy  došlo na diskusi. V ní Ing. Petr  oznámil, že po zkušenostech s pronájmem  restaurace „Nad poštou“  se bude držet rčení „lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše„ a pokud nejsou problémy s placením nájmu panem Kotalem, bude ho podporovat. Do toho vstoupil svým proslovem Mgr. Melichar, který oznámil, že p. Kotal jako jediný nepodal  finanční návrh, v jaké výši je ochoten platit nájem provozovny, a to i přes telefonické upozornění.  Po tomto prohlášení do diskuse vstoupil pan Kotal ml. a  oznámil, že tvrzení Mgr. Melichara není úplné, a že mu v telefonickém rozhovoru výši částky, kterou je ochoten platit, sdělil (částku veřejně citoval). Mezi další respondenty diskuse byli p. Kotal st., který upozornil na nemalé investice, které vynaložil do rekonstrukce samoobsluhy před jejím otevřením. Následně p. Pořízek upozornil zastupitele, že se nedrží zákona o výběrových řízeních a vyzval je, aby neudělali stejnou chybu jako v případě výběrového řízení v restauraci „Nad poštou“. Následně byl bod stažen z programu s odůvodněním, že zájemci musí doložit ještě některé údaje.

Pan Kotal se hájí

Pan Kotal se hájí

Ing. Petr lobuje

Ing. Petr lobuje

Posledním zajímavým bodem byl pronájem plochy mezi ulicí Strakonickou a řekou Vltavou na plážové sporty. Jedná se o cca 2 ha plochy. V tomto bodě přednesl svůj pohled na věc Ing. Petr a následovala diskuse. Při tomto bodě došlo na několik přestávek. Zastupitelé se nejdříve domlouvali, že kvůli připomínkám ke smlouvě, kterou nejsou schopni tak narychlo řešit, udělají zastupitelstvo hned příští týden s tím, že do čtvrtka 3.3.2014 dodají své připomínky k této smlouvě. Schylovalo se k odložení tohoto bodu. V tuto chvíli vstoupil do jednání opět Ing. Petr, který oznámil, že si věc spíše žádá neodkladné řešení než odložení o týden. Následně byl tedy zastupiteli vyzván, aby se telefonicky  spojil s žadateli o pronájem. Po telefonické komunikaci s žadatelem oznámil, že  žadatel potřebuje schválit tento bod hned. S odůvodněním, že se jedná o nejzazší termín po žadatele o podání žádostí na dotační příspěvky. Následně se tedy jali přítomní zastupitelé formulovat znění smlouvy s žadatelem. Po upravení smlouvy dle svých názorů,  dospěli k hlasování a smlouvu odhlasovali  6:0.  O přesném znění  usnesení Vás budeme informovat po jeho zveřejnění  v zápise ze zasedání zastupitelstva. Zatím z jednání zastupitelů vyplynulo, že  cca 2 ha půdy pronajmou za cca 130.000,-Kč  ročně,  a to na 20 let, tedy do roku 2033. Z jednání dále vyplynulo, že majitel (MČ Velká Chuchle) provede průzkum  ekologické zátěže pozemku, a to na své náklady a v době provádění tohoto výzkumu nebude nájemce platit nájem.  Posledním bodem bylo různé. Zde se otázal p. Čahoj ml. na počet občanů, kteří se přihlásili do rady Chuchelského zpravodaje. Mgr. Melichar odpověděl, že se nepřihlásil nikdo. Závěrem Mgr. Melichar konstatoval, že z jemu dostupných informací, nemá fotbalový klub SK Čechoslovan Chuchle předsedu. Cca ve 21:30 hod pak  2. zasedání zastupitelstva ukončil.

redakce CHTJ

Omluva opozičních zastupitelů z jednání.

Omluva opozičních zastupitelů z jednání.

Pan Čahoj si hraje.

Pan Čahoj si hraje.

Ing.Petr "zelené" rychle přesvědčuje.Mgr. Melichar podřimuje.

Ing.Petr „zelené“ rychle přesvědčuje.Mgr. Melichar podřimuje.
A je konec ! Dobrou.

A je konec ! Dobrou.

 

5 Responses to 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle Dne 31.3. 2014 od 18.00 hodin

 1. Jiří Špaňhel napsal:

  Dobrou hoši dobrou. Kdo spí nic neskazí. Už dlouho stavíte ve svých snových vizích virtualní tunel – ekonomický.Byla doba, kdy jste jak pominutí hledali kostlivce ve skříních, a křičeli jak se na úřadě kradlo. Co zbude po vás ???

  • Vladimír Kozák napsal:

   Jak příznačné pro „demokratickou“ atmosféru při jednání Zastupitelstva v Chuchli je dodržování Jednacího řádu pod předsednictvím starosty Melichara (TOP 09), vypovídá následující:

   Zastupitel pan Fresl předložil do programu k projednání na Zastupitelstvu 10/2013 (proběhlo na 5x od listopadu 2013 do ledna 2014) k projednání bod k černé skládce vzniklé „pod dohledem“ starosty Melichara. Když však na jednom z 5ti pokračováních tohoto zastupitelstva pak nebyl přítomen (dně omluven), využil právě tento starosta Melichar ustanovení Jednacího řádu, že předkladatel má navrhovanou problematiku předložit osobně, a bod vyřadil (měl být zařazen do programu následujícího zasedání, což však Melichar neučinil).

   Nyní na Zastupitelstvu 2/20104 dne 31.3.2014 bylo však vše jinak !! Ačkoli byl nepřítomen předkladatel bodu majetkové záležitosti, zastupitel Tomáš Benčat (také TOP 09),nejednou to nevadilo a Jednací řád mohl být bezproblémově porušován. Materiál dokonce osobně četl sám starosta!! A tak za tohoto stavu a mnoha následujících komických situací včetně dalšího opakovaného porušování Jednacího řádu mohlo dojít i ke schválení zásadní smlouvy o pronájmu obecních pozemků na dlouhých 20 let (za 130 tis. Kč ročně za 2,4 ha plochy) se závazkem, že obec zajistí na své náklady průzkumné a sanační práce na těchto pozemcích v několikanásobně desetimilionových částkách. Stačilo pro to ubezpečení zastupitele Petra, že na to sežene dotační peníze (zatím zcela nezajištěné). Takže pouhých 6 lidí za permanentního porušování jednacího řádu rozhodlo o možném zadlužení obce na mnoho dalších let dopředu ……
   Jak je vidět, když 2 dělají totéž, nemusí to být totéž (viz opoziční zastupitel Fresl a koaliční zastupitel Benčat a „zájem“ na projednávaném). Stačí „umný dohled nejvyššího“….

   • Zdenek Vlasak napsal:

    Vzpomínám na dobu, kdy mi na jaře roku 2010 stál Ing. Kozický za zády a vyzýval tehdejší zastupitele, aby o tom či onom nehlasovali, protože by mohli zatížit svým rozhodnutím zastupitele v dalším volebním období. Ing. Kozický si tyto věty samozřejmě již nepamatuje?! On svým současným jednáním nezatíží jen příští zastupitele! On zvládne se svými kolegy zatížit zastupitele rovnou na 20 let!

    Pamatuji dobu, když kvůli překládce kabelů, která přišla na MČ až v den zastupitelstva Ing. Arch. Vokurka a Mgr. Hromádka rozhazovali papíry, že to neměli na úložišti, a že o tom nebudou hlasovat. Dnes Ing. Arch. Vokurkovi stačí, aby Ing. Petr zavolal zástupci investora a už mává pravačkou. Jaká změna v postojích!

    Opozičním zastupitelům se nedivím, že se ze zasedání zastupitelstva omluvili. Dělat kompars šesti „namazaným“ koaličníkům, aby hlasování nekončila tak jednoznačně, to by museli být úplně hloupí. Myslím, že návštěva těchto „namazaných zastupitelstev“ je pro každého slušného člověka ztráta času. Ale jinak sledovat to, je celkem sranda! Pro chuchelský lid je to spíše tragická sranda.

    Zdeněk Vlasák

    P.S.: Tady je takový klid bez těch anonymů,že!?

    • Vladimír Kozák napsal:

     O tom, že Zápisy ze zasedáních Zastupitelstev v Chuchli jsou pravidelně zkreslovány ve více i méně zásadních bodech, toho bylo již prokázáno a řečeno mnohé. I to,že jsou občané uváděny v omyl, stejně tak i Magistrát Prahy, kam jsou kopie povinně zasílány. Včera byl vydán poslední takový Zápis, ze Zastupitelstva 2/2014 ze dne 31.3.2014. Jako vždy i zde je v rámci „otevřené radnice“ obsah jednotlivých bodů popsán ve stylu “k bodu vystoupili ti a ti“. Konkrétní obsah jejich vystoupení (zastupitelů i občanů) zcela chybí a tak si není možno udělat ani názor na jejich postoje. Navíc jsou tam dopisovány zásadní údaje, které na Zastupitelstvu nebyly vůbec řečeny či projednávány. Zda se jedná po 3,5 roku o úmysl či špatnou práci zapisovatele, ověřovatelů a podepisujícího starosty Melichara, nechám na úvaze každého. Bohužel tak však dochází k dezinformacím chucheláků obecně. Názorná ukázka z posledního výše uváděného Zápisu:

     V bodě 5.5 je uvedeno, cituji: „Pan Vokurka se dotázal na současný stav plánované obnovy hřiště po povodních. Starosta sdělil, že při jednání s panem Šafářem obdržel informaci o změně ve vedení fotbalového klubu; co se týká možností obnovy hrací plochy – předmětné dotace budou řešeny příští měsíc“ – konec citace.
     Skutečnost doložitelná nahrávkou je však taková, že starosta Melichar prohlásil : dnes mi telefonoval pan Šafář (člen výboru klubu) a oznámil mi, že předseda klubu pan Benkraut byl odvolán. Melichar neřekl ničeho více či méně! Už vůbec ne o nějaké dotaci – takže Zápis je opět díky zapisovateli tajemníkovi Schulzovi, ověřovatelům zastupitelům Čahojovi ml. a Kozickým a podepisujícím se starostou Melicharem zčásti nepravdivý. Proč a na čí pokyn, to nechám na chuchelácích – náhody trvající 3,5 roku?

     A jaká je skutečná pravda, zjištěná a ověřená v následujících dnech? – Pan Benkraut nebyl výborem odvolán, ale odstoupil sám a zůstal členem čtyřčlenného výboru .Tedy kosmetická změna asi kvůli potřebám budoucího imiče. Pražský fotbalový svaz totiž i nadále hledá cestu, jak fotbal v Chuchli zachránit před zánikem a tak jedná s ministerstvem o dotaci na záchranu hřiště. V případě úspěchu v jednání má však podmínku – fyzicky nebude dotace převedena na Čechoslovan a jeho výbor, ale rekonstrukci hřiště zajistí sám PFS. Tím si chce vše ohlídat.

     Věřím, že teprve nyní se dostává do rukou všem chucheláků pravdivá objektivní zpráva o problému fotbalu v Chuchli a nástinu řešení. Jaké úmysly má v praxi asi pan starosta, když pod jeho vedením došlo ke zkreslení a zamlčování podstatných částí této informace?

   • Vladimír Kozák napsal:

    O tom, že způsob lobování pana zastupitele Petra (ČSSD)není v pořádku obecně a nikoli pouze v případě jeho role na posledním chuchelském Zastupitelstvu, zřejmě svědčí i aktuální informace o jeho odvolání z předsednické funkce oblastní organizace ČSSD celé Prahy 5, ke kterému mělo dojít v tomto týdnu.
    Asi se chodilo pro vodu tak dlouho, až se již ucho utrhlo ……

Napsat komentář