Jak chtějí koaliční zastupitelé pod vedením Mgr. Melichara a Ing. Kozického porcovat „kompenzačního medvěda“? Takhle.

Jak chtějí koaliční zastupitelé pod vedením Mgr. Melichara a Ing. Kozického porcovat „kompenzačního medvěda“? Takhle.

Máme dojem, že koaliční zastupitelé vůbec nepochopili slovo KOMPENZACE! Zatímco na jaře 2010  upozorňovali na podzim končící zastupitele, že nemají přijímat rozhodnutí, která by zavazovali budoucí zastupitele, dnes je stejná věta ani nenapadne.Kompenzaci hodlají rozdělit, aniž by na účtech měli peníze, které by k tomuto účelu mohli použít! Podle toho, jak se chovají, hodlají připravit smlouvy ještě za svého funkčního období tak, aby mohli sami rozhodnout, na jakou věc ji Chuchle v budoucnu použije.  Například přístřešek u hřbitova, který nechali již vyrobit  bez souhlasů zastupitelů za 100.000,- Kč, je předražen cca o 50.000,-Kč! Proč asi? K čemu je dobrá Velké Chuchli enviromentální studie na pozemky, které koaliční zastupitelé rozhodli pronajmout na 30 let?  Opět se na scéně objevuje  oblíbený  nákup  Mgr. Melichara nová multikára, kterou již navrhoval a tak za ní loboval?  Pomozte nám rozkrýt, co Velká Chuchle z těchto koaličních výmyslů potřebuje?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -red-

seznam

 

 

2 Responses to Jak chtějí koaliční zastupitelé pod vedením Mgr. Melichara a Ing. Kozického porcovat „kompenzačního medvěda“? Takhle.

 1. Vladimír Kozák napsal:

  Na minulé pondělí 24.3.2014 svolal starosta Melichar (TOP 09) o své újmě před veřejností zcela utajovanou „pracovní schůzku zastupitelů“ – pojem, který Organizační řád vůbec nezná. Ten pracuje pouze s řádně svolaným „Zastupitelstvem Mč“ se všemi náležitostmi jako je zápis, usnesení apod. Podle toho mu vše i dopadlo – až na 3 zastupitele (Kozický,Fresl a Šatra) ostatní nepřišli. Nebyl sepsán žádný Zápis a ani pořizována prezentace …..

  O co starostovi Melicharovi šlo? Snažil se přítomné přesvědčit, aby na následujícím zasedání zastupitelstva 31.3.2014 hlasovali pro jeho „nové nápady“, jak se dostat k milionům od investora stavby Hornbachu, blokovaných na podúčtu právě proti jeho choutkám (inu volby se blíží a penízky budou potřeba). O co si řekl? Například místo, zatím pouze zvažovaných, 700 tis. Kč na enviromentální průzkum ( i tak těžko zdůvodnitelný) bez toho, že by něco zdůvodil, požadoval hned částku 3,6 milionu Kč bez DPH !!Proč a komu chce peníze „dát“. Přitom je známo, že obdobný výzkum na uvažované ploše do 2 ha lze pořídit za necelých 100 tis. Kč !?

  Nebo další úplně „nový požadavek“ starosty Melichara – nákup pozemků od soukromého vlastníka ICOM a.s. v Chuchli za 7 tis.Kč/ m2 pro stavbu plechové haly na sůl. Projekt s nikým v obci neprojednán . (tedy mimo asi vlastníka pozemku, který jej nabízí Chuchli za cenu jako by šlo o špičkové stavební pozemky).Proč má starosta Melichar tuto iniciativu – že by v kostech cítil, že nebude znovu zvolen a tak je to jeho poslední šance k ………
  Pokud je mi známo, měl Melichar i další „podobné nápady“. Všechny mu je odmítli zastupitelé Fresl a Šatra, jen Kozický mlčel … (ani „A“ ani „B“) . Takže na Zastupitelstvu 31.3.2014 něco UVIDÍME…

 2. Vladimír Kozák napsal:

  A jak vše pokračovalo? NIJAK !!
  Dne 31.3.2014 proběhlo zasedání Zastupitelstva a starosta Melichar mlčel. Mlčel vůbec a skutečnosti, že vůbec nějakou pracovní schůzku zastupitelů svolal, natož že proběhla! Mlčel i o jakýchkoli svých nápadech a požadavcích na získání peněz z blokovaného podúčtu. Holt zkouška lakmusovým papírkem mu nevyšla ….. A tak nezbývá než čekat, co v nejbližší předvolební době vymyslí.
  První krok však již byl učiněn. On a zastupitel Petr (CSSD) prohlásili, že environmentální průzkum a následné ekologické vyčištění pozemku (za 20 až 50 milionů Kč) bude hrazeno ne z rozpočtu obce, ale že na to získají ministerské dotace. Nebyli však již schopni říci, zda je to jisté a případně jak velká bude spoluúčast obce. Takže již zde máme platnou smlouvu se soukromým nájemcem obecního pozemku na 20 let, ve které se obec zavázala zajistit provedení a úhradu výzkumu a vyčištění pozemku za desetimiliony. Naopak, chybí však potvrzená dotace pro obec. Takže obec může mít spoluúčast několika milionů, ale také zaplatit více méně vše! To by to pak spláceli ještě další generace a obec by byla „jen a jen“ zadlužena. Co dodat ……. (že by „po nás potopa?“)

Napsat komentář