Po tunelu Blanka, přichází nový „tunel“ MADE IN Kozický, Vokurka, Melichar aneb podobnost čistě náhodná?

Po tunelu Blanka, přichází nový „tunel“ MADE IN Kozický, Vokurka, Melichar aneb podobnost čistě náhodná?

Nechci polemizovat na téma tunel  varianta E. Chci Vás jen seznámit s řekněme podivnostmi, které provází projekt tohoto tunelu.

Na počátku stál příspěvek jakéhosi pana Jiřího Frolíka na Diskusním Fóru 25.2.2013. Při pročítání jeho příspěvku, který byl celý veden na adresu Ing. Kozického, mě zarazila až tato část: „Může se zdát, že se mu nyní hlavní důvod, proč vstoupil do zastupitelstva, vzdaluje. Ale pokud dojde k dalším krokům v přípravách (studie, projekt, …) nebo dokonce k realizaci varianty podjezdu, bude zajímavé sledovat, jak se na ni bude podílet firma AQUA PROCON a pan zastupitel osobně.“ Chvíli jsem o ní přemýšlel a pak ji „uložil k ledu“. Když jsem ovšem v průběhu povodní zjistil, že zatímco se velká část občanů vypořádává s velkou vodou Mgr.Melichar a Ing. Kozický bez toho, že by došlo k jakémukoli informování  Zastupitelstva Městské části Praha-Velká Chuchle vydal starosta Mgr. Melichar  11.6.2013 Výzvu zájemcům k podání  návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí  ČD Praha-Beroun v Praze 5-Velká Chuchle. A hádejte, kdo vypracoval „zadávací podmínky“ pro studii? Ano  Ing.Kozický! Začal jsem si dělat srandu, že  jak znám  Ing. Kozického určitě vyhraje někdo z Hradce Králové, protože tam, jak kdysi prohlásil na zastupitelstvu, má své kontakty a zde i získával podklady pro své návrhy, a to od SUDOP Hradec Králové.  V rámci zasedání Zastupitelstva č.6/2013 dne 12.8.2013 v bodě 5 z titulu předsedy výboru dopravy a bezpečnosti  seznámil přítomné  Ing. Kozický s průběhem přípravy a zpracování textu uveřejněné výzvy a se zápisy výboru dopravy a bezpečnosti následně  předložil  již i konečné vyhodnocení  došlých nabídek s určením vítěze. Vítězem se stala  Dopravně inženýrská kancelář s.r.o.. Zadal jsem tedy jméno do vyhledavače a k mému velkému překvapení jsem zjistil,  kde sídlí tato firma. Hádáte správně Bozděchova 1668, Hradec Králové. No nedalo mi to, podíval jsem se na reference  projektů, které tato slovutná fa z Hradce navrhla. Upřímně řečeno čekal jsem hodně, ale tohle bylo i na mě moc. Tato fa  za posledních 10 let nenavrhla jediný nadjezd, podjezd či tunel. Navrhovala např. rekonstrukci komunikace v Kácově, oprava silnice pak jakési kruhové objezdy a truck centrum v Hradci. A tak po tunelu, nadjezdu či podjezdu ani vidu ani slechu ( můžete zhodnotit sami na této adrese www.dik.hk.cz ). V tuto chvíli jsem si vzpomněl na pana Frolíka. Zadal jsem tedy do vyhledavače jím zmíněnou fa AQUA PROCON,  klikl jsem si na Podzemní stavby  a zhrozil se. Zde se na mne modře zhlíží Ing.Kozický vedle něho je tato věta: „Podzemní stavby jsou velmi nákladné a obtížně se stavějí. Proto, abyste je mohli postavit co nejefektivněji, je dobré se spojit se zkušenou projektovou firmou. Kontaktujte našeho odborníka na podzemní stavby.“  Právě v tuto chvíli mě napadlo? Někdy v roce 2008 hodil na zastupitelstvu Ing.Arch. Vokurka obrázek realizace podjezdo–tunelu (viz obrázek)  na stůl. Po skončení zastupitelstva jsem ten obrázek v klidu odnesl a uschoval. Teď jsem již jen čekal na výtvor Dopravně inženýrské kanceláře s.r.o.. Poté, kdy studii  Ing.Kozický  „přeposlal“ na Magistrát i s vyjádřením, jak Chuchle podporuje Variantu E, podařilo se mi jednu kopii získat. Doma jsem v klidu otevřel a čekal. Pár dní před veřejnou schůzí v kulturním autoservisu jsem zmíněnou složku poskytl ještě panu Maříkovi a panu Kodetovi.  Navštívil jsem veřejnou schůzi, které se pro pracovní zaneprázdnění  nezúčastnil Ing.Arch.Vokurka ( všichni, kdo ho znají, asi tuší proč) , zde jsem si vyslechl jak Ing.Kozický  nechutně lobuje pro variantu E, tedy Tunel a šel jsem domů.  Jen mi přijde až moc velká náhoda, že studie na variantu podjezdu a nadjezdu z roku 2014, vypracované odborníky z Hradce, vychází z obrázku, který jsem získal od Ing. Arch. Vokurky již v roce 2008. To, jestli je  autorem tunelu  Ing. Arch. Vokurka nebo  Ing. Kozický,  nechám na Vás. Já na náhody nevěřím a vy? Podle mého názoru si hoši prosadili svůj projekt prostřednictvím „bílého koně“,  přes kterého to i „finančně pořeší“. To,

jestli je tunel  v tomto provedení varianta dobrá či ne, nechám na jiných, pro mne bylo vždy hlavní, aby se zavřel přejezd.

Vlasák Zdeněk

 

P.S.: Davide a Dane, moc Vám to přeji, ale nezdá se vám, že se tu někdo obohacuje na úkor MČ Velká Chuchle, jejích občanů, potažmo i státu nebo zde šije někdo „boudu“ i na EU ?

Pro zvětšení obrázku  stačí kliknout.

Toto je  provedení které jsem získal od Ing.Arch.Vokurky 2008 podrobně porovnejte s projekty podjezdu a tunelu z roku 2013-14 !

img004

 

Podjezd   varianta B  rok výroby 2014 , Všimněte si jak vede po vrstevnici všimnětesi též vyústění a zakončení kruhovým objezdem. PODOBNOST ČISTĚ NÁHODNÁ ?

podjezd

 

PODOBNOST ČISTĚ NÁHODNÁ ? MYSLÍM , ŽE I SLEPEC POZNÁ CO BYLO PŘEDLOHOU NÁVRHU  VARIANTY E TUNELU Z ROKU 2014!

 

 

tunel

Napsat komentář