Volby do zastupitelstva městské části máme přede dveřmi

Volby do zastupitelstva městské části máme přede dveřmi

Narůstá nervozita kdysi koaličních zastupitelů a to zvláště u pánů Melichara, Kozického, Vokurky, Čahoje. Toto je patrné i na zasedáních zastupitelstva.Po třech letech jejich jasné převahy sedmi hlasů to občas mezi nimi jaksi zaskřípe.Pak však domluví nové porcování  medvěda na své předvolební akce  (peníze od společnosti, která bude stavět Hornbach) a vše je zas zapomenuto.

A tak  po utajovaných přípravách (které začaly při povodních 2013) a za peníze nás všech předložili na první veřejné schůzi jedinou možnou variantu mimoúrovňového křížení železniční trati  - TUNEL.  Od nás dostal jméno po tunelu Blanka, a to tunel Chuchlíček.

V předešlých číslech našeho časopisu jsem s kolegy mnohokrát řekl, co si o drahých  studiích, nebezpečnosti křižovatky u Startu, ale i aktivitách koaliční sedmičky myslíme.

Že TSK zastavilo realizaci nadjezdu a přesunulo peníze jinam, je zásluha p. Melichara a p. Vokurky.  Že pak studii (bez výběrového řízení) zpracovala horkou jehlou fa z Hradce Králové, kterou prezentovala na veřejné schůzi v K8 dne 12.2.2014,  je fakt.

Měl jsem možnost se zhotoviteli studie MUK po její prezentaci krátce hovořit.

Na otázku jestli vědí, že tunel povede územím, kde jsou silné prameny, odpověděli, že jim to zadavatel studie neřekl. Na dotaz zda tunel bude muset mít ochranu před tlakovou vodou a zda se to při výstavbě  prodraží,  jsem dostal odpověď,  že oni už to přepočítávat nebudou.

A tak jsem se začal dotazovat kolegů v politickém hnutí, kde působím. Nemám peníze na pochybné studie,  ale určité výsledky a posudky jsem od kolegů dostal. Do dne konání referenda (navrženého p.Vokurkou na zastupitelstvu dne 24.2.2014 … Maximálně do 60 dnů bude ZMČ vyhlášeno místní referendum na téma podpory varianty E tunel ),  předložíme občanům   alternativní návrh řešení situace MUK. Je nám jasné, že každá varianta řešení se dotkne určité části obyvatel přilehlých nemovitostí. Ale vše se dá řešit.

Teď jen několik rozporů,  které jsou popsány v nové lepší (?)  podobě Chuchelského zpravodaje 1-2  2014, čísluji odstavce ze strany 2:

 

ChZ 1-2/2014 odstavec 1

……TSK se nepodařilo z důvodu odporu části chuchelských obyvatel zajistit platné uzemní rozhodnutí.

Toto je citace z platného územního plánu :…Samotný záměr je veřejně prospěšnou stavbou 37/DK/54- Velká Chuchle-komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli, která je v platném ÚP SÚ hl.m. Prahy zakreslena ve variantě silničního nadjezdu…….

 

ChZ 1-2/2014 odtavec 2

Podle čeho našich sedm koaličních zastupitelů odhlasovalo podporu varianty E -TUNEL

Potřebnost přípravy a realizace MUK byla ověřena v dopravní studii zpracované v roce 2011 firmou City Plan

 

V čísle  3/2012 Zpravodaje p.Kozický píše odpovědi na moje otázky:

Tabulka vychází z údajů ve studii SUDOPu z 6/2011. Podstatné pro  posouzení kapacity křižovatky u přejezdu jsou ale špičkové hodinové hodnoty vycházející z grafikonů, které byly nově zařazeny do této studie …(zpracovatel City Plan s.r.o ). Dále text pokračuje … Na tomto místě pouze velmi stručně – minimálně do roku 2020 bude kapacita křižovatky u přejezdu vyhovující tzn. z hlediska dopravního zatížení nebude mimoúrovňové křížení nezbytné.

A další tajnou studii neznám. Nebo co se tak zásadního změnilo od roku 2012???

 

ChZ 1-2/2014 odstavec  3

…Součástí této stavby je mimo jiné přemístění železniční zastávky Velká Chuchle do blízkosti stávajícího přejezdu.

Odpověď p.Kozického v ChZ 3/2012

V Chuchli nová zastávka vzniknout nemůže,  protože už jednu zastávku máme.

A dále popisuje tři základní problémy, co dělalo či nedělalo předchozí zastupitelstvo.

 

ChZ 1-2/2014 odstavec  4

Zde oba podepsaní autoři (Melichar, Kozický) dokazují, jak se dá manipulovat fakty.

…Předpokladem  ale je, že projednávání MÚK nebude zdržovat …realizaci staveb dopravního koridoru. Pokud by k tomu došlo, nebylo by MÚK v rámci stavby koridoru realizováno a ve funkci by zůstal stávající přejezd se všemi jeho riziky.

Tímto způsobem dokázali manipulovat lidi i vládci totalitních režimů  nebo radní v Kocourkově.

Nově budovaný  železniční koridor je ve všech plánech navržen  BEZ přejezdů, tj. základní podmínka. Pak by nastoupila varianta největšího rizika – panely na vozovce. Ale to už jsme také psali.

 

ChZ 1-2/2014 odstavec 5,6,7,8

 

Tyto odstavce lze nazvat stručně kdo, s kým o čem  ale bez KOHO. Bez občanů! To že byla jakási anketa je  od p. Melichara a Kozického  hezké, ale už na začátku veřejné schůze  řekli, že budou na dalším jednání zastupitelstva podporovat jedinou variantu E – TUNEL. Jo ti kocourkovští! Těch našich sedm koaličních zastupitelů má zas svojí PRAVDU.

Dále jsou tu popisovány výhody a nevýhody všech tří variant. Je jasné kdo a z jakého úhlu pohledu varianty hodnotí. Ale to jste se spoluobčané dozvěděli v předchozích článcích.

 

ChZ 1-2/2014 závěr

 

To je shrnutí všech „sedmipravd“ do jedné jediné myšlenky pánů Melichara, Kozického a Vokurky.  MY vládnem, VY poslouchejte. Jak si jinak lze vyhodnotit návrh p.Vokurky na vyhlášení REFERENDA na podporu varianty E-TUNEL. A když bude varianta E zamítnuta – občane máš smůlu!

 

Parta lidí kolem  Chucheláci trochu jinak  již v minulosti psala o nutnosti vybudovat mimoúrovňové křížení s železniční tratí. Ale podpořit návrh p. Melichara, Kozického, Vokurky a dalších čtyř, na podporu varianty E-TUNEL, jen proto, aby si  nasbírali body pro předvolební agitaci a pak, jestliže bude zvoleno nové zastupitelstvo, se ze svých  nových pozic všemu smáli. Za 460 milionů se dá postavit všelicos a rozkrást asi taky. I tunel Blanka se zdál v začátcích levnou záležitostí. Tunel Chuchlíček – proč ne. Ale nechci slyšet hlasy našich dětí, kteří by si po případné dostavbě Chuchlíčku  budou říkat …kterej vůl tohle vymyslel a zaplatil???

 

J. Špaňhel

 

 

 

 

Napsat komentář