Nadjezd v obraze doby

Nadjezd v obraze doby

Tento článek má za úkol vyvrátit dlouhodobá tvrzení Ing. Arch. Vokurky, Ing. Kozického, Mgr.Melichara  o tom,  jak nikdy nebyli informováni  o stavbě nadjezdu ve Velké Chuchli.  Jejich  tvrzení,  které tak často zaznívalo  z úst některých z nich na adresu dřívějších zastupitelů:„Jsme přesvědčeni, že to, co se v tichosti a systematicky chystá pro obyvatele Velké a Malé Chuchle je velmi závažné, nebylo s nikým z nás obyvatel  konzultováno  a přitom může velmi brzy proměnit životy nás všech i budoucnost našich dětí.“  Pokusíme se  za  použití fotografií z výstavy územních plánů vyvrátit lži  těchto občanů. Hlavně těch, pro které se stal nadjezd novinkou  roku 2009,  jak všem tvrdili. Jedná se především o celý přípravný výbor  referenda, který bohapustou lží o překvapivé stavbě nadjezdu balamutil občany Velké Chuchle.

 

Zastavení první – rok 1934.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

1934 : Tak zde vidíme  1.variantu nadjezdu. Zvedá se od Sokolovny přes železniční trať do ulice Dostihové.   Tento plán dává jasně najevo, že již za první republiky se ve Velké Chuchli počítalo s jakousi podobou nadjezdu. Takže to asi v roce 2009 nebyla novinka, jak tvrdili lidé z přípravného výboru referenda.

 

Zastavení druhé – rok 1954.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

1954 : Povšimněte si nové „budovatelské“  studie nadjezdu. Nájezd vedl po vrstevnici nad dnešní  restaurací  „U Václava“ a pokračovala dál  k mimoúrovňovému křížení se  Strakonickou a dále do Modřan. Návrh zapracoval novou stavbu  tribuny závodiště  a sportovní areál v Lahvičkách.

 

Zastavení třetí  - rok 1974

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

1974: Tak to je zřejmě první skutečná varianta nadjezdu. Všimněte si, že již v roce 1974 měl být sjezd za drážním tělesem souběžně  s ulicí Starolázeňskou. Potom mě překvapuje, když stálý obyvatel této ulice a tím Mgr. Melichar bez pochyby je, mluví v roce 2009 o sjezdu z nadjezdu jako  novince.  Za povšimnutí stojí i řešení v části „nad drahou“  tedy Na Mrázovce. Totalitní režim si vůbec nedělal problém s vyvlastňováním.

 

Zastavení čtvrté – rok 1979.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

1979: Tak o tomto plánu jsem poprvé slyšel mluvit pana Hazuku na schůzi fotbalistů. Nadjezd opět veden po vrstevnici.  Tentokrát z něho  vede přímý tah na Hvězdárnu. To sídliště, které vidíte na místě dnešního Finepu  a Vil Chuchle  je sídliště  pro zaměstnance vojsk  Ministerstva vnitra. Od této doby zde byly stavební parcely pro stavbu sídliště. Překvapuje mne, že v té době se nikdo proti stavbě nebouřil.

 

 

Zastavení čtvrté – rok 1993.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

1993: Tato urbanistická studie byla vystavena  v budově  MČ Velká Chuchle minimálně dva roky. Vznikla z podkladů tehdejšího starosty Ing. Arch. Preka a sloužila jako podklad pro územní plán. Této studie se drželi i další starostové Ing. Lapáček a pan Fresl. Zde je jasně vidět, kdo navrhl nadjezd v podobě, kterou dále rozvíjel magistrát. Občané ho měli k připomínkování  skoro rok. Je z ní patrná zastavěnost Hvězdárny, zatáčka ulice Na Hvězdárnu, zastavěnost Strmého Vrchu, nadjezd  i zastavěnost části mezi drahou a Strakonickou. Občané ho měli k připomínkování  skoro rok. Visel na stěně  přímo  naproti vchodu do podatelny.  Proč  tenkrát nevznikl výbor pro referendum?  Proč již tenkrát nebojoval  Mgr. Melichar,  Ing. Arch. Vokurka, pan Dubský a jiní?  Každý den  své práce na stavebním odboru si  pod touto  studií  psal svůj příchod a odchod  Bc. Šatra. O 11 let později si nepamatoval, že existuje? Ing. Arch. Vokurka o ní nikdy neslyšel a neustále tvrdil, že se jedná o výmysl z roku 2004. Proč uváděl občany již tenkrát v omyl. Asi politické ambice. To už se dnes nedozvíme.

 

Závěrem snad poděkujme Mgr. Hromádkovi a Ing. Arch. Vokurkovi, kteří najednou našly a vypůjčili studie. Sami asi zapomněli,  jak hlásali, že Finep a nadjezd je návrh pana Fresla a jeho betonové lobby. Sami tedy odhalili, že to, co hlásali a co jim posloužilo jako záminka k rozhádání obyvatel Chuchle, byla prach sprostá lež! Tyto řádky nejsou psány jako podpora nadjezdu ani argumenty proti Vokoz tunelu E. Jen měly objasnit nepravdy,  které pomohly Mgr. Melicharovi, Ing. Kozickému, Ing. Arch. Vokurkovi chopit se moci nad Chuchlí.

-redakce-

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář