Už jen vrátek zůstal zachován!

těžní vrátek 02a  Už jen vrátek zůstal zachován!

Vrátek byl vyroben v roce 1918 železárnami v Králově Dvoře. Vrátek byl nejdříve dodán do dolu Vinice, poté  v roce 1922, byl přemístěn do dolomitového dolu ve Velké Chuchli.

 Zde byl umístěn na kamenném podstavci na povrchové svážnici, která sloužila k přepravě vozů s dolomitem z 5. těžebního patra směrem k úpravně. V roce 1964 byla těžba ukončena a vrátek byl ponechán svému osudu na původním místě. Díky neschůdnému terénu se do dnešní doby dochoval kompletní    v téměř provozuschopném stavu. V roce 2002 byl demontován a převezen do skanzenu, kde byl umístěn do prostoru násypky drtiče úpravny hornin. Na přelomu let 2002 a 2003 byl zastřešen a po koupi kompresoru na jaře 

roku 2003 se stal funkčním. Koncem dubna 2004 byla vybagrována svážnice vedoucí k vrátku a byly položeny koleje. V předvečer slavnostního otvírání sezóny 23.4. 2004 byl na koleje, které zatím nejsou připojeny ke zbytku sítě, vytažen první vůz a nyní je to již svážná jak má být. V listopadu téhož roku bylo přivezeno protizávaží, které snad časem bude opraveno a položeno na druhou kolej  než je kiplora.
-red- a spol.
těžní vrátek 2002

těžní vrátek 2002

chuchelský vrátek 2005

chuchelský vrátek 2005

protizávaží 2002

protizávaží 2002

 

vrátek s protizávažím 2004

vrátek s protizávažím 2004

Technická specifikace

 

 

 

Počet bubnů
2
Průměr bubnů
700 mm
Šířka bubnů
500 mm
Počet válců
2
Průměr válců
150 mm
Zdvih válců
200 mm

 

 

 

Napsat komentář