Doly ve Velké Chuchli

 

lom 1949

lom 1949

Doly ve Velké Chuchli

 Každý člověk, co žije ve Velké Chuchli se snad aspoň jednou prošel do Dolů, obešel Pacoldovu vápenku  a zastavil se i u firmy Explosiv a před jejich raketou. Psát o Pacoldově vápence mi přijde zbytečné, v mnoha svých dílech ji podrobně rozebral Mgr. Hromádka .Zaměřím se spíše na důlní činnost, která  patří k Chuchli stejně jako vápenka.

Dolomitový lom a důl byly založeny na začátku 20. století Pražskou železářskou společností, která zde dobývala krystalické vápence jako struskotvornou přísadu pro hutnění nučických a chrustenických železných rud v kladenské huti. Původní lomová těžba přešla ve 20. letech 20. století na hlubinnou, důl měl 6 těžebních pater. Jednotlivá patra byla propojena na povrchu svážnou, která byla obsluhována vzduchovým vrátkem, umístěným na nejvyšší etáži. Těžba v dole byla ukončena roku 1964. Následně bylo nejnižší patro dolu (na úrovni nákladní rampy u silnice) přepracováno pro sklad trhavin, používaných mimo jiné při výstavbě pražského metra. V současné době zde sídlí firma Explosive service a.s. Po ukončení těžby byla v dole a na povrchu zanechána část technologických zařízení, které přežily opuštěné mnoho desítek let. Bohužel chuť sběračů šrotu byla natolik velká, že bylo nakonec v roce 2002 přikročeno k demontáži unikátního těžního vrátku, který byl po rekonstrukci umístěn ve skanzenu Solvayovy lomy, podobně jako místní vzdušníky. Před nepřizpůsobivými občany se ale nepodařilo zachránit vybavení kompresorovny, rozvodny a dílen, kde veškeré unikátní vybavení bylo zničeno a sešrotováno.

Tolik píší o „našem“ dolu a  lomu odborníci. Chuchelák  dobře ví, že u povrchových lomů se jedná o Žákův lom  a naproti němu  Malý lom  (upozorním jen, že tento lom není pojmenován po Ing. Malém známém specialistovi na anonymy). V lomech  můžete vidět  tzv. přídolské  souvrství, charakteristické střídáním tmavých vápenců s vložkami vápnitých břidlic z období svrchního siluru (stáří kolem 410 až 420 milionů let). Lom je typickou lokalitou (stratotypem) přídolského souvrství, které bylo vzato za základ pro světové dělení nejvyšší části silurského útvaru.  Lom je také významným nalezištěm svrchnosilurských zkamenělin, zejména graptolitů, různých členovců, mlžů, plžů. A co se týče  dolů na území Prahy, není mnoho starých dolů na kvalitní vápenec. Jeden z nich se nachází ve Velké Chuchli. Rozloha podzemních štol není nijak velká, je to dohromady asi 500 m. Důl byl delší dobu používán na skladování trhavin a tomu odpovídá jeho vybavení. Je tu množství rozrážek se skříněmi či jen poličkami na munici. Hlavní patro je téměř celé opatřeno kolejnicemi, výhybkami a dalším zachovalým vybavením. Jen světlo zde není. Kdysi se zde nalézali i hunty a lokomotivy. Dnes jsou štoly prakticky prázdné. Přístup do štol je možný. Musíte se ovšem domluvit s jeho správcem.

redakce (za použití všech možných zdrojů)

 

v patře

v patře

 

 

sklad trhavin 2

sklad trhavin 

kompresovna

kompresovna

 

důl1

důl1

 

vchod do podzemí

vchod do podzemí

podzemí 2

podzemí 2

Napsat komentář