Hasiči Chuchle a hasičský sport

V roce 1970 bylo rozhodnuto vrcholnými orgány požární ochrany ČSR a SSR zavést požární sport pro všechny hasiče v bývalé ČSSR. Požární sport se tak stal součástí odborné přípravy hasičů a zůstal jím až do současnosti. Je uzákoněn § 72, odst. 4, v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

První celostátní soutěž v požárním sportu, lépe řečeno její zárodek, byla uspořádána ještě v roce 1970 v Ostravě. Tam se ještě projevila nedostatečná zkušenost s pořádáním takovéto soutěže zejména v nejednotném výkladu pravidel a směrnic, chyběl kvalifikovaný sbor rozhodčích a rovněž některé „narychlo“ zhotovené překážky mnohdy nesplňovaly dané technické požadavky. Další Mistrovství ČSSR, kde již byla většina chyb a nedostatků odstraněna, proběhlo v roce 1971 v Trenčíně, druhé pak v roce 1972 ve Frýdku-Místku, čímž bylo započato s pravidelným každoročním sportovním vyvrcholením nejlepších družstev profesionálních hasičů a to podle pravidla střídavě jednou na Slovensku a jednou v Čechách. 

Účast na soutěžích konaných v Třebonicích:

 

1978: V tomto roce se sbor na soutěži umístil na 2. místě.

1979: Sbor při 3. ročníku memoriálu Josefa Holečka skončil na 3. místě.

1980: V tomto roce na soutěži vinou nové techniky neuspěl.

12. září 1980: Sbor se účastnil Memoriálu Josefa Holečka, kde obsadil 4. místo z 8 účastníků.

12. září 1981: Účast při memoriálu Josefa Holečka. Družstvo mužů obsadilo 4. místo.

16. června 1984: Účasti při soutěži požárních družstev, kde se sbor umístil na 5. místě ze 13ti účastníků.

8. září 1984: Sbor se účastnil Memoriálu Josefa Holečka, kde obsadil 6.místo.

1985: Soutěž v požárním sportu. Družstvo se umístilo na 3. místě.

14. září 1985: Memoriál J. Holečka. Družstvo mužů se umístilo na 6. místě.

13. září 1986: Sbor se účastnil Memoriálu Josefa Holečka a obsadil 5. místo.

12. října 1987: Účast na Memoriálu Josefa Holečka, kde se sbor umístil na 4. místě z 12ti družstev.

11. června 1988: Sbor se zúčastnil obvodní soutěže pro Prahu 5. V kategorii starších se umístili na 1. místě, celkově ze všech družstev pak na 2. místě.

10. září 1988: Konal se memoriál Josefa Holečka, kde naše družstvo obsadilo 4. místo. Zúčastnilo se také družstvo dětí, které bylo ale diskvalifikováno, protože při útoku nenasály vodu.

10. září 1989: Konal se Memoriál  Josefa Holečka, kde se naše družstvo umístilo na 4. místě, družstvo dětí na 3. místě.

16. června 1990: Konala se obvodní soutěž pro Prahu 5, kde se družstvo žen umístilo na 1. místě a družstvo mužů také na 1. místě.

8. září 1990: Účast při memoriálu Josefa Holečka, kde se družstvo žen umístilo na 2. místě, družstvo mužů na 4. místě a družstvo dětí na 4. místě.

7. září 1991: Memoriál Josefa Holečka. Družstvo žen se umístilo na 5. místě.

9. května 1992: Memoriál Vl. Nového. Ženy se umístily na 2. místě a muži na 3. místě.

16. května 1992: Soutěž v požárním sportu. Družstvo starších žen se umístilo na 1. místě a družstvo mladších mužů na 2. místě.

29. června 1992: Sbor se účastnil memoriálu Vlasty Nového. Družstvo mužů skončilo na 1. místě a družstvo žen na 2. místě.

7. září 1992: Konal se memoriál Josefa Holečka, ve kterém bylo družstvo dětí na 4. místě, družstvo žen na 5. místě a družstvo mužů na 7. místě.

12. září 1992: Účast na soutěži, kde se muži, ženy i děti umístili na 3. místě.

Na soutěži získaly ženy 2. místo a muži skončili 3.

8. května 1993: Sbor se zúčastnil  memoriálu V. Nového, kde družstvo starších mužů obsadilo 4. místo a družstvo starších žen 2. místo.

11. září 1993: Memoriál Josefa Holečka. Družstvo žen se umístilo na 5. místě, družstvo mužů na 6.místě a družstvo dětí  na 4. místě.

1995: Účast na soutěži, kde muži obsadili 9. místo. Této soutěže se zúčastnili už po 19 v jedné šňůře.

4. května 1996: Účast na oslavě 100. výročí sboru v Třebonicích. Při té příležitosti se konal i memoriál V. Nového. Družstvo žen obsadilo 2. místo a družstvo mužů 3. místo. V družstvu žen musel zaskočit i Fanda Bělohoubek, protože jich bylo málo.

9. září 1996: Memoriál Josefa Holečka. Muži obsadili 7. místo.

3. května 1997: Memoriál V. Nového. Družstvo mužů nad 35 let se umístilo na 4. místě.

13. září 1997: Memoriál J. Holečka. Družstvo mužů se umístilo na 21. místě.

2. května 1998: Memoriál M. Bubníka. Družstvo mužů do 35 let se umístilo na 8. místě. V memoriálu Vl. Nového se družstvo mužů nad 35 let na 3. místě.

12. září 1998: Memoriál J. Holečka. Družstvo mužů se umístilo na 5. místě.

1. května 1999: Memoriál M. Bubníka. V kategorii muži do 35ti let jsme získali 7. místo z 12. Čas útoku jsme měli 35,36s

11. září 1999: Účast na memoriálu Josefa Holečka. Z 12ti sborů jsme skončili na 6. místě. Čas útoku byl 46s, čas štafet 68s.

6. května 2000: Memoriál V. Nového. V kategorii muži nad 35 let se naše družstvo umístilo na 3. místě. V memoriálu M. Bubníka jsme se  v kategorii muži do 35 let umístili na 18. místě.

3. září 2000: Memoriál Josefa Holečka. Obsadili jsme 5. místo a hodnota útoku byla 28,21s

5. května 2001: 10. ročník Memoriálu Vlasty Nového. Zúčastnilo se 18 družstev a naše se umístilo na 6. místě.

8. září 2001: Účast při memoriálu Josefa Holečka v Třebonicích. Naše družstvo mužů se umístilo  na 11. místě.

4. května 2002: Zúčastnili jsme se Memoriálu M. Bubníka v Třebonicích. Celkem bylo přihlášeno 18 družstev v kategorii muži do 35let. My jsme se umístili na 7. místě s časem 27,8 s. Startovali jsme v tomto složení: J. Kult, Z. Nedvěd, J. a P. Krištůfkovi, S. Vybíral, D. Šefara a J. Kokta.

3. května 2003: Zúčastnili jsme se soutěže v požárním sportu v Třebonicích. Počasí sice nepřálo, ale přesto se účastnilo mnoho družstev. Běhalo se na dva útoky ve třech kategoriích: ženy, muži do 35 let a muži nad 35 let. My jsme se zúčastnili v kategorii muži do 35 let. První útok se nám vůbec nepovedl, nespojili jsme savici. Při druhém útoku jsme se museli tedy snažit, abychom měli alespoň jeden platný pokus. Útok jsme zvládli, ale ne zcela podle našich představ, a tak jsme se umístili až ve třetí desítce, avšak ne na posledním místě.

13. září 2003: Zúčastnili jsme se soutěže v Třebonicích. Soutěžilo se ve štafetě a v požárním útoku. Celý den bylo zamračeno a když jsme se chystali k požárními útoku, začalo pršet. Čas z útoku byl dobrý, ale díky horší štafetě jsme po součtu časů skončili na 9. místě.

11. září 2004: Zúčastnili jsme soutěže v požárním sportu v Třebonicích. Kromě útoku se běžela také štafeta, která se nám oproti loňsku opravdu povedla. Po štafetě jsme byli na  4. místě. V útoku jsme si také nevedli špatně, ale čas 36s nám v součtu se štafetou stačili jen na 5. místo.

2. května 2004: Zúčastnili jsme se soutěže v hasičském sportu v Třebonicích. Po velmi dlouhé době jsme přijeli soutěžit se dvěmi družstvy. V naší kategorii (muži do 35 let) soutěžilo celkem 21 družstev. Naše první družstvo se umístilo na 12. místě a druhé po problémech při obou útocích skončilo na 19. místě.

 

 

Účast na soutěžích konaných v Radotíně:

 

13. června 1981: Účast na obvodní soutěži. Sbor se umístil na 3. místě, ale v jednotlivcích zvítězil, jako v minulých letech, J. Malatinec.

31. května 1986: Účast na obvodní soutěži. Družstvo mužů se umístilo na 2. místě.

10. června 1989: Soutěž pro Prahu 5. V kategorii nad 35 let jsme získali 1. místo.

14. října 1989: Účast mladých požárníků na soutěži, kde obsadili 2. místo.

26. května 1990: Sbor se zúčastnil soutěži, kde se v kategorii nad 35 let umístili na 2. místě.

22. září 1990: Konala se městská soutěž, kde jsme zastupovali Prahu 5 a umístili se na 1. místě.

1992: Družstvo žen získalo 1. místo a družstvo mužů 2. místo.

 

Účast na soutěžích konaných v Lipencích:

 

1979: Soutěž, kde se sbor umístil na 2.místě.

1980: Na obvodní soutěži požárních družstev  jsme obsadili 5. místo. V jednotlivcích se na 1.místě umístil J. Malatinec, v ženské kategorii potom M. Mašková.

11. června 1983: Konala se soutěž požárních družstev, kde jsme se umístily v družstvech na 1. místě.

21. ledna 1989: Družstvo mladých požárníků se zúčastnilo uzlové štafety, kde se umístilo na 8. místě.

12. ledna 1990: Družstvo dětí se zúčastnilo uzlové štafety. Obsadily 3. místo.

20. září 2003: Zúčastnili jsme se prvního ročníku memoriálu Josefa Bednáře, který se konal v Lipencích. Soutěžili jsme v kategorii muži, kde bylo přihlášeno 11 družstev. Po prvním kole jsme s časem 27,47s byli na 1. místě. Druhý pokus se nám sice také povedl, ale čas už jsme si nezlepšili. Nakonec jsme skončili na 3. místě, kdy lepší čas měli jen družstva ze Třebonic a Stodůlek.

18. září 2004: Jeli jsme do Lipenců, abychom se mohli zúčastni 2. ročníku memoriálu Josefa Bednáře. První pokus se nám povedl a oproti loňsku jsme si ještě vylepšili čas na 26,12s. Druhým pokusem jsme se již nezlepšili, a tak jsme se umístili v konkurenci 14 družstev na 5. místě.

17. září 2005: Zúčastnili jsme se soutěže v požárním sportu v Lipencích. Tentokráte jsme skončili na osmém místě.

 

 

 

Účast na ostatních soutěžích:

 

10. června 1956: Cvičilo 1 družstvo žáků a 1 družstvo mužů v soutěži ve Hrozdnici.

17. června 1956: V Dobřichovicích se umístilo družstvo mužů na 4 místě a žáci na 3 místě.

1963: Chuchelský hasičský sbor se zúčastnil okrskové soutěže, ve které obsadil 2. místo.

1964: Sbor se také zúčastnil soutěže požárních družstev v Lochkově, kde obsadil 3. místo.

1968: Hasičský sbor se také účastnil městské soutěže v Třeboradicích, kde se umístil na 7. místě.

5. července 1970: Soutěž v požárním sportu pro Prahu 5, kde jsme obsadili 2. místo.

1972: Sbor se zúčastnil soutěži požárních družstev, kde obsadil 2. místo a v soutěži dobrovolných požárních družstev obsadil 4. místo.

1974: Hasičský sbor se zúčastnil soutěže požárních družstev, kde se umístil na 2. místě.

1975: Sbor se zúčastnil obvodní soutěže v Lochkově, kde obsadil 2. místo z 5ti účastníků. V soutěži jednotlivců se na 1. místě umístil Jaroslav Malatinec.

11. června 1977: Sbor se účastnil soutěži obvodu Praha 5 konané na Císařské louce. Umístili se na 1. místě.

1978: V tomto roce se sbor zúčastnil dvou soutěží. První byla obvodní požární soutěž v Řeporyjích, ve které sbor obhájil prvenství.

16. června 1979: Účast při obvodním kole pro Prahu 5. Naše družstvo skončilo na 2. místě.

1981: Během tohoto roku se dětské družstvo umístilo 6krát na 1. místě, 4krát na 2. místě a 3krát na 3. místě.

26. června 1982: Účast na obvodní soutěži pro Prahu 5. Družstvo se umístilo na 3. místě.

13. června 1987: Konala se soutěž družstev v požárním sportu na Zličíně, kde jsme se v útoku umístili na 2. místě, celkově pak na 4 místě.

21. května 1988: Mladí požárníci se zúčastnili hry Plamen na Lužinách, kde obsadili 6. místo.

20. října 1988: Družstvo dětí se zúčastnilo hry Plamen ve Velké Chuchli, kde obsadilo 2. místo.

13. května 1989: Děti se zúčastnily hry Plamen, ve které se umístili na 3. místě.

27. května 1989: Pořádána soutěž v požárním sportu, kde jsme se umístili na 2. místě.

20.10.1990: Branný závod st. žáků – 10. a 11. místo

22. – 24. května 1992: Děti se zúčastnili soutěže v Louňovicích, ve které obsadily 5. místo.

24. října 1992: Naši mladí se zúčastnili branného závodu v Řeporyjích, kde se umístili na  5. místě.

21. – 23. května 1993: Soutěž dětí v Louňovicích, kde získaly 4. místo.

19. června 1993: Ženské družstvo se zúčastnilo memoriálu F. Jíši a obsadilo 2. místo.

27. září 1997: memoriál J. Kozáka v Lysolajích 3. místo muži

5. května 1999: Memoriál J. Kozáka v Lysolajích: muži 6m

12. září 1999: Choteč-putovní pohár S. V. Floriana 7. místo

3. června 2000: Mladí hasiči skončili na soutěži v Lysolajích na vynikajícím 2. místě. Hodnota jejich útoku byla 34s. Vše to samozřejmě řádně oslavili.

12. června 2004: Po 5-ti letech jsme se opět zúčastnili soutěže v Chotči. Dnes jsme poprvé závodili s novými savicemi. Z počtu 22 startujících družstev jsme se umístili na 10. místě.

 

Účast na soutěži o Pohár starosty MSH:

 

17. června 2000: Konalo se městské kolo v požárním sportu v Hostivaři, kde jsme startovali poprvé. Soutěž se skládala ze štafet 4x100m, 100m jednotlivci a útok. Náš sbor skončil na 10. místě.

14. června 2003: Zúčastnili jsme se soutěži v Hostivaři. Naše družstvo přijelo v sestavě: Jirka Krištůfek, Sláva Vybíral, Honza Huml, Jára Malatinec, Pavel Křivánek, Franta Bělohoubek, Mirek Erbek a Pepa Krištůfek. Obsadili jsme velmi pěkné 6. místo.

19. června 2004: Zúčastnili jsme se městského kola v požárním sportu, které se konalo v Hostivaři. Zúčastnilo se 13 družstev v požárním útoku. Byl jen jeden pokus. Voda nám tentokráte šla velmi rychle, ale díky chybnému položení hadic na základně se nám levý proud zamotal a útok jsme dokončili těsně před ukončením časového limitu. Skončili jsme na 12. místě.

25. června 2005: Zúčastnili jsme soutěže O pohár starosty MSH hl. m. Prahy v Hostivaři. Tentokrát družstvo ve složení Josef a Jiří Krištůfkovi, Z. Nedvěd, J. Kult, J. Kokta, D. Šefara, P. Erben a S. Vybíral obsadilo třetí místo.

24. června 2006: V soutěži o Pohár starosty MSH, které se zúčastňujeme každý rok, jsme tentokrát obsadili páté místo z 18ti družstev

23. června 2007: Tentokráte se soutěž přesunula z Hostivaře na lehkoatletický stadion Slavie. Letos poprvé jsme jeli soutěžit s novým strojem a soutěž se nám povedla. I když jsme jako jediné družstvo startovali zrovna když začalo pršet, náš čas 44,83s stačil na třetí místo.

 

Účast na Suchdolském poháru:

 

4. října 2003: V Suchdole se konala soutěž v požárním sportu. Soutěž byla zajímavá tím, že některá pravidla byla upravena. Soutěžilo se v plné hasičské výzbroji, tj. oblečení včetně těžkých opasků se sekyrkami a zásahové helmy a dráha byla upravena tak, že hasiči, kteří běželi levý a pravý proud, museli proskakovat okénkem. Další zvláštností bylo, že stoj byl postaven nad úrovní kádě s vodou a muselo se sát s pomocí vývěvy. Soutěže s takto upravenými pravidly jsme se ještě nezúčastnili, a tak jsme byli zvědaví na náš výsledek. Soutěž ale pro nás začala špatně, protože při nácviku proskakováním okénkem se jeden z našeho družstva (Pavel Křivánek) zranil, a musel být odvezen na šití do nemocnice. Protože nás jelo přesně 7 a neměli jsme náhradníka, zaskakoval v našem družstvu člen hasičů ze Skalice od České Lípy. První útok se nám opravdu povedl a po prvním kole jsme se drželi na průběžném 3. místě. Na druhý pokus jsme šli s vědomím, že musíme dosáhnout zlepšení o 5 vteřin, abychom dosáhli na vítězství. A k našemu velkému překvapení se nám podařilo se zlepšit o více jak 6 vteřin. Byli jsme prozatím na 1. místě. S napětím jsme očekávali až doběhne poslední družstvo. K naší radosti už nás nikdo nepředběhl a po dlouhých 11. letech jsme opět obsadili 1. místo. Složení našeho vítězného družstva: velitel Jarda Malatinec st., Pepa Krištůfek, Jirka Krištůfek, Jirka Kult, Pavel Křivánek (nahrazen hasičem ze Skalice), Tomáš Stříhavka a Jarda Malatinec ml.

2. října 2004: Konala se soutěž v Suchdole, kam jsme jeli obhajovat loňské první místo. Běželo se pouze na jeden pokus, a tak jsme se z celkových 19-ti družstev umístili na 4. místě.

1. října 2005: Účast na soutěži v Suchdole. Na této soutěži se nám již tradičně daří, a tak i při této účasti jsme stáli na stupních vítězů. Tentokrát na druhém místě. Družstvo startovalo ve složení: Zdeněk Nedvěd, Sláva Vybíral, David Šefara, Tomáš Stříhavka, Jaroslav Malatinec ml. i st. a Petr Erben.

30. října 2006: Opět jsme se zúčastnili Suchdolského poháru. Na start se postavilo celkem 13 družstev. Soutěž se nám opravdu vyvedla, a tak jsme stejně jako v roce 2003 získali první místo. Běželi jsme ve složení: P. Krištůfek, T. Stříhavka, J. Kokta, D. Šefara, M. Umlauf, J. Malatinec ml., a S. Vybíral.

Zdroj: SDH Velká Chuchle

 

DSC04891

                                                                                              Stroje našich borců

Napsat komentář