Vyvlastnění Čechoslovanu 2018

 

imageVyvlastnění Čechoslovanu?  Je snad rok 1948?  Konec Čechoslovanu v Chuchli v režii chuchelské ODS a jejich přisluhovačů!

 

V posledních měsících jsme ze strany vládnoucí chuchelské ODS systematicky přesvědčováni o mnohasettisícových dluzích SK Čechoslovana Chuchle. Zejména zápis Kontrolního výboru z provedené kontroly, kterou provedli členové p. J.Zágler a p. V.Kozák, která se  zaobírá vším možným od dluhů Čechoslovanu, přes jakýsi osobní dluh p.Šafáře, který do této zprávy rozhodně nepatří. Částky, které jsou ve zprávě zaznamenány se fakticky nedají spočítat. Objevují se zde nějaké smlouvy mezi Čechoslovanem a jistou akademií, ale to vůbec nepatří do  dlužné částky vůči MČ Velká Chuchle.  Celý text se snaží účelově znedůvěryhodnit jak Čechoslovan, tak jejího předsedu. Zastupitelé sice vzali tento, musíme říci, „pomluvný pamflet“ naštěstí pouze na vědomí s tím, že požádají o právní stanovisko.

Bohužel jako podklad pro toto právní stanovisko byla kromě smlouvy mezi Čechoslovanem a MČ Velká Chuchle   a faktury PVK dodána i tato rádoby odborná slátaniny KV.

Nezbývalo než si kromě právního stanoviska sehnat smlouvu Mezi MČ Velká Chuchle a SK Čechoslovan Chuchle ze dne 9.5.2002 a další dokumenty či informace .

Musíme konstatovat, že vypracované právní stanovisko má pravdu o porušení, a to v těchto bodech.

 

Bod2

 

 

Tak tento bod je neoddiskutovatelný. Nezaplacené faktury PVK a.s. hovoří jasně. Paradoxem je, že zástupci Kontrolního výboru se ve svém elaborátu vůbec nezabývali možnou příčinou? Když tak akčně dokázali vložit dluhy soukromé, možné či budoucí, tak proč nestranně nezhodnotili  možnou příčinu nárůstu odběru vody o cca 350%?  Ono totiž na pozemku MČ Velká Chuchle zřejmě došlo k úniku vody, a to v důsledku „havárie plynu“ při opravě plynovodu. Záhadou pro nás je, že pokud se jedná o opravu plynového vedení, které vede na pronajatém pozemku MČ, není obeznámen majitel (MČ Velká Chuchle),  ale pouze nájemce (SK Čechoslovan). Pokud byl obeznámen majitel, což je normální praxe, tedy MČ Velká Chuchle, jak  je možné, že se žádost o tento zásah neobjevila na výboru majetku MČ? Druhá záhada je, že u opravy nebyl nikdo ze stavebního odboru MČ Velká Chuchle, aby zkontroloval zajištění staveniště? Kdyby někdo takový byl, asi by si všiml, že vodovodní potrubí, které vede příčně  nad plynem, není při opravě řádně zajištěno a  někdo by měl  zjevně  zkontroloval práci při následném hutnění zeminy. Pak by zřejmě k „černému odběru vody nedošlo“. Třeba si kontrolní výbor myslel, že předseda oddílu nakoupil barely na vodu a PET lahve naplnil   cca 2000 m³ vody a prodával jí se slevou! Nemyslel. Ale udělal vše, aby to tak vyznělo. Myslíme si, že v tomto případě nepochybil pouze Čechoslovan, ale i MČ, a to zjevně.

Komunikace mezi placenými zastupiteli  a předsedou SK Čechoslovan byla evidentně po celou dobu na bodu mrazu, o čemž svědčí i emailová korespondence mezi předsedou oddílu a  emailem starosty MČ. Důvodem byla modernizace vodoměrné sestavy v hodnotě cca 47.000,-Kč. Email ze dne 4.12.2016 bez odpovědi, prakticky stejný dotaz 9.7. 2017  na základě jehož se  žádostí zabýval finanční výbor. A výsledek ? Finanční výbor  konstatoval : „Po projednání žádosti členové výboru konstatovali, že takto koncipovaná žádost nevyhovuje požadavku na následné uzavření veřejnoprávní smlouvy za účelem podpory sportovní činnosti. Rovněž tak vzhledem k současnému právnímu stavu budovy ve sportovním areálu není možné žádnou dotaci poskytnout a tuto žádost netýkající se bezprostředně sportovní činnosti (v souladu s podstatou poskytnutých finančních prostředků z MHMP) doporučují ZMČ neakceptovat.“. A tak se i stalo. Ač  hlavně lidsky a eticky  nechápeme proč nebyl předseda SK Čechoslovan vyzván k doplnění a přepracování žádosti.  Proč si nechá MČ Velká Chuchle zhodnocovat majetek klubem, který cca deset let tíží existenční problémy?

Jako členové výboru majetku můžeme pouze konstatovat, že na náš výbor se ani jedna  z věcí ohledně Čechoslovanu   nedostala.   V tomto bodě si myslíme, že mají „máslo na hlavě“ oba, jak MČ Velká Chuchle, tak Čechoslovan.

—————————————————————————————————————-

 

Zmiňované emaily a fotografie zřejmě místa „černého odběru“. Povšimněte si nezajištěného přívodu vody
———- Původní e-mail ———-
Od: skcechoslovanchuchle@seznam.cz
Komu: starosta@chuchle.cz
Datum: 9. 7. 2017 17:35:29
Předmět: Re: Žádost SK Chuchle

 

Vážený pane starosto,

chci se informovat jestli se někam posunula naše žádost ze dne 4.12.2016 o součinnost kvůli  kolaudaci budovy  klubu?

Druhou věc na kterou jsem se tázal ( proplacení faktury za rekonstrukci vodovodní přípojky), se pokusím u vás na MČ zažádat formou grantu na rok 2017. V kopii pošlu dokumenty co Vám kdysi posílal pan Boháč a to je : objednávka,předávací protokol, fakturu, rozpočtem. Je to pro klub velká částka, kterou splácíme. Byl bych rád kdyby jste se na to znovu podívali, klubu by proplacení faktury velice pomohlo.

Jakékoliv dotazy Vám velice rád předám.

Žádost podám na úřad do podatelny.

S pozdravem

Jan Šafář

———- Původní e-mail ———-
Od: skcechoslovanchuchle@seznam.cz
Komu: starosta@chuchle.cz
Datum: 4. 12. 2016 19:56:37
Předmět: Žádost SK Chuchle
Vážený pane Starosto,

obracím se na Vás s prosbou o dořešení problému, který jsme spolu osobně  načali na osobní schůzce u vás na úřadě MČ z kraje tohoto roku 2016. Žádost o součinnost přikládám a odnesu ji i na  MČ  do podatelny.

Rád bych se také dotázal na žádosti SK,  pomoci proplacení faktury na částku 47.620,- Kč., za rekonstrukci přípojky na vodu,kterou jsme naší chybou objednali a neporadili se s MČ , protože pozemky jsou Magistrátu HM Praha 1. Jednání o níže uvedené věci jste začal s panem Jaromírem Boháčem jako místopředsedou klubu. Pan Jaromír Boháč není místopředsedou SK  od 20.6.2016  a od 11.11.2016  ani jako člen SK. Rád bych tedy  navázal na vaše jednání v této záležitosti.

Také  přikládám i žádost o finanční dar pro SK za rok 2016 na částku 10.000,- Kč. a budeme se snažit vyúčtovat dar dle smlouvy, řádně a včas.

Chci Vás informovat o tom, že 11.11.2016 se uskutečnila Členská schůze ( Valná Hromada ) SK.  Zápis také přikládám.

Pokud budete mít zájem o osobní schůzku, budu rád.

S přátelským pozdravem

Jan Šafář

stavenišře

 

 

 

—————————————————————————————————————–

Bod3

 

No, tak to Čechoslovan nepředložil! Dle slov předsedy zcela jednoznačně! A je si toho vědom. My se jen optáme? Předkládal dnešní starosta za ty roky, co byl ve funkci, vždy majetková přiznání zastupitele?  My si tím nejsme jisti. A dělá se z toho věda? Nedělá! Taky se jedná o dost zásadní porušení zákona ohodnocené dnes pokutou až 50.000,- Kč. A řeší to KV? Neřeší a řešit nebude. Proč? To je asi všem jasné, když starostu dělá člen ODS a „šéfem“ kontrolního výboru je? No taky člen ODS! No, není to k zamyšlení? I když

To ovšem nic nemění na tom, že pokud se striktně budeme držet smlouvy, může se dle právního stanoviska přistoupit k výpovědi bez výpovědní doby.

Bod4

 

 

Na základě právního stanoviska se samozřejmě pan 1.místostarosta  Šimek již snažil zorganizovat převzetí. Kontaktoval telefonicky a následně emailem p. Maříka , aby za asistence policie ČR majetek převzal. Pan Mařík si přečetl přiloženou smlouvu  mezi MČ Velká Chuchle a Sk Čechoslovan Chuchle ze dne 9.5.2002 a odpověděl :

————————————————————————————————————–

Předmět:

Re: Dokumenty
Datum: Wed, 5 Sep 2018 15:48:10 +0200
Od: Robert Mařík<marik@chuchle.cz>
Komu: P K<koz@chuchle.cz>, M Š <sim@chuchle.cz>
Kopie: robert.marik

 

Dobrý den, nezlobte se na mě, ale nevidím  žádné nové podklady k předání pronajatého pozemku ve vlastnictví Velké Chuchle č.866,1 – parcel 1180/2,870/1,871/1, 869/1.

Právní rozbor je ke stanovisku na mimořádném zastupitelstvu ze dne 16.7.2018. Výpověď je předána, ale klub ji neakceptuje tak nevím proč není pověřena právní kancelář dle zápisu ze zastupitelstva

b) ZMČ souhlasí s právním zastupováním advokátní kanceláří (IČ 71469753) se sídlem Praha 8 – Karlín ve věci:

·         ukončení nájemní smlouvy s nájemcem SK Čechoslovan Chuchle a předání předmětu nájmu zpět    pronajímateli MČ Praha – Velká Chuchle,

 

 

Za mě se takto pozemek nedá převzít, i když budu ctít bod 2.2.3. odpovědnost zastupitele jako řádný hospodář. Dle mého názoru ti nepomůže ani Policie ČR.

—————————————————————————————————————————————-

To jsme ovšem nevěděli,  že  v bodě III. ods. 2) se nařčení Čechoslovanu nezakládá na pravdě.

 

Bod1

 

Právní rozbor založený na podkladech dodaných MČ k tomuto bodu dodává toto:

Bod 7

 

 

 

A v Části IV. bod  závěry a doporučení  hovoří takto:

 

Bod 23

 

 

 

Tento bod se ovšem nezakládá na pravdě! Předseda SK Čechoslovan  o pronájmu informoval  p.starostu Fresla a to emailem: 

 

Vážený pane starosto,

 

reaguji na Vámi poslaný dopis ze dne 21.7.2016. Tímto se omlouvám za SK, že jsme porušili dohodu z nájemní smlouvy z 9.5.2002 a naší dohody dodání doplnění zprávy o hospodaření SK za rok 2015. V příloze přikládám doplnění zprávy o hospodaření za rok 2015 dle daňového přiznání. Přikládám zprávu o hospodaření za rok 2014 + zprávu o činnosti SK za rok 2014. Tímto bych Vám rád sdělil  že nezdary s účetní firmou o které jsme Vás informovali kvůli pozdě vyúčtované dotaci od MČ , která spravovala účetnictví SK za bývalého vedení je vyřešena. Vedení SK uzavřelo smlouvu s novou a kvalitní firmu A.T.L.Consulting s.r.o. se sídlem Střelničná 1861/8A 180 00 Praha 8 v zastoupení paní Ing. Marcelou Suttnerovou a finančním poradenstvím v zastoupení Mgr. Jaroslavem Suttnerem.

Ještě jednou se za SK omlouvám za pozdní dodání zprávy a porušení  bodu z nájemní smlouvy mezi MČ a SK, ale sám dobře víte s jakými potíži se klub za poslední dobu potýkal.Tímto bych rád sdělil,pokud budete mít zájem se k této situaci vyjádřit,taktéž z mé strany o vysvětlení,nebráním se sejít osobně. Myslím že by to bylo dobré než se něco dozvídat zprostředkovaně. Jestli je potřeba ještě něco upřesnit tak budu rád když mne budete informovat.

Touto cestou chci  dostát povinnostem SK vůči MČ podepsanou nájemní smlouvou ze dne 9.5.2002 mezi SK a MČ Velká Chuchle a sděluji vám že SK Čechoslovan Chuchle,z.s. podepsala pětiletou smlouvu o pronájmu části hrací plochy s Fotbalovou akademií Alexe Zbura v zastoupení Alexem Zburem. Je to důležitý a zásadní pro SK, abychom  mohli  spolku  produkovat zisk a dostat se z potíží který SK v poslední době čelilo. Tímto plním naší povinnost vůči MČ.

S přátelským pozdravem

Jan Šafář

 

 

 

Právě v tuto chvíli se stává celé vypracované Právní stanovisko nedůvěryhodným a vlastně nepoužitelným. A viník  neposkytnutí této informace je zřejmí. Doufáme, že stejně tak jak se někteří členové KV snažili připsat podíl   viny za odběr vody na Mgr. Melichara a žádali ho o finanční kompenzaci. Povedou si stejně i s proplacením částky za Právní rozbor! Ale to ještě není vše ohledně smlouvy s  SK Čechoslovanem Chuchle.

Jak zpráva KV,  tak právní stanovisko se nezmiňují o dvou dost podstatných částech smlouvy.  Teda nezmiňuje, zmiňuje se o něm elaborát Kontrolního výboru a to takto: Z citovaných dokumentů vyplývá současný stav, kdy doposud probíhají úkony spojené s legalizací vlastnického vztahu k neregistrovanému objektu (šatny, restaurace) umístěnému na pozemku MČ Praha-Velká Chuchle a pronajatému SK Čechoslovanu Chuchle.Nájemce SK Čechoslovan Chuchle tak dlouhodobě porušuje podstatnou podmínku Nájemnísmlouvy, ujednanou v čl. III, odst. 5.

 

Přesné znění bodu je ovšem toto! Kdo si přečte plné znění rychle pochopí.

Bod5

 

 To znamená, že objekt kabin na pozemku je v majetku SK Čechoslovan Chuchle! A ne jen to! I plot, střídačky,branky, lavičky, tribuna, sítě za brankami a třeba i podezdívka plotu, to vše je Čechoslovanu Chuchle. Takže, ne jak se nás snažil pan Pořízek a někteří členové Kontrolního výboru tvrdit, že se jedná o majetek ve vlastnictví MČ Velká Chuchle. Majetek MČ jak vyplývá z výpisu katastru nemovitostí je pouze hrací “pole“ (plocha určená pro sport a k rekreačním účelům).

 

Čecho parcelaČecho parcela1

 

 

 

 

Na celé „kauze“, jak rád říká jeden z členů Kontrolního výboru, je evidentní, že  tito „odborníci“ nevědí o historii SK Čechoslovan vůbec nic a pouze se ho snaží zlikvidovat. Pro ty, co neznají historii objektů jako někteří lidé z Kontrolního výboru krátký průvodce historií  objektů SK Čechoslovan Chuchle  na pozemku ve správě MČ Velká Chuchle.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

12.6.1927-  bylo slavnostně otevřeno domácí hřiště zápasem s SK Modřany. Branky na hřišti. Hráči se převlékají na sále v restauraci Start

 

1928 – Postaveny kabiny u hrací plochy

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

Jedná se o objekt na obrázku vlevo. Objekt vpravo  dostaven v 60letech.  Na obrázku chybí směrem doleva stojící nízký  cihlový objekt stavěný svépomocí v 70.letech ,který sloužil jako klubovna a občerstvení.

 

 

 1988-1990 Stojí za zmínku především rekonstrukce hřiště z důvodů výstavby kanalizačního sběrače. Klub díky této rekonstrukci získal novou hrací plochu a kabiny mužstva s prostory pro schůze funkcionářů  a klubovou místnost. V době výstavby odehrává Čechoslovan svá utkání na hřišti SK Zlíchov. Důležitá informace pro KV:  za zbourané – nové!  Za „kůči“ – viz. na obrázku – nové kabiny!

 

20.9.1995  Dne 20.9.  bylo přiděleno SK Čechoslovan Chuchle číslo popisné 418.  V dokumentu je v jeho závěru jasně napsáno: „Předpokládáme, že tak učiníte v co nejkratší době, aby dokumentace Vašeho objektu byla v pořádku a úplná.“


Číslo poisné čecho

2002-2018 asi znáte 2002-povodně, 2004 znovu uvedení do původního stavu, 2013-povodně, 2015- uvedení do původního stavu. To si většina pamatuje, tak proto zkráceně.KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

Co patří SK Čechoslovanu a co je ve správě majetku  MČ Velká Chuchle?

MČ Velká Chuchle – sportoviště a rekreační plocha

SK Čechoslovan Chuchle – kabina s vnitřním vybavením, oplocení pozemku, střídačky, tribuna, zavlažování v hrací ploše, čerpadlo ve studni,  branky a zábrany za brankami atd.

 

Co myslíte je hodnota vyjmenovaného majetku vyšší než  cca 91.495,-Kč?  No jistě, že je! Pro porovnání, montovaná „ubytovna“ v centru Chuchle v, které se dočasně učí Chuchelské děti  stála MČ  Velká Chuchle bratru víc jak 10.000 .000,-  Kč

Tím, že Kontrolní výbor zatajil tyto skutečnosti jak před zastupiteli, tak je neuvedl v podkladech pro vyhotovení právního stanoviska se dopustil čeho?  No, všichni víme čeho! Ale minimálně účelového zatajování pravdivých skutečností!

 

On nám totiž Kontrolní výbor zatajil i další skutečnosti. Dost podstatné!  A to bod V. oné slavné smlouvy.

Bod6a

 

 

 

 Takže dle tohoto bodu smlouvy je předseda SK Čechoslovan Chuchle povinen po ukončení smlouvy uvést vše do původního stavu! Tedy předat čistou plochu určenou ke sportovním účelům. Takže žádné branky, žádné kabiny, žádná tribuna prostě nic, jen travnatá placka? Tam asi nově založený klub nebude chtít investovat do nového zázemí,  nebo že by fotbalová akademie odkoupila majetek Čechoslovanu? Kolik asi bude stát vybudování nového fotbalového hřiště po tomto zásahu chuchelské ODS?  5 či 10 milionů?

 

V tuto chvíli jsme nade vší pochybnost dokázali, že podklady, které byli dodány a sloužili jako základ ke zhotovení Právního stanoviska v vypovězení smlouvy  mezi MČ Velká Chuchle a SK Čechoslovan Chuchle  byli ze strany zadavatele(MČ Velká Chuchle)  neúplné a zřejmě úmyslně zavádějící. Tímto skutkem se stává stávající Právní stanovisko nedůvěryhodné a nedá se na jeho základě zrušit smlouva mezi MČ Velká Chuchle a SK Čechoslovan Chuchle. Dále se ztotožňujeme se stanoviskem pí,Škodové členky Kontrolního výboru, která na adresu protokolu o provedené kontrole uvedla:“- Pí Škodová zpochybňuje celou zprávu o provedené kontrole, je podle ní nevěrohodná.“.

Doufáme, že náš rozbor se stane základem pro vyvolání jednání mezi  MČ Velká Chuchle  a  vedením SK Čechoslovan Chuchle, o řešení nastalé situace bez emocí a vyvolání dlouhodobých soudních sporů, které nebudou mít dobrý dopad především na sport ve Velké Chuchli,  ale i na finance obou zainteresovaných.    

 

Tedy závěrem :

Tento soupis jasných skutečností nemá za úkol obhajovat nynějšího předsedu SK Čechoslovan Chuchle pana Šafáře. A určitě neslouží ani k jeho odsouzení za to, kam klub dovedl. Doslova v přímém přenosu přináší záměr několika občanů znárodnit majetek SK Čechoslovan Chuchle bez sebemenší náhrady. Chtějí zlikvidovat klub se skoro stoletou tradicí, jen aby se zbavili p.Šafáře, nechají zaniknout klub a  dovedou ho za cca. 91.495,-Kč do úpadku a založí klub nový, kde budou hrát stejní hráči jako měli nastoupit v podzimní soutěži za Čechoslovan, a kvůli kterým byla soutěž odhlášena za další dluh cca 20.000,-Kč.  Mládež dodá akademie s cca150 dětmi, která si zde bude vychovávat svoje perspektivní talenty a ty nepotřebné, které nebude v budoucnu moci prodat, dá do místního klubu. Ano mělo by být výběrové řízení na pronájem. Mělo, ale zákon se při předpokládaném vítězství místní ODS  ve spolupráci s místním hnutím Ano obejde klasickou zaříkávací formulkou „vždyť je to pro děti“. A nájem bude za 1,-Kč ročně. To, že chuchelských dětí tam bude  třeba 5 je jedno. Ale o to vlastně nejde. Jediné, o co jde, je znárodnit majetek Čechoslovanu v hodnotě několika milionů kvůli 200.000,- Kč a následně  za podpory MČ Velká Chuchle začít ždímat dotace z MHMP a z FAČR,  o kterých se nepřímo zmiňuje i Kontrolní výbor. Myslíte, že půjdou ty dotace do místního klubu? Zapomeňte. Nezbývá  než se zeptat? Co dělal starosta Fresl od doby 23.2.2009, kdy na zastupitelstvu informoval o neutěšené situaci ve fotbalovém klubu Čechoslovan Chuchle?

2/27 bere na vědomí

informaci starosty o neutěšené situaci ve fotbalovém klubu Čechoslovan Chuchle

Usnesení č. 2/2009 ze dne 23.2.2009       

 

To ještě nebyl předsedou p.Šafář. Co dělal proto, aby situace nebyla neutěšená posledních deset, dvacet let? Posílal na chod klubu 5.000,-Kč ročně? Pak i jednou možná dvacet tisíc? Jaký to rozdíl v podpoře paní, která je dnes na kandidátce za ODS a provozuje svoji podnikatelskou činnost na pozemku lídra kankdidátky za ODS, když jí zastupitelé za ODS přiklepnou 60.000,-Kč za rok. To je realita ODS Velká Chuchle!!!

 

Rada pro pana Šafáře:  Přilezte, ne připlazte se za starostou MČ Velká Chuchle a polibte mu prsten. Ten pak blahosklonně shlédne dolů a možná vás nechá odejít. Teda pokud podepíšete bezplatný převod majetku Čechoslovanu na nově vzniklý subjekt, kde jakýsi jeho kamarád dělá předsedu. Možná se pak o Vás pochvalně zmíní v Chuchelském zpravodaji. Něco            ve smyslu „Na každého dojde, ale dopadlo to dobře p.Šafář dostal rozum“!

To je realita Chuchelské ODS!

Zveřejňujeme všechny dostupné dokumenty :

 

čelo smlovy čecho

Smlouva mezi MČ Velká Chuchle a  SK Čechoslovan Chuchle  z 9.5.2002 v PDF

právní stanovisko

Právní stanovisko k vypovězení smlouvy v PDF

Fa vodoměry

Faktura na úpravu vodoměrné sestavy, kterou  SK Čechoslovan Chuchle nikdy od MČ nedostal proplacenou ač tato úprava je povinností majitele pozemku tedy MČ Velká Chuchle.


KV

K tomuto dílu  KV se snad ani nechceme vyjadřovat.

Tento příspěvek vytvořili Mařík R., Vlasák Z. & kol.

Tento příspěvek není součástí volební kampaně pro komunální volby 2018 v podání TOP 09 a Chucheláci trochu jinak. Myslíme si, že občané by měli být plně informováni o věcech, které se týkají sportovně kulturního dědictví Velké Chuchle . 

Napsat komentář