10 bodů pro Chuchli

top   

znak1                          

       

 

 

 

             ve spolupráci s 

                                                                 Chucheláky trochu jinak    

           

bude v Chuchli podporovat těchto deset bodů: 

 

1)    Inteligentní dopravní řešení nezatěžující ráz městské části, výhodné pro všechny Chucheláky, vše ve spolupráci s dotčenými obyvateli. Preferujeme podjezd

 

2)    Střed Chuchle pro Chucheláky, ne na zakázku developera. Betonová obluda není řešení

 

3)    Zachovat ráz Hvězdárny jako „dobré adresy“, rodinné domy, ne sídliště, s vybudováním občanské vybavenosti této lokality. Snaha o řádné začlenění osady Lahovská jako jednu z částí Chuchle

 

4)    Bezbariérová komunikace s občany a jejich plná informovanost

 

5)    Zachovat ráz Malé Chuchle jako prvorepublikového tichého výletního místa

 

6)    Dořešit protipovodňová a protihluková opatření ve spodní části Chuchle, a to včetně dešťové kanalizace

 

7)    V úklidu a údržbě místních komunikacích a veřejných ploch provést radikální změny po vzoru fungujícího Slivence a Lochkova

 

8)    Podpora veškerého sportovního a kulturního dění v městské části s důrazem na mládež a  na  reprezentační úroveň

 

9)    Podpora seniorů a vytváření nových možností využití volného    času

 

10) Zachovat Chuchli pro naše děti a vnoučata v co nejkouzelnější  přírodní podobě

 

  &

Co rozhodně podporovat nebudeme:

Neprůhlednost výběrových řízení

 

Umělé navyšování cen veřejných zakázek rekonstrukcí a novostaveb

 

Směny pozemků v neprospěch Městské části Velká Chuchle

 

Klientelismus

 

Likvidace zeleně městské části v obou Chuchlích

 

Soukromé aktivity kroužků, oddílů, které navenek přináší podporu pro děti, ale v konečném důsledku vysávají rozpočet obce pouze  

pro svoji existenci

 

 

 

Veškeré aktivity chceme provádět s podporou a   s ohledem na názory občanů. Je na čase městskou část sbližovat, a ne rozdělovat, jak tomu bylo doposud.

 

Tento program plně podporují všichni naši kandidáti.

 

Robert Mařík, Mgr. Lenka Felix, Zdeněk Vlasák, Vladímíra Plhoňová, RNDr. Vladimír Tyle, Ing. Michal Mendlík, Vladimír Nejedlo,

Zuzana Krištůfková , Patrik Grünvald, Jana Hrudková, Jana Wamberová, Tomáš Winter, Karel Novotný

Bydlíme tu s vámi!

 

   http://chuchleweb.cz/

Na web1

Napsat komentář