Do komunálních voleb 2018 ve spolupráci s TOP 09

Do komunálních voleb 2018 ve spolupráci s TOP 09

  znak1Po volbách 2014, kdy nás okamžitě po zveřejnění výsledků opustili jak  pan Kadeřábek, tak  i pan Špaňhel a přešli podporovat ODS pod vedením Stanislava Fresla, bylo nutné se zamyslet nad budoucností našeho spolku a nad jeho restrukturalizací. Bohužel odchodem ing. Špaňhela jsme přišli i o práva na časopis Chucheláci trochu jinak, který ve volebním období 2010-14  upozorňoval na některé věci, které nekorespondovali s naším přesvědčením. Je škoda, že tato tiskovina zanikla, ale s tím jsme se vyrovnali a jediný, kdo stojí za jejím zánikem se dnes objevuje na kandidátce ANO. Proč se časopis nevydával, je celkem jasné.

 V následujících letech se naší jedinou zastupitelkou stala naše předsedkyně paní Felix, která nám ostatním poskytla vždy velmi barvitý obrázek o dění na úřadě pod vedením ODS. Kdo jí zprvu nevěřil, poslouchal zvukové záznamy a sám musím říci, že někdy to stálo fakt za to.

 Po doplnění členské základny, především o mladší členy, jsme se někdy v průběhu roku 2016 rozhodli, že se zúčastníme následujících voleb do zastupitelstva ve Velké Chuchli v roce 2018.

 Řešili jsme pouze dvě otázky. Buď vstoupit do voleb samostatně, nebo ve spolupráci s jiným subjektem. První možnostpirát znamenala, že opět budeme obcházet spoluobčany a žádat je o svolení vůbec kandidovat ve volebním okrsku Velká Chuchle. Ale proč? Proč jsme hned od začátku znevýhodněni tím, že my musíme shánět cca 500 podpisů a např. ODS  nemusí udělat proto, aby kandidovali v Chuchli vůbec nic. My máme sídlo spolku ve Velké Chuchli a kde ho má v Chuchli právě ODS? Nikde.

 Chápeme, že zrovna pro fanatické přívržence ODS v Chuchli je to, že neobcházíme občany hodně frustrující! Vzpomínám na jejich dřívější výmluvy ve stylu: „Maminka mi nedovolila nic podepisovat!“ nebo „Vy pro nás nejste partneři“ nebo „Nejste naše krevní skupina“ atd.  Prostě styl ODS: znepříjemnit, otrávit a pomluvit.

 Tím se zákonitě dostáváme k druhé možnosti, kandidovat ve spolupráci s nějakým zavedeným politickým subjektem. A s kým?  Možnost byla kandidovat pod hlavičkou Pirátů. Ovšem Piráti ve Velké Chuchli nekandidují, protože zde  nemají členskou základnu a vstupovat do politické strany se většině našich členů nechtělo. Ovšem někteří naši především mladší členové, jsou podporovateli Pirátů, což v našem spolku není překážkou. V našem spolku dle stanov nemá místo člen KSČM či člen jakéhokoli antisemitského hnutí a už vůbec bývalý člen VB či STB. Hned po minulých volbách jsme se díky přeběhlíkovi stali pro „Modráky“ opozicí. A stejně tak na tom byl i člen Top 09 pan Mařík, který též hned po minulých volbách zjistil, že se jeho spolukandidát též vydal podporovat „Modré zlo“. Jeho zděšení bylo o to větší, když časem zjistil, že to nebylo jediné vajíčko od „Modré kukačky“. Návrh na spolupráci naší předsedkyni přednesl pan Mařík po jednom z oblíbených hlasovacích šlágrů ODS na téma přístavba MŠ.  Na následujících jednáních bylo domluveno, že do voleb vstoupíme ve spolupráci s TOP 09 a to jako rovnocenný partner. Domluvený počet kandidátů do zastupitelstva byl 5 kandidátů   za TOP 09 a 5 kandidátů na straně Chucheláků trochu jinak s tím, že o poslední místo   na kandidátce půjde ve shodě obou subjektů. Jistě počítáte dobře 11. Rovnou jsme předpokládali klasický kousek „Modráků“  se zvyšováním počtu zastupitelů. Tento prvek pro znepříjemnění použilo vedení chuchelské ODS již v roce 2010. No v roce 2018 se již borci z ODS vůbec odvázali a prohlasovali, že zastupitelů ve volebním období bude 13! Prý proto, že bude více práce! No, dnes bylo zastupitelů 9 a z toho 2 neměli svůj výbor. O funkčnosti výborů kulturního a sportovního, kontrolního, školského nebo výboru územního plánu se snad radši nebudeme rozepisovat. No nic. Shánění dalších dvou kandidátů naštěstí bylo otázkou několika hodin.

 

Ještě by v tuto chvíli bylo asi vhodné zkonstatovat, proč není na naší společné kandidátce pan Němeček člen TOP 09 na Praze 4. Pan Němeček vstoupil do finální fáze příprav na volby  řekněme dost zvláštním komunikačním způsobem přes vedení TOP 09 Prahy 5. Na schůzce s vedením TOP 09 Prahy 5 jsme si vše s panem Němečkem vyříkali a uzavřeli, že na již připravené kandidátce nebudeme nic měnit. Pan Němeček nás ubezpečil, že udělá maximum pro vítězství kandidáta za TOP 09 pro senátní volby. Takže jakékoli akce pořádané panem Němečkem jsou jeho osobními aktivitami a nemají nic společného s komunálními volbami  ve velké Chuchli 2018.

 Co říci závěrem? Bedlivě jsme vybírali naše kandidáty tak, aby se skloubila zkušenost s mladistvým elánem, aby z těchto atributů měla prospěch Chuchle. A věkový průměr okolo 42 let jasně hovoří o tom, že naši kandidáti nejsou zatíženi minulostí, ať již z éry vlády KSČ či STB nebo takzvané „podnikatelské tunelařiny“ z éry 90. let, což je oproti některým jiným kandidujícím subjektům jistě výhodou.

 V následujících dnech Vám předložíme náš společný volební program. Doufáme, že osloví co největší spektrum našich občanů.

 

    Na web1

Redakce webu ChTJ

 

Napsat komentář