Informace pro obyvatele Chuchle k plánované optimalizaci železniční tratě

Informace pro obyvatele Chuchle k plánované optimalizaci železniční tratě

 Investor připravované Optimalizace železniční trati Praha – Beroun seznámil zastupitele chuchelské samosprávy s rozpracovanou dokumentací stavby. Zde je odpověď na vaše časté dotazy:

Kdy se počítá se zahájením a ukončením stavby?

Souhrnná technická zpráva uvádí předpokládaný termín zahájení stavby 1.6.2018 a ukončení 30.6.2021. Stavba bude probíhat postupně od přípravných prací, nových podjezdů a nadjezdů až po závěrečnou výměnu kolejových svršků. Termíny zatím berme s rezervou, stavba nemá dokončenou prováděcí dokumentaci, vydané stavební povolení ani neproběhl výběr zhotovitele stavby. Každý z těchto kroků může přinést odvolání účastníků a oddálení zahájení stavby i o několik let.

Jak budou vypadat protihlukové stěny?

Autoři projektu sami uvádějí, že protihlukové stěny jsou největší estetický problém stavby. V souhrnné technické zprávě je už ale jasně uvedeno doporučení pro daší stupně dokumentace, aby se počítalo s ozeleněním vnějších ploch. Výška a rozsah protihlukových stěn zůstává podle již vydaného územního rozhodnutí, ani ze strany investora ani veřejnosti to není možné měnit bez nového stavebního řízení.

Bude stavba vyžadovat kácení stromů a v jakém rozsahu?

Součástí dokumentace je podrobný dendrologický průzkum a záměr poměrně rozsáhlého kácení stromů. V principu investor požaduje vykácet koridor do 8 metrů od osy krajních kolejí, včetně svahů železničního náspu, dále plochy předpokládaného zařízení staveniště a kolem všech stavebních objektů. Tento maximalistický požadavek investora ale bude předmětem dalších jednání, do kterých by se měla zapojit i veřejnost.

Jaké se předpokládá navýšení provozu po dokončení Optimalizace?

Projektová dokumentace hlavně počítá se zvýšením rychlosti vlaků až na 140 km/ hodinu,  neočekává se nijak dramatický nárůst počtu průjezdů vlaků. V úseku Smíchovské nádraží – Velká Chuchle projede nyní v době od 6,00 do 22,00 asi 160 vlakových souprav, po dokončení to bude 210, v době od 22,00 do 6,00 nyní projíždí asi 29 vlakových souprav po dokončení to bude 42. Většinu z toho tvoří osobní vlaky pro příměstskou dopravu.

Jaký bude rozsah záborů v průběhu stavby?

Souhrnná technická zpráva odkazuje na další stupně dokumentace, kde budou plochy zařízení staveniště a zábory přesně specifikovány a projednány s ÚMČ i veřejností. Stavba přinese pro obyvatele obou Chuchlí určitě řadu omezení a ponechávat případné spory až na ústní jednání při stavebním řízení není v zájmu nikoho z účastníků.

Jiří Barcal, zastupitel MČ Praha – Velká Chuchle, dne 4.3.2017

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Poznámka redakce: Co dodat ? „Božský“ jede podle plánu. Otázka je proč jede podle plánů ,které jsou podobně staré jako on. Když má „Božský“ tak rád retro  proč místo mobilu nepoužívá radši poštovního holuba?

3 Responses to Informace pro obyvatele Chuchle k plánované optimalizaci železniční tratě

  1. Jiří Kodet napsal:

    Článek jsem si se zájmem přečetl, ale přestože jsem tady evidentně jediným přispěvovatelem komentářů a možná i jediným čtenářem, tak mi poněkud unikla varianta MÚK. Na schůzce přece měl být představen návrh projektu na podjezd i nadjezd. Podle textu to sice vypadá na nadjezd, ale kdo ho proboha schválil (?), rozhodnutí bylo slíbeno občanům ! Navíc postrádám DURko na jakoukoliv variantu, ale v článku se rovnou hovoří o prováděcí dokumentaci (?). Tak mě prosím někdo opravte, ale já mám za to, že ÚR na nadjezd bylo už dávno soudní cestou zrušeno. Pokud se mýlím, tak sorry, v místních věcech veřejných se už vážně ani prase nevyzná.

Napsat komentář