Zastupitelé rozhodli: Chuchle nepotřebuje stavební výbor!

krásaZastupitelé rozhodli: Chuchle nepotřebuje stavební výbor!

Na květnovém zastupitelstvu většina pěti zastupitelů hlasovala pro návrh pana Klána zrušit stavební výbor (celým názvem Stavební, dopravní a bezpečnostní výbor). Přesvědčil je svým tvrzením, že mu výbor neposkytoval kvalitní podklady pro rozhodování. Více než samotný komentář nabízím ke shlédnutí veškeré podklady, které stavební výbor připravil pro jednání zastupitelstva. Jen tak si sami můžete udělat vlastní názor na kvalitu podkladů, na něž pan Klán odkazoval:

https://drive.google.com/folderview?id=0B-sFYwDxhYTDUVJraTB3bkFILVk&usp=sharing

Jiří Barcal, zastupitel a bývalý vedoucí zrušeného výboru

13 Responses to Zastupitelé rozhodli: Chuchle nepotřebuje stavební výbor!

 1. Jiří Kodet napsal:

  A dokáže mi někdo z odborníků ze stavebního výboru vysvětlit, proč v zápisech z tohoto výboru přestala letošním rokem figurovat protihluková stěna ve V.Ch. a na místo ní je výborem projednáván jen protihlukový val v M. Chuchli? Předem děkuji za odpověď.

  • Zdenek Vlasak napsal:

   18.6.2016
   Dobrý den,
   prosím o zveřejnění níže uvedené odpovědi na vašich stránkách, mrzelo by mě, kdyby si pan Kodet myslel, že návrh zemního valu v malé Chuchli nějak poškodil nebo nefér předběhl záměr obyvalel dolní Velké Chuchle.

   To vám mohu říci přesně. Nedlouho po vzniku stavebního výboru, kterého jsem byl na začátku členem, nám tajemník výboru Ing. Schůrek řekl, že nemá smysl předkládat žádné vlastní návrhy, protože všechny prostředky půjdou prioritně na rekonstrukci nebytového prostoru nad poštou, přístavbu školky a další akce, které se domlouvají přímo v kanceláři starosty. O návrhu protihlukového valu v Malé Chuchli se ve stavebním výboru dále mluvilo jenom proto, že si obyvatelé v Malé Chuchli zajišťovali všechny informace od projektantů a předběžné projednání /SÚ Radotín, Povodí Vltavy, SŽDC, TSK, P RE,…/ zcela zdarma. Záměrem bylo zkusit, zda by místo nákladné investiční akce nebylo možné některé veřejné stavby řešit zapojením místních odborných dobrovolníků při vyhledávání alternativních nápadů, přípravě, zadání pro výběr projektanta a zhotovitele, povolení stavby, stavební dozoru, žádosti o grant Magistrátu, sadových úpravách, …. stále více se mluví o podobných formách jako o seriozní alternativě, která využívá tvořivý potenciál místních obyvatel, vytváří nové vztahy, zájem o společný prostor a kontrola veřejnosti vylučuje korupci i provize, jako u investičních akcí.
   Parta ovládající tuto radnici ale znemožnila pokračování a naopak to nazvala „svým bdělým jednáním při zastavení kšeftování se zeminou“. Otrávilo nás to tak, že už nikdo z nás nemáme zájem dál pokračovat, dokud bude radnici ovládat ODS. Přitom podobné valy jsou nedaleko na Jižní spojce, běžně se používají u sídlišť, byli jsme se podívat, jak jeden val úspěšně realizuje samospráva u Mníšku, SŽDC to považuje za jedno z nejlepších řešení, řeší i další nepříznivé vlivy z dopravy,…..
   Třeba se nějaké protihlukové opatření podaří alespoň vám, přeji hodně štěstí.
   M. Veselý

 2. Jiří Kodet napsal:

  Arogance moci předvedla svoji sílu na včerejším zasedání ZMČ. Já ale nemám zapotřebí, aby si ješitné sebevědomí zvyšovali na mě, na mé dobře míněné snaze. Snažil jsem se jak jsem mohl a v případě protihlukovek i úspěšně. Pan Fresl to dobře ví, bohužel ale neuzná. Poprvé za mnou přišel v únoru loňského roku a tím, že o PPO toho vím asi nejvíce a že to budeme řešit. Po druhé přišel minulé pondělí 12 září kdy uznal, že v té věci nedošlo k žádnému posunu.

  Pokud někdo chce zpochybňovat moje slova, ať mi dokáže nepravdu. Já mám písemnosti všechny.

  Jiří Kodet

 3. Jiří Kodet napsal:

  Ještě jednou se dovolím vrátit k pondělnímu zasedání ZMČ. Vztek na nikoho nemám, ale je mi velmi smutno z pohrdání pětice zastupitelů s mojí osobou.

  7. září jsem všem zastupitelům poslal podrobný popis problémů, které by bylo potřeba dořešit. Přidal jsem i grafické zobrazení tlaku vody, který by mohl vytvořit nebezpečné kaverny pod Dostihovou.

  S panem Freslem jsem telefonoval hodinu a půl před začátkem zasedání a žádal jsem ho o doplnění bodu a přijetí usnesení, protože jde o rozvoj a strategii, což spadá k rozhodnutí zastupitelstva.

  Po začátku zasedání jsem s nadějí zpozoroval, že se mé žádosti ujal zastupitel pan Barcal. Pan starosta ale k mému velkému překvapení rázně smetl jeho návrh onoho bodu jednání.

  Nejsmutněji mi ale asi bylo ze zdůvodnění zastupitele pana Pořízka, který řekl, že bude hlasovat proti přijetí mnou požadovaného bodu, protože o tom vůbec nic neví.

  Roberte, já Vám to polopatyčtěji vysvětlit neumím.

  Úplně nejsmutnější ale bude, než se někdy (?)pan starosta rozhodne a požádá magistrát o finance a realizaci v rámci akce „Doplnění PPO“, tak do té doby magistrát možná uzavře příjem dalších požadavků s tím, že tolik let po povodni roku 2013 nelze tak opožděně nic podobného požadovat ani nárokovat.

  Ona pětice zastupitelů, viz zápis, nese zodpovědnost (!) za své počínání. Každý jednotlivý zastupitel, který hlasoval proti bodu na „Doplnění PPO“ tedy nese osobní zodpovědnost, že MČ zanedbala nebezpečný stav v popisovaném území, které je v návrhu Metropolitního plánu uvažované k rozvoji bydlení.

 4. Jiří Kodet napsal:

  Dopadlo to podle očekávání. Po téměř tři a půl ročním nezájmu ze strany MČ nabyl předseda magistrátní komise přesvědčení, že protipovodňová opatření ve Velké Chuchli byla dokončena bez funkčních nedodělků. Viz písemnost ze dne 30. 10. 2016, č. j. MHMP 1941212/2016.

 5. Jiří Kodet napsal:

  Je to moc fajn, když všechno klape tak jak má a nikdo nemá potřebu diskutovat o věcech veřejných :-) .

  Holt kdo umí, ten umí.

 6. Jiří Kodet napsal:

  Teď naprosto vážně:

  Dne 10. 2. 2015 mi na osobní schůzce starosta Fresl podáním ruky slíbil, že kompenzace od InterCory bude použita výhradně a celá pro řešení problémů části Chuchle v bezprostřední blízkosti Hornbachu, tedy dolní části.

  Neznám bližší okolnosti, bez diskuze se je asi ani nedozvím, ale po přečtení lednového zápisu jasně vidím, že starosta Fresl svoje slovo NEDODRŽEL !

  Jiří Kodet

 7. Jiří Kodet napsal:

  Dopadlo to dobře, obyvatelé z ulic U Křižovatky a K Závodišti včetně Hondy, zrovna tak jako klienti Veteriny NEBUDOU cestou do Chuchle jezdit následující 3 měsíce, tedy po dobu prohlubování potoka, přes Radotín (viz původní situace Dostihová).

  Telefonicky jsem naléhavě požádal vedoucího dopravy pana Martínka o změnu „Opatření_Dostihová“ a on můj návrh ještě během dopoledne přijal. Patří mu velký dík nás Chucheláků.
  V Radotíně je ostatně vždycky dobrá domluva na rozdíl od Chuchle, kde jsem ohledně stejné věci vyslechl výčitky ve smyslu – co bys ještě nechtěl.

  No a právě na ty výčitky musím, chtě-nechtě, reagovat dřív, než kdosi jiný v překrouceném podání:

  V červenci 2008 jsem jako jediný za celou Chuchli připomínkoval k Akčnímu plánu proti hluku pod pořadovým číslem 181., který vyhlásil tehdejší radní Petr Štěpánek. Viz odkaz:

  http://portalzp.praha.eu/public/2c/5d/47/1717892_422100_akcni_plan_Praha_pripomininky_A3.pdf

  Komise vedená koordinátorkou ing Úlovcovou rozhodla na základě mé připomínky nejprve snížit rychlost na Strakonické a dále prozkoumat možnost protihlukových stěn (PHS). Snížená rychlost už je 4 roky a příprava PHS začala někdy v říjnu 2014 výběrem ze tří variant navržených firmou DIPRO. Na jednání v sídle TSK vznesl zásadní nesouhlas zástupce KVP IPRu. Po poradě s inženýry z již zmíněné DIPRO jsem intenzivně apeloval až prosil na IPRu, aby svůj nesouhlas zmírnili s tím, že klid bez hluku je pro občany důležitější než estetika IPRem plánované humanizace Strakonické. Na revanš jsem se snažil plány Kanceláře veřejného prostoru IPRu zveřejnit v ChZ (červen 2015) jimi (IPRem) autorizovaným článkem. Zpravodaj 5-6/2015, strana 4

  http://www.chuchle.cz/chuchelsky-zpravodaj.html

  Podle nejnovějších zpráv by mohlo být stavební povolení během letošního jara, finance na realizaci vyčleněny jsou. Nedůvěřivcům mohu svoje slova doložit zápisy z jednání v sídle TSK.

  A co se týká dešťové kanalizace tak i tu jsem inicioval já, včetně odtokového kanálu od 8 kanálů:

  http://chuchleweb.cz/web/wp-content/uploads/Chuchelaci_15-kone%C4%8Dn%C3%A1-verze.pdf

  No a pak jsem tlačil na tehdejšího starostu ohledně realizace. Bohužel mu skončilo funkční období rychleji nežli on jednal. Zástupce VRV a. s. Ing. Cabrnoch osobně přinesl „Investiční návrh …“ až po volbách, tedy v listopadu 2014. Od té doby je záměr pečlivě zařazen v polici se štítkem PPO na stavebním.

  Jiří Kodet

Napsat komentář