V rámci demokracie a na jeho žádost zveřejňujeme příspěvek pana Němečka J..

Vážení chucheláci, ale i páni zastupitelé…

Ač jsem člověk, co se může pyšnit tím, že málokdy vypěním(na rozdíl od některých zastupitelů, kterým to notoricky nejde), tak nyní nastal ten moment, kdy už mě okolnosti donutily podniknout reakci na to co se děje v mojí milované městské části.

To co bych byl schopný bez problémů přejít, by bylo to, že třeba ve volbách by ta „má strana“ nebo strana co ji fandím hned po ní, dostala méně hlasů. Ostatně to se stává a ne vždy vyhraje ten nejlepší, stejně jako ve sportu někdy štěstěna přihraje vítězství týmu co nemá největší šance na ten zlatý stupínek. To co se ale někdy stane v malých obcích a městských částech, jako je v té naší, že moje oblíbená strana získá procent dost, ta druhá co bych podporoval ještě víc, ale ten lidský faktor v nich jaksi pokulhává, to už se mi toleruje těžším způsobem.

Víte, já jsem člověk co má rád přemýšlení selským rozumem. A už v základu, ne později nebo „když se to hodí“. A proto také začátek volebního období byl pro mě ve znamení velkých změn dresů. Už na začátku jsme viděli přechod zastupitele Ladislava Kadeřábka z „Chucheláků trochu jinak“ do „ODS“. A tichý přechod pana Martina Šimka taktéž do ODS.

Víte, tady v Chuchli je často zastupitelům a jiných účastníkům voleb vytýkáno, že se tu často mění dresy…a upřímně, mě to taky vadí. To, proč je to v malé městské části obvyklé je, protože to není moc o stranách, které zastupují, ale o lidech, kteří v této městské části jsou. A proto taky nikdo v Chuchli jistě nebude mít za zlé, když by syn přestoupil do „týmu“ svého otce a nebo naopak. To co mi už nepřijde korektní, je když někdo kdo slíbil „boj proti systému v Chuchli“(za „Chucheláky trochu jinak“) se okamžitě odtrhne a začne tvrdit, že nikomu nic nesliboval a že se tak prostě rozhodl. O poznání férovější , i když stále nekorektní je pak ten, kdo se poctivou manipulací a upravením tabulek ve svůj prospěch dostal do zastupitelstva za TOP09 a přitom v srdci nosil už před nastoupením do tohoto týmu…modrého ptáčka s podobiznou usmívajícího se „Standy“. No, věřím, že kdyby byl pan Šimek skutečně politické příslušnosti k TOP09, tak by pan kníže zaplakal. Ještěže alespoň pan Šimek svou práci vykonává dobře.

K oběma případům ale povím svou velkou výzvu: „Ať se všichni přebarví“.

Chuchle už dlouho trpí na přeběhlíky a kecaly. Víte jaké by to bylo, kdyby lidé v zastupitelstvu jen pracovali a na zastupitelstvu a v kontrolních výborech neseděli jen kecalové co jsou zvyklí „hájit jednu stranu“? To by bylo po kozácích….tedy….po ptácích .o)

Tak to by jsme měli začátek … ale co už, zvoleno bylo jak zvoleno bylo. Pojďme se tedy podívat co se staronovému panu starostovi povedlo za dobu co je u moci a co se mu povedlo méně. A protože jsem rád politicky korektní, tak budu kritizovat i starého starostu a zkrátka všechny nynější zastupitele (a stejně tak i chválit, když bude za co).

Už při prvním zasedání městské části(10.11.2014) mě zarazilo, že oba dva bývalí starostové při hlasování o tom, kdo vůbec bude starostou hlasovali sami pro sebe, ale jak jsem si všiml, tak tady to je standardní věc. Já osobně bych v podobné situaci asi místo „dát si hlas“, si zvolil „zdržení se“, ale co už.

Potom co získal hladce pan Šimek pozici místostarosty za „své služby“, už vše probíhalo obvykle. To co jsem doufal, že se ale začne řešit dopravní situace, která v tu dobu byla velice špatná a bývalý starosta, nyní v opozici se ji snažil vyřešit. Nynější starosta také začal jednat. Bohužel tím způsobem, že začal na prvním místě říkat, jak byla řešení minulého starosty špatná a jak by to udělal lépe. Bohužel těch řečí bylo víc než činů a většinu činů navíc nezpůsobil on, ale jiné orgány, přestože byla naplno rozjeta jednání s nimi bývalým starostou.

Nutno říct, že situaci nevyřešil zatím žádný starosta a ta nynější je k nespokojenosti občanů ulice Starolázeňské (k nimž patřím), stále v ne příliš dobrém stavu. Ale tak za situace, kdy je starostou pan Fresl si asi „můžeme psát petice a stížnosti“ jak jen chceme…stejně víme, že když to pan starosta neřeší, že to vyřeší jen defenestrace.

Ale dále. Na druhém zastupitelstvu se volilo do jednotlivých výborů. Pro finanční výbor naprosto schvaluji pana Klána, který mi přijde pro tento výbor vhodný. To co mi pak přijde nemístné, to je nezvolení žádného z kandidátů opozice do kontrolního výboru. Kde to jsme, když kontrolní výbor má „ten u moci“? Připomíná mi to časy vlády jedné strany….o to víc, když do kontrolního výboru zasedl soudruh Kozák(který jistě na můj článek napíše 20stránkovou esej na téma „Proč do toho nemám co mluvit a proč ON je vhodným kandidátem“…jistě protože soudruh prezident Husák mu dal ještě za svého života „pověření“ nebo protože každou mou větu rozebere a vymyslí jako vždy hloupou, avšak o to delší konspiraci nebo „přece jasný fakt“…stejně z toho na konci bude jen kritika pana Melichara jak jsme zvyklí, co říkáte ? .o) ). Jako fraška mi potom přišlo, když staronový starosta Fresl, aby se vysmál Mgr. Melicharovi, tak mu až úplně na konci nabídl post předsedy oboru sociálního a bytového, protože na něj „zbyl“ a protože ho „Ti důchodci mají přece rádi“. Ten hlavní důchodce(starosta Fresl) se ještě stihl pochválit za to, jak on byl u povodní a starosta Melichar ne. Tady už se ta kritika trošku přehání. Fakt je, že u povodní byly oba dva starostové a kritizoval se jen starosta Melichar, protože je pomáhal přímo stavět. Kdyby v době povodní na začátku tohoto století existovaly protipovodňové bariéry, jistě by je pomáhal stavět i starosta Fresl. A myslím si, že starosta by se měl starat o průběh reakcí při povodních a jen když má nějaký čas, kdyby nemohl nebo neměl dělat nic v rámci úřadu, tak poté by měl teprve vyvinout vlastní iniciativu fyzickou a jít pomoct „stavět protipovodňové zábrany“. A to, že tu má být při povodních starosta jako opora pro občany, to se na mě nesmí oba páni starostové zlobit, to mi přijde jako něco co má být automatické.

Celkové zahájení a první dva měsíce vlády pana Fresla hodnotím jako období, kdy se všechno co udělal Melichar potírá a neuznává jako dobré(ať je nebo není) a to co poví pan Fresl je to jediné správné. A to co hlavně…nedělá se nic podstatného, žádná kauza se neřeší činy, ale jen slovy a zahráním do autu. To co se naopak řeší, to jsou věci, které jsou na pohled hezké(možná jako důvod proč volit starostu příště), jako třeba objednání tradiční zvonkohry na vánoce, na kterou si dovolil starosta Fresl povědět „klidně ať je za víc, občanům to zařídím“. Ale v prosinci se opět co se dopravy týká nic zásadního přes starostu neprovedlo. Naopak, konali jiní. A nás to stálo zhoršení dopravní situace. A protože neměl podporu, tak ani snaživý Melichar nezmohl nic. Protože pro pana Fresla to byla „Melicharovská snaha“ a ta se nesmí oceňovat. Někdy v tomto období se snažil Mgr. Melichar uveřejnit článek v Chuchelském zpravodaji, ale bohužel už mu to nebylo umožněno. Inu, tomu říkám svoboda tisku. Kupodivu mu to bylo umožněno například v měsíčníku „NOVINY Prahy16“ a pak také samozřejmě na tomto webu „chuchleweb.cz“, který naštěstí je skutečně nezávislý. A možná proto v prosinci 2014 nikdo jak ze zastupitelů, tak z veřejnosti ani nechtěl do „Redakční rady Chuchelského zpravodaje“. Dobře už věděli, že by byly pouhou loutkou a ne novináři. A protože to starosta Fresl po několikanásobném nereagování veřejnosti a zastupitelů sám pochopil, dosadil sám sebe a „stále majícího co říci“ pana Špaňhela (hnutí ANO za Prahu 5).

To co chválím panu Klánovi, že se vzdal své odměny 1.000,- Kč za funkci předsedy finančního výboru. Je to hezké gesto. Teď jen doufat, že někde nezmizí víc peněz, než tím ÚMČ ušetří.

Například když „kontrolní výbor“ kontroluje více smlouvy za období 2010-2014, aby našel špínu na jiné, než aby kontroloval to, že hned v únoru na dalším zastupitelstvu byl do návrhu rozpočtu navrhnut ….. No, to se kontrolní výbor ve složení pokladník ODS, místopředsedkyně ODS, bývalý místostarosta ODS a kamarád předsedy ODS skutečně zasloužili o kontrolu. …a co třeba kontrolovat aktuální návrhy právě strany ODS, které nás jako obec můžou stát desetitisíce, statisíce nebo dokonce miliony? ANO, samozřejmě že kontrolní výbor má na starosti i smlouvy uzavřené předchozími zastupiteli a předchozími starosty, ale když zapojíme selský rozum…není logické kontrolovat přednostně věci AKTUÁLNÍ? Smlouvy dříve uzavřené…to je pěkné, když se přijde na nějakou neshodu nebo nesoulad, ale to už moc peněz zpátky nepřinese. Z mého pohledu je logické starat se o peníz, které máme v pokladně nyní a v ideálním případě je dobře investovat a utrácet ve prospěch obce a starat se o to, aby PRÁVĚ TEĎ NEMIZELY.

Jako se tomu málem stalo, když byl navržen návrh na schválení cca 150.000Kč na studii, která možná nebude potřeba a tyto peníze měli být vyčleněny pouze v případě, že tato studie „bude potřeba“. Na tento návrh se zarazila nejen opozice, ale i přítomní občané, zvláště potom co starosta Fresl řekl, že by bylo dobré hlasovat pro tento návrh, aby „se to konečně někam posunulo“. Asi tím myslel „peníze do našich kapes“. Naštěstí v tomto případě byla prozíravá paní Mgr. Felixová, která okamžitě občanům i navrhovatelům tohoto návrhu vysvětlila, co onen návrh znamená a že to je prachsprostý způsob jak nechat zmizet oněch 150tisíc korun. Je to ten „Chuchelský tunel“ o kterém tak často pan Fresl mluví ? I když, pardon…častěji přeci mluví o Nadjezdu. To je také téma nad témata.

Jsem jediný, kterému tak moc vadí, jak se tu už kolik let řeší téma „Podjezd/Nadjezd“? Už to dokonce řešíme tak dlouho, že…jak by řekl Jára Cimrman o všech okolních orgánech a tak i o starostovi Radotína „Vidíte? Už i on si toho všiml.“ (citace ze hry Vyšetřování ztráty třídní knihy). A zase mi dovolte zapojit selský rozum a k tomu přidám fakta.

Situaci na přejezdu mezi dolní a horní Chuchlí se řešila už daleko dříve než tu byl nějaký Fresl nebo Melichar. A stejně tak se na železničním přejezdu komplikuje spojení spodní a horní Chuchle a spojení s Prahou a vytýkalo se to už od cca 70let minulého století. Když se ale budeme soustředit na náš „Podjezd/Nadjezd“. Tak již někdy kolem roku 2004 se chopil pan Fresl(tehdy také starosta) nápadu s nadjezdem, o kterém věděl cca od roku 1993. Tehdy o tom nikomu moc nedal vědět a tak to nikomu nemuselo vadit. Nicméně žádnou studii vypracovat nedal, protože i když to je „jeho dítě“, tak na to neměl dostatek času. Přesto ještě v roce 2008 jasně tvrdil, že „Pokud se seženou peníze na stavbu nadjezdu, tak ho budeme realizovat, protože nebude žádnej problém podpořit jeho výstavbu“. To zní jako jasná podpora nadjezdu, co říkáte? Škoda, že v tom samém roce se část občanů vyjádřila proti. Starosta Fresl si našel nadšence z nadjezdu a podporovatele ODS a svolal si vlastní „nezávislé setkání občanů“, které mu překvapivě dalo za pravdu, že chtějí jen a jen nadjezd a nadjezdu třikrát sláva. Když v roce 2010, nově nastupující starosta Melichar viděl jiné občany, hlavně majitele pozemků, které to nejvíc zasáhne a zoufají si z myšlenky nadjezdu, dal se na stranu podjezdu. Nechal vypracovat studii(vícero drobných studií v rámci jedné velké),která dokonce ukázala, že podjezd(Varianta E- tunel) je nejlepším řešením, tak se začal zasazovat právě o tuto variantu. To co jsem kritizoval na starostovi Freslovi, teď zkritizuji i na starostovi Melicharovi. Potom co pan Fresl svolal občany Chuchle, kteří jsou na jeho straně a vytvořil „fiktivní fórum“, které ani nemělo dostatečný počet hlasujících a ani se nezajímal o názory občanů, kterých se to dotkne, tak tu samou metodu zvolil i starosta Melichar, který vyhlásil své „referendum“, ale na rozdíl od pana Fresla, alespoň od začátku byl v kontaktu s dotčenými majiteli pozemků. Jediný rozdíl byl, že toto referendum bylo oficiální. Ale stejnětak nemělo dostatečný počet účastníků. A opět překvapivě, většina hlasovala pro variantu „E-tunel“. Přestože větší snahu nelze upřít Mgr. Melicharovi, myslím si že oba dva účastníci, když jsou u moci, tak se ji snaží ukazovat a to není metoda, která by něčemu pomáhala. Druhá stránka věci je, že Mgr. Melicharovi se povedlo posunout řešení oné situace téměř ke zdárné mu konci, kdy se téměř začalo s budováním podjezdu. Bohužel, zasáhl konec volebního období a staronový starosta veškeré snahy utnul. Jedno mu bylo jak to, že co se týká příprav, tak byly téměř u konce, jedno mu byly stovky milionů, které nám byl přiklepnuty z fondů EU(celkem 440mil. Kč) a zbytek magistrátem schválených 20%. Jedno mu bylo, že SŽDC již počítalo s tím, že řešení mimoúrovňového křížení prostě BUDE. V poslední době si začal i Radotín(prostřednictvím místostarosty) stěžovat, že se prakticky plno aktivit nejen SŽDC, ale i Radotína zcela zastavilo, kvůli tomu že není vyřešen problém sporu dvou mužů – Podjezd/Nadjezd. A věřím, že i většina zastupitelů Radotína zná jména těchto dvou aktérů.

Faktem je, že v roce 2010 jednou pan Fresl prohlásil, že podporuje podjezd, vždy poté ale opětovně podporoval nadjezd a nebo se vyjádřil tak, že „není pro žádnou variantu, nadjezd, podjezd, to je i jedno“. A čím více chodím na zasedání městské části, tím více mu to věřím. Protože věřím, že nadjezd podporuje ne z důvodu, že by byl „lepším“, ale jen z důvodu, že „musí zničit jakékoliv pozůstatky vlády Mgr. Melichara“, ať to jsou dobré nebo špatné věci a zkrátka protože „prostě musí mít pravdu“. Můj selský rozum mi říká jeden fakt. Díky panu Freslovi jsme přišli, MY občané, My jako městská část, o 440milionů Kč + peníze z magistrátu kvůli tomu, že pan starosta Fresl musel mít pravdu. To mi přijde jako částka, kterou nám žádný smrtelník, tudíž ani pan starosta, nikdy nedokáže splatit. Ale zbude tu po něm, jeden velký, nevyřešený problém.

Páni zastupitelé by se proto měli zasadit o to, aby se tento problém vyřešil, a neměli by znovu opakovat pochybnosti a spekulace, které byly stokrát vyvrácené jako „že do podjezdu bude téct“ a další. Odkážu je na všechny studie, které byly již vypracovány. A pokud by bylo vše vypracováno podle zadaných materiálů, tak by zkrátka za jakékoliv situace bylo o vše postaráno. Jen si to všichni račte v materiálech vyhledat .o)

Ale od Nadjezdu/Podjezdu už pryč. Pojďme dál k působení dnešního zastupitelstva.

To rozhodlo o tom, že od dubna 2015 není vhodné na pořádání zastupitelstev prostor objektu K8. Našla se pro zasedání zajímavější místnost, která se dá lépe vytopit, ale rozlohou nesplňuje podmínky pro konání zastupitelstev(ostatně mimo objektu K8 to nesplňovala žádná předchozí místa kde se pořádalo zastupitelstvo). Navíc je od té doby K8 naprosto nevyužívaná, protože nesplňuje další požadavky pro například dětské kroužky a pódium za 160tisíc Kč se tímto nevyužívá. A peníze se do K8 neinvestují, protože tady časem(kdoví kdy) bude „Centrum Chuchle“. To je asi podobné tvrzení jako odpověď pana Fresla na moji otázku, kterou jsem mu na přímo jednou položil: „Kdy se zprovozní lampa pouličního osvětlení v ulici z ulice Starolázeňská, která je přímo rájem pro zloděje, protože tam jak se setmí není vidět na krok.“ . Jeho odpověď stála za to, odpověděl „Až bude všude v okolí zástavba, tak tam tu lampu dáme.“

To mi připomíná odpověď zloděje, kterého se ptali na to, proč danou věc ukradl a on jen odpověděl „Protože to šlo“.

Nebo ještě více klasické „na svatého Dindi“, a už mě občane neobtěžujte.

Zato, když jde o to, kdo dostane slovo, tak pan Pořízek a nebo pan Kadeřábek, mají vždy právo mluvit. A už vůbec nemluvě o panu Kozákovi, který má „vždy co říct“. Zatímco, když šlo o klub důchodců nebo o Čechoslovan Chuchle(který věřím, ještě nevypadl z hlavy úplně všem lidem v Chuchli), tak se to musí rychle projít…pokud se ovšem nejedná o přečin některého z „pětice vyvolených“ a pana starosty už vůbec ne. Například o využití druhého patra v klubovém domě, který nebyl zkolaudován na daný účel…..ale starosta rozhodl o jeho užívání….?! Oni o tom stejně zastupitelé(mimo zastupitelů ODS) neměli žádnou informaci. A tím narážíme na problematiku pana Fresla a dalších. Ke všem bodům programu na zastupitelstvech mají být podklady pro ostatní zastupitele na tzv. „Úložišti“. Novinka, která se objevila po zvolení staronového starosty, je situace, kdy je bod programu o kterém se má hlasovat, ale některý ze zastupitelů tvrdí „měli jste si to prostudovat, materiály máte na Úložišti“, ale k překvapení všech, na onom Úložišti nejsou a nebo tam jsou dány těsně před zahájením zastupitelstva. Tak tomu já říkám už ne odvaha, ale drzost.

Můj selský rozum říká, že takový bod, by se přeci neměl projednávat. Co říkáte Vy ? No, bohužel starosta Fresl je velmi často opačného názoru. To co naopak nastalo VŽDY, je rušení bodů, které nenavrhla ODS nebo pan Šimek(v novém volebním období doufejme přebarvený namodro). Inu, tomu říkám „otevřená radnice“.

Radnice je sice naoko „otevřená“, ale na slavnostním otevření fotbalového hřiště, se ukázal jen jeden zastupitel(pan Melichar) a ostatním to nestálo za řeč. Já osobně nejsem příliš fotbalu nakloněn, ale přece jenom, je to tradice a svého času jsme tu měli velice úspěšný tým B, který nám řekněme si to na rovinu, dělal taky v Praze a okolí, dobré jméno.

A když jsme u toho dobrého jména, tak věřím, že dobré jméno ztratil u části veřejnosti pan starosta Fresl už jen tím, že zasedání ÚMČ dne 12.10.2015 přerušil a prosadil si pokračování druhý den ve 13:00 odpoledne, kdy pochopitelně většina opozice byla v práci(jako slušní lidé) stejně by zde byla jako Don Quijote…bojovala by s větrnými mlýny. A tak si ODS tým prosadil co sám potřeboval a…jedeme dál. To co chtěli předložit zástupci opozice vyšumělo a bylo zapomenuto.

Když bych to měl opět hodnotit selským rozumem, tak…..Občané Chuchle versus ODS – 10:0 , protože se na tomto zastupitelstvu měl předložit návrh řešení dopravní situace, která sužuje hlavně dolní část Chuchle a Ti i sepsali dvě petice. Tento bod byl panem starostou stažen z programu zastupitelstva. A když narážíme na dopravní situaci, tak pan starosta Fresl navíc „prospal“ reakci na dopis ohledně dopravní situace po nehodě autobusu 244 a díky tomu o nás rozhodoval někdo jiný, za což mu vyslovuji také neskonalé díky, stejně jako většina obyvatel Chuchle, kteří díky tomu „vyhráli“ zrušení autobusu 244 nahoru do Chuchle. Ale abych byl fér, z poloviny za to může také převedení cca 800milionů Kč z rozpočtu hlavního města Prahy „neznámo kam“, hnutím ANO. Tyto peníze hlavnímu městu chybí a společně s dalšími 400miliony za nové stanice metra a dalšími 250miliony o které město přišlo „volebním tahákem hnutí ANO – zlevněním ročního kuponu OpenCard“, má město a potažmo ROPID, tak vysoké ztráty, že se musí do konce roku 2016 zrušit 25 až 30% veškerých spojů MHD. A tak už se dnes nehádáme o tom, jesti pojede autobus 244 nahoru do Chuchle, ale jestli vůbec nějaký autobus pojede do Chuchle. Skvělé, co říkáte? Naštěstí před zveřejnením tohoto článku se nám alespoň 172ka vrátila do původních kolejí a cest a je opět chuchelská, za čež všem, kdo se o to zasloužili děkuji i za ostatní občany Chuchle.

Věřím, že vedení a opozice naší MČ by se na tohle téma mohli hádat dlouho a urážet se, stejně jako na téma Nadjezdu/Podjezdu. Ale to co mě asi nejvíce rozčarovalo byla situace s Ing. Arch. Doubnerem.

Nejprve mi dovolte můj osobní názor na pana Karla Doubnera, nejprve zápory, poté klady. Pana Doubnera považuji za někdy trochu roztržitého člověka, který není vůdčí typ a není také dobrým „moderátorem čehokoliv“. Za co ho ovšem považuji ? Za profesionála v tom co dělá a to je především to co nejen vystudoval, ale také celý život dělá.

Pan Karel Doubner možná udělal chybu se zveřejněním dopisu panu starostovi, ale to čeho jsem byl svědkem na zasedání 12.10.2015, to mi přijde minimálně na žalobu na pana Pořízka. Povědět jestli je pan Ing Arch. Karel Doubner vůbec schopný zastávat funkci předsedy stavebního a dopravního výboru? Povím to co již řekly jiní, ale…KDO JINÝ KDYŽ NE TEN KDO TO CELÝ ŽIVOT KONÁ, MÁ ZA SEBOU VÝSLEDKY? Kdo, když ne on? Tento incident mi přišel jako vrchol drzosti a jako plivnutí do obličeje nejen všem, kdo v naší MČ nevolili ODS, ale i všech kdo vystudovali a mají titul. Závěrem mi dovolte připomenout jeden fakt, a to že děd i praděd pana Doubnera byly starostové. A ten fakt, že se pan Doubner snažil konat svou práci ve stavebním výboru a to že neměl informace, které jako předseda výboru měl mít. Tedy, že dělal jen práci, pro kterou dostal od občanů Chuchle pověření.

 

Jako nic pak je spor o to, jestli pan Kadeřábek je skutečně chuchelský občan nebo není. Myslím si, že je zbytečné řešit to jestli tomu tak je nebo není. Mělo by se jednoduše schválit to, že od dalšího volebního období by žádný zastupitel neměl mít trvalý pobyt nahlášen jinde a bylo by vše vyřešeno a předešlo by se zbytečným sporům. Tomu říkám používání selského rozumu…lepší než zbytečné hádání se stále dokola.A zákon, který by to umožňoval vidím jako něco co by bylo dobré.

Závěrem mi dovolte milí občané Chuchle, povědět to, že nejsem Melicharovec, ani Freslovec. Vidím pozitivní i negativní jak u vládnoucí pětici, tak u opoziční čtveřice. Rád přiznám, že mám určitě více výhrad k vládnoucí pětici. Ale kdyby to bylo na mě, tak i kdybych byl na jedné tak na druhé straně, tak bych to dělal jinak. Klidněji, bez zbytečného očerňování a zbytečných řečí okolo. Ale hlavně bych udělal více práce, než je za toto volební období uděláno…a šlo by to i jen tím, že kdyby se konalo a ne jen hádalo…kdyby všichni měly dres svého týmu…kdyby kontrolní výbor měl skutečně kontrolní a ne buzerační funkci…

Je to hodně kdyby, co říkáte ? Říkáním „kdyby“ ještě nikdo nic nezměnil. Ozvat se musí lidé a musí jich být dostatek. Proto vás vyzývám k tomu, zvolte příště rozumněji. Bohatě bude stačit, když nezvolíme starostu, co nepracuje. Místostarostu, který není občanem Chuchle. Člena ODS, který vypadá a jedná jako buran. Ale zvolíme si do zastupitelstva lidi, kterým jde skutečně o naší obec, přinášejí nám do ní peníze a projevují aktivitu. A ne jen kecáním o všem okolo. Je to v našich rukou, tak neopakujme chybu volby z minulosti a nenechme u moci neaktivní jedince, kteří už ani pracovat nechtějí!

 

Jan Němeček ml.

Napsat komentář