Aby to s autobusem do Chuchle nedopadlo, jak říká velikán Jára Cimrman : „Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale je to asi tak jediné, co s tím můžeme dělat…“

Tak abychom si to ujasnili. Pan Fresl sice svolal  mimořádné zastupitelstvo, ale podnět k tomuto kroku nevzešel od něho, jak by asi každý normální občan Chuchle předpokládal. Podnět nevzešel ani od jeho zástupce z Davle a  ani od kolegy z Dolů. A už vůbec nevzešel z jeho spoluhlasujících  soustraníků, sedících v zastupitelstvu. Podnět  ke svolání dali zastupitelé, kteří pana Fresla nepodporují.

Zde je důkaz. Jestli si někdo myslí, že by pan Fresl něco svolal, tak se opravdu plete. Zvláště poté, co je známo, že jednání o nastalé situaci proběhlo již  9.12.2015! Zvláště poté, co cituji z dopisu Ropidu ze dne 29.12.2015: „Předpokládali jsme, že s ohledem na Vaší účast na zmiňovaném místním šetření, kde byly řečeny možné scénáře a následné Stanovení místní úpravy silničního provozu, které bylo Vaší MČ zasláno v kopii, měli jsme za to, že Vaše MČ část má k danému  stavu dostatek informací.“

Tato situace vznáší sama o sobě dosti otázek.  A občané mají právo se ptát muže na radnici např. na zastupitelstvu 7.ledna 2016 od 18.00 hod.

 

-redakce-

Stačí kliknout na obrázek  pro úplnou kopii.

ZASJen pro plné dokreslení dopis Ropidu ze dne 29.12. 2015  z oficielních web stránek MČ Velká Chuchle

Ropid

Taky Vás zajímá ,kde udělali soudruzi z ODS pod vedením pana Fresla chybu ?

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Responses to Aby to s autobusem do Chuchle nedopadlo, jak říká velikán Jára Cimrman : „Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale je to asi tak jediné, co s tím můžeme dělat…“

 1. Jiří Kodet napsal:

  Konečně :-), třetí pokus:

  Nespokojenost s úpravou tras autobusů nelze házet jen na hlavu současného starosty, dopravní opatření podle návrhu společnosti InterCora pro splnění podmínky odboru dopravy číslo 43 dojednané 4. 12. 2014 v Radotíně – http://www.praha16.eu/Jednosmerna-Radotinska-uz-nebude.html – složené ze souboru opatření (v první fázi citybloky v Radotínské, ve druhé zjednosměrnění Dostihové a nyní v poslední fázi před kolaudací OZ úprava tras autobusových linek) schválilo na zasedání dne 15. 12. 2014 ZMČ většinou hlasů (pochopitelně nemohu vědět, jak obšírně byli se souborem opatření seznámeni k přípravě pro hlasování na úložišti).

  Především je nutné si uvědomit, že důvod plnění koordinační podmínky č 43 odborem dopravy včetně současné třetí fáze ohledně úpravy tras autobusových linek vznikl už téměř před třemi roky, kdy tehdejší starosta ignoroval (!!!) stanoviska Prahy 16 (mohu doložit).

  Přeju Chuchli do nového roku dobré světlo na cestu lepšími časy.

  Jiří Kodet

 2. Vladimír Kozák napsal:

  Plně pravdivý a výstižný komentář pana Kodeta jen doplňuji – tím dotyčným „tehdejším starostou“ byl dnešní zastupitel pan Martin Melichar (tehdy za TOP 09, dnes přeběhlík Pro Prahu).
  Přesně ten, který teprve dnes jakoby prozřel a chce najednou řešení. Proč nejednal dříve a teprve se ozývá nyní, kdy přišel o starostování ? Velice smutné!
  Je úsměvné, že místo pokání a omluvy se najednou spojuje s paní zastupitelkou Felixovou, předsedkyní tohoto spolku. Vždyť v době jeho starostování byla jeho významnou opoziční kritičkou z řad ODS, včetně kritiky neřešení problematiky přejezdu a křižovatky u Startu.

 3. Vladimír Kozák napsal:

  Níže vkládám písemnost vyjádření vedoucího správního orgánu MČ Praha 16 z 31.12.2015, které dle mého názoru objektivně popisuje problematiku změn v MHD a dopravy ve Velké Chuchli v souvislosti s přejezdem ČD a křižovatky u Startu.

  Opět mi nezbývá než se podivit nad skutečností, že lídryně a zastupitelka Chucheláků trochu jinak, paní Felixová, se formálně i věcně spojuje v dané problematice se zastupitelem panem Melicharem, za jehož starostování se tento zásadní problém „vyrobil“. Přitom v té době byla jeho silnou a zásadní oponentkou v celé šíři problematiky. Proč svůj názor změnila? (nechť si každá odpoví sám).

  Všem čtenářům tohoto webu přeji zdraví a spokojenost v novém roce.
  Vladimír Kozák

  TEXT :
  http://www.mcpraha16.cz/Autobusy-od-ledna-meni-trasy-kvuli-bezpecnosti.html
  31.12.2015
  Autobusy od ledna mění trasy – kvůli bezpečnosti

  Dlouhodobá jednání a snaha o všeobecnou shodu při řešení nevyhovující dopravní a bezpečnostní situace u železničního přejezdu ve Velké Chuchli nevedla ke kýženému výsledku. Až dvě události z půlky října, při nichž šlo o lidské životy, věci posunuly razantně dopředu. Od 4. ledna 2016 se proto mění dopravní značení a trasy autobusů 172, 244 a 561.
  Jak Noviny Prahy 16 opakovaně informovaly (naposledy v čísle 2/2015) a mohli jste se dočíst i na těchto webových stránkách, na podzim 2014 se díky dvěma uskutečněným velkým jednáním představitelů dotčených městských částí, pražského Magistrátu, Policie ČR a silničního správního úřadu svolaným radotínskou radnicí k situaci, která vznikla po zjednosměrnění ulic Radotínská a Mezichuchelská, podařilo o více než týden zkrátil termín dočasného dopravního opatření (jednosměrná Radotínská) a především nastínit další výhled a konkrétní úkoly.
  Dílčí činnosti (například úprava dopravního značení, osazení středových sloupků – balisetů atd.) se podařilo v roce 2015 realizovat, nicméně rozhodování o budoucí podobě mimoúrovňového křížení trati (nadjezd, podjezd, tunel) se neposunulo ani o krůček dál. Rovněž o změně tras autobusových linek se jen opakovaně jednalo s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID), který změny navrhované městskými částmi Praha 16 a Velká Chuchle opakovaně odmítal a naopak předkládal pro občany ne zcela vhodné protinávrhy. Přitom průjezd dlouhých autobusů přejezdem se dlouhodobě jevil jako hlavní bezpečnostní riziko.
  Vše změnily až dopravní nehody, při nichž šlo o život. Obě se staly v půlce října (12. a 13.10.), v obou zůstal stát na železničním přejezdu mezi závorami autobus a dokonce šlo i o školní linku 561. Naštěstí se podvakrát podařilo duchapřítomně zasáhnout. „V obou případech záď autobusu opouštěla kolejiště v době, kdy do průjezdu vlaku zbývalo cca 15, max. 20 s,“ uvádí zpráva Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, která nehody šetří jako trestní věc obecné ohrožení z nedbalosti.
  Na základě těchto událostí silniční správní úřad pro Prahu 16 jako okamžité opatření vyzval k součinnosti Policii ČR, konkrétně místní oddělení Barrandov (pod něhož spadá i území Velké Chuchle), se žádostí o provádění pravidelných kontrol zaměřených na protiprávní jednání řidičů. Dále požádal Správu železniční dopravní cesty o realizaci dočasných opatření, která by více zabezpečila přejezd jiným způsobem (např. snížení rychlosti vlaků, úprava nastavení výstražné signalizace).
  Posledním okamžitým opatřením pak byla výzva na ROPID ke změně vedení linek BUS MHD přes železniční přejezd, která navazovala na již uskutečněná jednání a další korespondenci v této věci („velké“ jednání konané 4.12.2014 a dopis adresovaný Hlavnímu městu Praze ze dne 23.3.2015). Silniční správní úřad opětovně navrhl, v souladu s dohodou radotínského a chuchelského starosty, obousměrně zrušit zajíždění linky 244 do centra Velké Chuchle a prodloužit linku 172 na Smíchovské nádraží. Obojí s první změnou jízdních řádů.
  V polovině listopadu 2015 byla Městská část Praha – Velká Chuchle vyzvána Odborem služby dopravní policie ke svolání schůzky s ohledem „na alarmující situaci křižovatky komunikace ul. Starochuchelská s železniční tratí nacházející se na území vaší městské části, kde v poslední době došlo ke zvýšení počtu dopravních nehod a nebezpečných kolizních situací“.

  Jak předejít dalším nehodám s možnými tragickými následky?
  Výsledkem následných jednání je úprava dopravního značení, které zvýší bezpečnost v křižovatce i na samotném železničním přejezdu a zamezí nebezpečnému obousměrnému průjezdu ze Starochuchelské do Radotínské ulice, a to pouze pro vozidla s délkou nad 9 metrů. Vyloučí se tak možnost průjezdu v tomto směru pro autobusy (kromě midibusů) a delší nákladní vozidla (resp. soupravy vozidel). Dále pak dojde k úpravě dopravního značení v Radotínské ulici, kde bude před balisety s předstihem vyznačena plná středová čára a zakázáno předjíždění.
  Výše uvedená opatření vstoupí v účinnost v pondělí 4. ledna 2016 a jsou dočasná – do doby uzavření železničního přejezdu ve Velké Chuchli v návaznosti na výstavbu mimoúrovňového křížení trati realizované v rámci stavby železničního koridoru. Bohužel v této věci stále nepanuje ve Velké Chuchli shoda a zahájení nabírá další zpoždění, která nejsou způsobena investorem akce (tj. Správou železniční dopravní cesty).
  V návaznosti na nové dopravní značení je nutné rovněž již od 4. ledna změnit vedení linek autobusů městské hromadné dopravy, konkrétně linek 172, 244 a 561. Autobus 244 nebude nově ani v jednom směru mezi Sídlištěm Radotín a Smíchovským nádražím přejíždět železniční trať, školní linka 561 obsluhovaná dlouhým autobusem pak bude přes trať přejíždět, ale z druhé strany – od ulice Mezichuchelské (po průjezdu Radotínskou ulicí odbočí vpravo, bude projíždět kolem chuchelské radnice a dále Starolázeňskou ulicí).
  Linka 172 bohužel – přes opakované návrhy obou radnic i silničního správního úřadu – nebude prodloužena na Smíchovské nádraží. ROPID nakonec odsouhlasil pouze její posílení, a to tak, že mezi standardní spoje zajíždějící do lokality Hvězdárna budou další doplněny, které budou pendlovat pouze mezi Závodištěm Chuchle a náměstím Omladiny a „svážet“ cestující k navazujícímu autobusu 244 a vlakům linky S7. Na linku nesmí být nasazen (ani jako záloha) standardní, dlouhý autobus.

  Jak dále do budoucna?
  Všemi výše uvedenými opatřeními se zamezilo hrozícímu úplnému uzavření železničního přejezdu, které bylo reálně na stole. Jeho následky by byly pro občany i podnikatele z Velké Chuchle drtivé a objízdné trasy mnohakilometrové. Provedené změny by měly, při jejich dodržování řidiči všech vozidel, předejít tragické události na přejezdu – alespoň v kritickém propojení ulic Starochuchelská – Radotínská. Samozřejmě celou vážnou dopravní situaci a hrozící budoucí kolize s vlakem vyřeší až podjezd či nadjezd. Jejich realizace je ale závislá na shodě mezi řadou institucí, jež zatím nenastala. Správa železniční dopravní cesty z tohoto důvodu nyní rozpracovává variantní řešení budoucí podoby překlenutí trati, z něhož by mělo vzejít dopravně i ekonomicky nejvýhodnější řešení.
  Zveřejněno: 31.12.2015 – Ing. Pavel Jirásek

 4. Jiří Kodet napsal:

  ZMČ by myslím mělo znát ještě před čtvrtečním zasedáním Podrobnou písemnou zprávu o konkrétních úpravách v rámci plnění podmínky č. 43, aby nebyla míchána jabka s hruškama a tím zoufalstvím ohroženi chodci, především děti na přejezdu.

  Pokud by chtěl kdokoliv zpochybňovat skutečnost, že hlavním spouštěčem a tedy i důvodem dopravních změn je plnění podmínky č. 43 a že při té příležitosti je i částečně řešena bezpečnost autobusové dopravy, tak by nám měl představit jinou, v praxi ale neviditelnou asi utajenou variantu plnění koordinační podmínky číslo 43 stanovené na základě vyjádření č. j. 009788/OVDŽP/Mj.

 5. Jiří Kodet napsal:

  Nebo mě prosím zastupte a zeptejte se na zasedání za mě, která konkrétní opatření jsou již realizována v rámci plnění koordinační podmínky č. 43, protože podmínka musí být podle Územního rozhodnutí splněna maximálně do kolaudace OZ. Děkuji.

 6. Jiří Kodet napsal:

  Starosta Fresl prosazoval linku 172 až na Smíchov HNED PO SVÉM ZVOLENÍ v roce 2014, viz třetí odstavec v zápisu + komentáře k návrhu našeho starosty v dalších odstavcích zápisu na adrese -

  http://www.praha16.eu/file/X7d1/2014-12-4-Jednani-o-situaci-na-ulici-Radotinske-a-Mezichuchelske.pdf

  a bojuje za urychlené řešení změny stávajícího VYHROCENÉHO STAVU i dnes v lednu 2016, viz žádost na adrese –

  http://www.chuchle.cz/zadost-o-zmenu-v-provozu-autobusu-ve-velke-chuchli.html

Napsat komentář