Rezignace Ing. arch Doubnera

Vážení spoluobčané a zastupitelé!

Můj děda a praděda byli starostové, mám po nich v krvi, že Obec je místo, kde je člověk doma, kde se setkává se sousedy, spolužáky ze školy, místem, které poskytuje bezpečí, sousedství. A proto, abych tuto myšlenku mohl dále rozvíjet, rozhodl jsem se, že budu kandidovat do místního zastupitelstva.

Bohužel tím, že jsem nepodpořil dnešního starostu, dostal jsem se se svým výborem stavebním, dopravy a bezpečnosti na okraj informovanosti o dění ve Velké Chuchli. Za ten rok, co jsem se snažil se svými kolegy pracovat ve prospěch naší městské části, jsem já i mí kolegové neustále naráželi na informační embargo ze strany pana starosty a jeho kolegů a nebyla využita námi nabízená pomoc. Při konání zastupitelstev jsem byl pouze svědkem neodbornosti a nezkušenosti, co se týče stavebních záležitostí! Dlouze se diskutuje o maličkostech a tam, kde jde o hodně si zodpovědná vládnoucí většina myslí, že to dokáže sama, a že by je mohla týmová práce zbavit moci a zásluh. Mám na mysli dostavbu MŠ, kde za studii a projekt bylo zaplaceno přes 134 tisíc Kč a výsledek není dokonalý. Nedozvěděl jsem se, kdo projektanta vybral. On je zodpovědný za výslednou stavbu, on měl kontrolovat kvalitu projektu a položkového rozpočtu a nemohu souhlasit se způsobem zadání a přípravou stavby. Bude-li se podle tohoto vzoru postupovat při dostavbě ZŠ, jak je k tomu našlápnuto, nabídka projektu bez řešení za minimální cenu, znamená otevřenou konečnou cenu stavby, a hrozí, že překročí 30 miliónů a pak prostředky získané od Hornbachu na nové centrum jsou v ohrožení a mohou se rozplynout v nezodpovědných rozhodnutích! Pro to nemohu zvednout ruku.

Mottem každého chuchelského zastupitele by mělo být: „Péče o obec a zájmy obyvatel“.  Bohatstvím obce jsou veřejné prostory; ulice, náměstí, nábřeží, parky a zahrady, lesy a kostely. Vedení obce musí působit proti partikulárním zájmům magistrátu, státu, monopolů i jedinců a vytvářet rezervy a alternativní zdroje. Prostor není určen k okamžité spotřebě, ale jako dědictví po předcích a dar přírody je určen ke kultivaci, což se dnes neděje. Zatěžování prostoru reklamou, výlučným parkováním, selektivním kácením s podporou vedení obce, dochází ke krácení práv nás všech. Bohužel dnes svým sousedům nedokážu vysvětlit, že s tím nemám nic společného!

Na základě mých ročních zkušeností s „vedením“ chuchelské radnice, musím konstatovat, že v mé práci není místo pro politikaření a myšlení na sebe sama či svůj prospěch! Na základě těchto zjištění odstupuji ze zastupitelstva Velké Chuchle a vzdávám se svého zastupitelského mandátu. Pokud nový předseda stavebního výboru bude chtít, rád bych zůstal členem výboru.

4. 11. 2015

Ing. arch. Karel Doubner

 Tuto svoji rezignaci, žádám uveřejnit v nejbližším  Chuchelském Zpravodaji. Děkuji.

Rezignace D

Napsat komentář