Naše vyjádření k projednávanému bodu 3 – majetkové záležitosti (část 4.) na posledním zasedání zastupitelstva, konaném dne 25.5. 2015.

Musíme konstatovat, že záměr využití  a  samotná  následná rekonstrukce stávajících prostor s  rekolaudací v domě Starochuchelská 7 proběhla bez souhlasu zastupitelstva  a tím podle našeho názoru  byla zneužita pravomoc starosty MČ  Praha – Velká Chuchle, kdy nakládal s majetkem MČ bez souhlasu zastupitelstva.

 Starostou, panem Freslem jsme byli o již provedené rekonstrukci informování poprvé  na tomto zasedání zastupitelstva. sf

 Jakožto předseda výboru majetku (Robert Mařík)  jsem  byl s touto situací obeznámen  dne 18.5. na zasedání výboru majetku MČ Praha – Velká Chuchle, neboť jsme měli  projednat také  e-mail paní Formanové. K  tomuto bodu  a výbor proto zaujal toto stanovisko :

„Dále se majetkový výbor zabýval e-mailovým dotazem pí. Formanové, předsedkyně Rodinného centra Chuchle, o možnost užívání prostor po restauraci v Klubovém domě pro akce tohoto spolku, a to nyní zejména pro letní příměstské tábory. Vzhledem k nedostatku informací ohledně stavebních úprav, změny užívání tohoto prostoru a pochybnostem o vhodnosti prostoru pro aktivity dětí (zodpovědnost za případné úrazy, hygienické požadavky) vzal majetkový výbor tuto žádost a informace technického charakteru od Ing.Schůrka na vědomí. Po vyjasnění situace ohledně možností užívání tohoto prostoru se bude majetkový výbor touto záležitosti dále zabývat na svém příštím jednání“

Já (Lenka Felixová) jsem se o provedené rekonstrukci a se záměrem využití  daného prostoru seznámila  až při čtení podkladů  před zastupitelstvem a od starosty na  zastupitelstvu dne 25.5. 2015.

Konstatujeme, že rekonstrukce stávajících prostor s následnou rekolaudací v domě Starochuchelská 7 s jasným záměrem pro účely následného užívání, proběhla bez souhlasu zastupitelstva, bez jeho usnesení a tím byla překročena  pravomoc starosty MČ Praha – Velká Chuchle, kdy nakládal s majetkem MČ bez souhlasu zastupitelstva.

Tuto skutečnost jen podtrhuje informace,  že na daný prostor již je bez výběrového řízení a bez rozhodnutí  zastupitelstva  vyvěšena  reklama na webu  Rodinného centra Chuchle  pro  konání příměstského tábora.

viz.   -   http://www.rcchuchle.cz/novinky/primestske-tabory-v-chuchli/

Citace ze zmíněného webu:

Příměstské tábory v CHUCHLI

Chceme vám usnadnit péči o vaše ratolesti i v průběhu letních prázdnin, a proto jsme se spojili s některými v Chuchli již vyzkoušenými (buď přímo námi, nebo školou či školkou) organizacemi, které se zabývají péčí o děti, ale i organizací příměstských táborů.

 Zde je naše aktuální nabídka:

17. – 21. 8. 2015 (Organizuje taneční skupina Top Secret)

„S tancem kolem světa aneb cesta do neznáma“

Tábor je vhodný pro děti od 4 let. Pro děti bude připraven pestrý program plný tvoření, tance (Hip Hop, Zumba, taneční hry), soutěží, ale i výletů.

Cena: 2000 Kč (cena zahrnuje pitný režim a obědy)

Cena nezahrnuje jízdné v případě celodenního výletu. Taktéž strava z celodenního výletu bude vyúčtována samostatně na základě faktické ceny.

Registrace na tábor probíhá prostřednictvím přihlášky, kterou je možné odevzdat přímo na tanečním kurzu (úterý odpoledne) nebo poslat nascanovanou emailem na adresu topsecretdance@seznam.cz.

Tábor bude mít zázemí v nových prostorách rodinného centra CHUCHLE, z. s., Starochuchelská 7/20, Praha 5 – Velká Chuchle.kad1

 

Od takto neprůhledně vedených aktivit  pana starosty MČ Praha -Velká Chuchle  Stanislava Fresla  a těch, kteří ho podporují se  distancujeme !

A trocha ironie na závěr  – Není to sice  poprvé, co pan starosta jedná za zády některých  zastupitelů, ale nějak si na to  stále nemůžeme zvyknout.

A nezvykneme!

Mgr. Lenka   F e l i x o v á , zastupitelka MČ Praha – Velká Chuchle

Robert   M a ř í k ,  zastupitel MČ Praha – Velká Chuchle , předseda výboru majetku MČ Praha – Velká Chuchle

PS

Ani jeden z nás nemá nic ani proti dětem, ani proti činnosti,  která je pro děti konána. Ale proto přeci nemohou být porušována jakákoli nastavená pravidla, natožpak, když jde o nakládání s majetkem MČ. A už vůbec se nám nelíbí, když jediným manipulativním  argumentem proti naším   je “vždyť jde o děti ?!“

Pro část  záznamu stačí kliknout a jste  přímo uprostřed dění ;-)

krása

One Response to Naše vyjádření k projednávanému bodu 3 – majetkové záležitosti (část 4.) na posledním zasedání zastupitelstva, konaném dne 25.5. 2015.

 1. Zdenek Vlasak napsal:

  Ticho! Klid! Nic se neděje. Jó, stát se tohle za vlády Mgr. Melichara, už se „stálo na barikádách“! Začal by to Vláďa Kozáků ještě v noci po zastupitelstvu. Druhý den bych se připojil já a zcela jistě Robert od Pořízků. Šéf ANO by také zcela určitě přispěl nějakým vtipným bonmotem do diskuse a přilil tak „benzínu“ do doutnající diskuse! To by bylo, už vidím ty titulky: Zneužití pravomocí starosty! Nakládání se svěřeným majetkem bez vědomí zastupitelů! Jó, to by se vyzývala Mgr. Felixová či Mgr. Dudášová, aby na nejbližším zastupitelstvu přednesly návrh na odvolání starosty Mgr. Melichara!
  A dnes? Ticho!
  Šéf kontrolního výboru pan Pořízek nám hrdě na zastupitelstvu sdělil, jak ve svém volném čase a z osobní iniciativy zkontroloval usnesení a vše je v naprostém pořádku. No nevím? Pak by asi neměl být šéf kontrolního výboru, když mu „unikne“, že se přestavuje majetek Chuchle bez souhlasu zastupitelů, že se mění účel užívání budovy bez souhlasu zastupitelů, že se slíbí někomu pronájem „obecních“ prostor bez souhlasu zastupitelů. To je docela problém. A schovávat se za věty typu, že je to pro děti, tak to už si vůbec děláte srandu. Jak myslíte na děti, co „čutaj“ do balonu v Čechoslovanu? Ty nějaká Vaše „politika“ a mocenské zájmy moc nezajímají.
  A pak ještě to nechutné a nepodložené osočení ze lži od hajného vůči Robertu Maříků, ze kterého jedině vyplynulo, že se „vyvolení zastupitelé“ schází mimo zastupitelstvo a tam rozhodují o dění v Chuchli opět bez vědomí těch „ostatních“ zastupitelů. To si myslí, že Velká Chuchle je jejich soukromá firma? To, ale není!
  Pokud jsem něco vyžadoval za vlády Mgr. Melichara, vyžaduji to samé i dnes! Bez ohledu na to, jestli je starostou Standa nebo Vanda. To se nemění! Pokud se pro Vás ostatní něco změnilo a myslíte si, že to, co jste vyžadovali po Mgr. Melicharovi nemusíte vyžadovat po panu Freslovi, tak byste se nad sebou měli zamyslet! To, co se tady dnes předvádí, to smrdí korupčním jednáním na sto honů.
  Vůbec nejvíc mě ve finále dostala odpověď na můj dotaz ohledně místa na stání pro invalidy, když proběhla ta „rekolaudace“ a když už se nám vládnoucí suita domluvila, že to bude budova využívaná pouze pro kluby. Odpověď pana Fresla, že si mám podat návrh, mě jako opravdu dost překvapila! Samozřejmě nemile! Další fráze ve smyslu, že pošta ho tam (stání pro invalidy) také nemá, už jen dojmula! A proč by pošta měla místo pro invalidy, když má pronajaty prostory v majetku MČ Velká Chuchle? Chuchle je pronajímatel, ten má zřizovat místo pro invalidy! Jak řekl Ing. arch. Doubner na každých 25 m² veřejné užitkové plochy má být jedno místo pro invalidy (to jedno stačí). No nic hlavně, pan starosta má za sklem také takovou kartičku jako můj otec. Nakonec vše z pozice vládnoucího seskupení zachraňoval pan Klán, který aspoň projevil aktivitu a slíbil, že se pokusí ve věci něco udělat. A nakonec i Láďa Kadeřábků svoji větou (druhou a také poslední na tomto zastupitelstvu): „Má pravdu starosto“. Stvrdil oprávněnost mého dotazu. ;-)

  Za sebe Vlasák Zdeněk

  P.S.: Právě pro tyto věci, které se dějí a které jsme předpokládali jsme nepodporovali jako spolek volbu dnešního starosty. Jinak by nám bylo vlastně lhostejno, kdo z ODS bude zvolen, ikdyž jsme samozřejmě preferovali spíše našeho lídra. V každé, i v té poslední vesnici v Čechách, by po takové „vydařené akci“ každý alespoň trochu zodpovědný člověk věděl, jak se má zachovat.

Napsat komentář