Hornbach -Když se řekne A ,řekněme i B!

ODHLASOVALI   Hornbach, a věděli co bude následovat!

Když  jsem v neděli 17.2.2013 v 12:34 vložil na DF MČ článek  a upozornil jsem na jednání koaličních zastupitelů se zástupci společností A.P.Investment s.r.o.. a se zástupci společnosti BOMART, týkající se realizace obchodního zařízení HORNBACH v dolní části Chuchle vlastně jsem čekal co se stane . A co následovalo? Řekněme po pravdě, zmatené reakce Ing. Arch. Vokurky   tradiční mlčení Mgr. Melichara ke kterému se přidali i ostatní koaliční zastupitelé . 18.2.se nám operativně schází výbor dopravy a bezpečnosti a výbor stavební.Pak si  hoši odhlasovali  25.2.13 na zastupitelstvu návrh úpravy směrné části ÚP (územní plán) s minimálním koeficientem zeleně a tím dali zelenou stavbě Hornbachu.

Stále čekám.  Nedočkal jsem se! Takže protože naši koaliční zastupitelé( TOP 09 , ČSSD ,SZ) jen mlží a nechtějí s veřejností komunikovat musím psát dál.

Takže když jsem napsal A (Hornbach) , Napíši i B.  Kdo je B?   B je majitel prakticky celého zbylého  území od stavby Hornmbachu ,až po Mimoúrovňové křížení přes Strakonickou u Malé Chuchle.  Mimo jiné je i majitelem pozemku na ,kterém stojí bývalá Klausova fabrika( hned vedle Klausovi vily, která je v majetku MČ. Myslíte že zastupitelé jako Ing. Arch. Vokurka nebo Ing. Kozický neví kdo je B. Ale ví moc dobře to ví. Na katastru nemovitostí najdete jako majitele nemovitostí jediné jméno: Kratochvílová Bohuslava –Jihlava. Zadáte-li si toto jméno do vyhledavače a přidáte si k němu Jihlava. Jako čtvrtý odkaz se objeví   Wikipedie a u ní slovo ICOM transport .

Cituji: Za počátek skupiny ICOM označuje společnost na svém webu vstup pana Zdeňka Kratochvíla do představenstva ČSAD Jihlava od 22. srpna 1994. 15. srpna 2005 paní Bohuslava Kratochvílová mimořádné valné hromadě prokázala, že vlastní v akciích 91,76 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada schválila přechod všech ostatních akcií na tuto hlavní akcionářku za stanovené protiplnění. Dcera Kateřina Kratochvílová se v roce 2003 stala předsedkyní představenstva.

No pro Chucheláka je spíš zajímavé jak se objevili pozemky v majetku fa. ICOM. Ktomu se ve Wikipedii píše následující.

Cituji: Československá automobilová doprava Praha – západ s. p. – dle ČTK vlastnický podíl od roku 2004, vzhledem k právní formě (státní podnik) je ale tato informace pochybná. Od 7. srpna 2002 je ČSAD Praha-západ s. p. v konkursu.

Všichni pamatují ?  Určitě pamatuje paní Šumová a ing. Špaňhel tyto dva lidé bojovali v 80. Letech minulého století proti státnímu molochu ČSAD Praha- Západ ,aby v prostoru mezi Malou A Velkou Chuchlí nikdo nevybudoval garáže pro 150 autobusů zmíněného státního podniku.

Dokonce se již začalo s injektováním pozemku a to po roce1985. Je tam dos krásně zarostlích pilotů. Kdo pak asi vlastní plány od zmíněných pilotů ? Asi zadavatel . Zadavatel bylo ČSAD Praha- Západ. Když teď majitelem ČSAD Praha –Západ je  ICOM   transport. Tak odhadnu že plány má on.

Co asi udělá majitel pozemku až se dozví že mazaní chuchelští zastupitelé přijali návrh úpravy směrné části ÚP (územní plán) s minimálním koeficientem zeleně a tím dali zelenou stavbě Hornbachu.

 

Asi bude chtít něco postavit a to něco bude co? Když rodina majitelky vlastní možná největší přepravní společnost v Čechách!  No park to asi nebude že!

Tímto bych rád poděkoval odborníkům na Územní plán pánům Ing. arch. Vokurkovi, Ing. Kozickému a Bc. Šatrovi. Dále pak zastupitelům kteří je v jejich konání podporovali Ing. Petrovi , panu Benčátovi a panu Čahojovi. Nemalou zásluhu ( možná největší) na tomto chystaném dopravním bonbónku má Mgr. Melichar.

Pánové Vaším rozhodnutím jste připravili pro Chuchli opravdu dopravní katastrofu! Doufám že studie Ing.arch. Vokurky o zastavěnosti spodní části Chuchle s touto variantou počítá! A co studie hluku počítá s těmito možnostmi?

Skoro třicet let proti této variantě všichni Chucheláci bojovali a naši odborníci prodají Chuchli za Multikáru a dopravní studii. Patří nám to! Když nám tohle vládne.

Pěkný den

-Redakce-

 

P.S.: Jenom pro úplnost co je ICOM transport podle Wikipedie.

Cituji:  Skupina ICOM transport má podle ČTK 816 autobusů, 445 nákladních aut, 2450 zaměstnanců, z toho asi 1500 řidičů. Podle vlastní informace v roce 2005 měla 1400 vozových jednotek o průměrném stáří 4 roky, z toho 900 autobusů (z toho 367 značky Mercedes Conecto), 2400 zaměstnanců, přepravila 2,1 miliónů tun zboží a 43 miliónů osob. Zhruba 90 % autobusové dopravy tvoří linková regionální doprava, zbylou část podílu představuje městská a dálková.

Obrat skupiny za rok 2005 byl 2,69 miliardy korun.

 

Pozemek vedle „Klausovi vily“ na kterém stojí stará fabrika .

Parcelní číslo: 646
Obec: Praha [554782]
Katastrální území: Velká Chuchle [729213]
Číslo LV: 1438
Výměra [m2]: 4634
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Stavba na parcele: č.p. 183

 

646 icom

Vlastníci, jiní oprávnění

Jméno/název Adresa Podíl
Kratochvílová Bohuslava Zborná 74, 58601 Jihlava

Kdo pak je asi majitelem pozemku ,který navazuje na  stavbu Hornbachu ?

Parcelní číslo:143/1Obec:Praha [554782]Katastrální území:Malá Chuchle [729183]Číslo LV:92Výměra [m2]:49016Typ parcely:Parcela katastru nemovitostíMapový list:DKMUrčení výměry:Graficky nebo v digitalizované mapěZpůsob využití:jiná plochaDruh pozemku:ostatní plocha

 

143 1 icom

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo
Kratochvílová Bohuslava Zborná 74, 58601 Jihlava

A kdo vlastní „drobné“ pozemky , které přímo navazují na pozemky kde bude stavěn Hornbach?

Parcelní číslo: 115
Obec: Praha [554782]
Katastrální území: Malá Chuchle [729183]
Číslo LV: 92
Výměra [m2]: 2324
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: jiná plocha
Druh pozemku: ostatní plocha

 

115 icom

Vlastnické právo
Kratochvílová Bohuslava Zborná 74, 58601 Jihlava

A uprostřed pozemků „drobných“ pozemků?

Parcelní číslo: 123
Obec: Praha [554782]
Katastrální území: Malá Chuchle [729183]
Číslo LV: 92
Výměra [m2]: 1611
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: jiná plocha
Druh pozemku: ostatní plocha

 

123

Vlastnické právo
Kratochvílová Bohuslava Zborná 74, 58601 Jihlava

A kdo asi vlastní ten „drobný“ pozemek na konci?

Parcelní číslo: 130
Obec: Praha [554782]
Katastrální území: Malá Chuchle [729183]
Číslo LV: 92
Výměra [m2]: 113
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: jiná plocha
Druh pozemku: ostatní plocha

 

130

Vlastnické právo
Kratochvílová Bohuslava Zborná 74, 58601 Jihlava

Jen pro zajímavost kdo asi vlastní pozemek na Smíchově kde parkovali autobusy ČSAD Praha-západ ?

Parcelní číslo: 682/1
Obec: Praha [554782]
Katastrální území: Smíchov [729051]
Číslo LV: 9912
Výměra [m2]: 10932
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: jiná plocha
Druh pozemku: ostatní plocha

 

čsad západ

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo
Kratochvílová Bohuslava Zborná 74, 58601 Jihlava

ICOM transport= Kratochvílová Bohuslava

 

To je ale zajímavý konec ,že! Čeká nás po stavbě Hornbachu stavby zázemí pro dopravu fa.ICOM? Tak to ví jen koaliční zastupitelé pod vedením Mgr.Melichara a Ing.Kozického!

-red-

 

Napsat komentář