Category Archives: Zajímavé odkazy

Požadavek k Novému územnímu plánu

Věc:   Požadavek k Novému územnímu plánu

 Vážené zastupitelstvo,

Na základě Vaší výzvy v Chuchelském zpravodaji a velké  účasti občanů na Shromáždění občanů na projednávání  Nového územního plánu v březnu 2013 týkající se Velké Chuchle a i pozemků ve vlastnictví ABADES a.s., Radotínská 41/14 P5:

4.zasedání Zastupitelstva MČ Praha -Velká Chuchle 2.6.2014 v 18:00h

Jako body do programu vložil opoziční zastupitel a člen kontrolního výboru pan Fresl dva body .Jejich názvy  formuloval takto :

1) Černá nepovolená skládka odpadu stavební sutě na pozemku č.parcely  923/61, katastr Velká Chuchle, kde správcem vlastníka pozemku Hl.m.Prahy je Městská část Praha – Velká Chuchle. Její likvidace, uvedení do původního stavu a vyřešení finančních nákladů s tím spojených.

 2) Uzavření „Nájemní smlouvy N/973/2014 z 28.2.2014“ s novým nájemcem restaurace „Nad poštou“, firmou Gold Capital s.r.o.,  starostou Melicharem v rozporu s Usnesením Zastupitelstva Mč Praha – Velká Chuchle  10/3-6/2013 konaného ve dnech 13.1.a 27.1.2014.

Body se v pozvánce na 4. zasedání Zastupitelstva jaksi ztratili a nahradili je body nové a to tyto:

6) Skládka odpadu stavební sutě  na pozemku 923/31 v k.ú. Velké Chuchle 

7)Uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem bývalé restaurace Nad poštou

Kdo má zájem měnit formulaci bodů tak ,aby se z problémového bodu   změnili na nic neříkající ?

Vývoj kolem restaurace „Nad poštou“.

Je skutečně chuchelský majetek gubernátorstvím starosty Melichara?  Aneb další vývoj kolem restaurace „Nad poštou“.

Pan Kozák se již delší dobu věnuje problému restaurace  “Nad poštou“ . A proto se s ním vydejte po stopách celého příběhu. Na jeho přání byl do příspěvku vložen záznam s jeho otázkou z bodu Různé posledního zastupitelstva. -red-

Zastupitelé Mgr.Felixová a pan Kadeřábek odešli z ODS

ODS

Zpackané REFERENDUM 2009 fakta aneb koaliční lži stále dokola jsou k ničemu.

Referendum (včetně všech dokumentů v PDF )

Ještě dnes, a to je tomu 5let, je jedním z bodů, které rozděluje Chuchli.  Konání či nekonání referenda  v roce 2009  dodnes slouží lidem jako je Ing. Arch. Vokurka  nebo Ing. Kozický  k tlaku na city obyvatel Velké Chuchle. Proto se pokusme shrnout  průběh referenda krok po kroku.

Doly ve Velké Chuchli

 

lom 1949

lom 1949

Doly ve Velké Chuchli

 Každý člověk, co žije ve Velké Chuchli se snad aspoň jednou prošel do Dolů, obešel Pacoldovu vápenku  a zastavil se i u firmy Explosiv a před jejich raketou. Psát o Pacoldově vápence mi přijde zbytečné, v mnoha svých dílech ji podrobně rozebral Mgr. Hromádka .Zaměřím se spíše na důlní činnost, která  patří k Chuchli stejně jako vápenka.

„Otevřená“ a „demokratická“ radnice „á la“ Chuchle.

„Otevřená“ a „demokratická“ radnice „á la“  Chuchle.

citace: „ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ – VELKÁ CHUCHLE č. 1/2014 konaného dne 24.2.2014 od 18.00 hodin.bod 9.5.-  Starosta seznámil přítomné s vyjádřením  starosty MČ a tajemníka ÚMČ k podané stížnosti panem Vladimírem Kozákem ze dne 23.12.2013 (evidováno pod č.j. 2810/2013).

Do rozpravy se nikdo nezapojil. Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

Vrtulový parníček Chuchle

Rychlá salónní paroplavba – vrtulový parníček Chuchle 

Po vyslechnutí  dopravní diskuse na posledním zastupitelstvu, kdy především  „odborníci“ ing. Kozický a ing. arch.Vokurka  doslova sršeli přehršlem nápadů  na řešení dopravní situace  po zrušení  nadjezdu v naší MČ, jsem zůstal s otevřenými ústy.  Mezi nejskvostnější nápady patřilo využití lodní dopravy, která by mohla suplovat MHD z míst v blízkosti toku Vltavy.