Category Archives: Záznamy ze zastupitelstva

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE č. 3/2014

 

 

znak1ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE  č. 3/2014 konaného dne 28.4.2014 od 18.00 hodin.

Odehrálo se již 4. zasedání zastupitelstva, které již podle programu bylo plné zajímavostí. Zvlášť oznamování výsledků referenda bylo  zajímavé. My však musíme „splatit náš dluh“ a zveřejnit, co se odehrávalo na zastupitelstvu číslo 3.

Prosím o uveřejnění článku na výše uvedený web. Děkuji Vláďa Kozák.

PROSBA – prosím redakci, aby můj následující příspěvek byl uveřejněn pouze s ozvučeným videozáznamem níže popisované události, ke které došlo v průběhu 4. zasedání Zastupitelstva ve Velké Chuchli 2.6.2014. Nechci být případně někým znevěrohodňován  a zpochybňován. Děkuji.

Stejně nedůstojně, jako je prostředí dílny bývalého Fematu, kde se v poslední době konají zasedání Zastupitelstva, se choval jeho čelní představitel, místostarosta Kozický (CSSD). Když odmyslím jeho některé „odborné hlášky“, např. o tunelu, tak zde vyčnívá nadevše jako maják jeho napadání a snaha o znevěrohodnění mé osoby – pomluvy by mu skutečně šly! Oč šlo?

Záznam ze zasedání zastupitelstva – díl 3. vybudování multifunkčního sportovního centra v k.ú. Velká Chuchle u Vltavy.

znak1Vlastně jsme nevěděli jak celou věc „uchopit“. Ono dát sem celý přes hodinu a půl dlouhý záznam by nebylo řešení. I když na druhou stranu, kdy se Vám poštěstí sledovat aspoň ze záznamu jak „naši“ koaliční zastupitelé dělají smlouvu s budoucím nájemcem vlastně na zakázku?  Kde můžete ze záznamu shlédnout  lobbing Ing. Petra, výzvu Ing. Kozického směrem k Ing. Petrovi, aby se telefonicky spojil s budoucím pronajímatelem , do kdy tu smlouvu potřebuje schválit?

Záznam ze zasedání zastupitelstva – díl 2. Záměr pronajmout nebytové prostory prodejny potravin, včetně sociálního zařízení.

znak1Díl pronajímání samoobsluhy jsme rozdělili na tři části tak,  aby každý mohl vstřebat atmosféru jednání postupně. Zažijete potlesk publika a úklonu Ing. Arch. Vokurky. Shlédnete slovní přestřelku mezi Mgr. Melicharem a panem Kozákem. Poslechnete si omluvu Ing. Petra  za to, že zvedl ruku pro prodloužení smlouvy p. Holečkovi v restauraci Nad poštou. Mgr. Melichar Vám oznámí nabízené ceny za pronájem samoobsluhy a oznámí, že pan Kotal ml. cenu nenabídl ani po telefonickém upozornění. Pan Pořízek oznámí v diskuzi zastupitelům, že nevědí, co dělají.

Záznam ze zasedání zastupitelstva – díl 1. – Omluva opozičních zastupitelů a referendum.

znak1Vážení spoluobčané, rozhodli jsme se pro Vás splnit jeden z koaličních slibů, a to krom zvukového záznamu  i obraz.  Myslíme, že je čas zprostředkovat vám alespoň ze záznamu jednání zastupitelstva. Samozřejmě ne celé ( kdo by to také vydržel ), ale jen důležité pasáže. Informace, které se vám zprostředkovaně dostávají, ať už zprostředkovaně, pomocí nic neříkajících usnesení, vycházející jednou za čas v občasníku Chuchelský zpravodaj a nebo v naší tištěné podobě nestačí k úplnému obrázku . Zápis, který je uveřejňován  na webových stránkách MČ Velká Chuchle je oproti původním koaličním prohlášením dosti strohý. Chceme Vám proto  dát možnost se podívat na rozhodnutí „našich zastupitelů“  bez průvodního slova tak, aby si každý sám mohl udělat obrázek, zda jsou rozhodnutí správná či nikoli. Aby každý občan Chuchle mohl posoudit, zda ho jím zvolený zastupitel řádně zastupuje či nikoliv.

2. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle Dne 31.3. 2014 od 18.00 hodin

Zastupitelstvo začalo s mírným zpožděním,  zasedání se zúčastnilo pouze 6 zastupitelů z 11.  Mezi přítomnými hosty se na začátku objevil i zastupitel p.Fresl, který si počkal na přečtení celé omluvy opozičních zastupitelů a po jejím přečtení opustil zasedací  místnost (omluva v plném znění je přílohou tohoto článku).