Category Archives: Volební sliby

Informace pro obyvatele Chuchle k plánované optimalizaci železniční tratě

Informace pro obyvatele Chuchle k plánované optimalizaci železniční tratě

 Investor připravované Optimalizace železniční trati Praha – Beroun seznámil zastupitele chuchelské samosprávy s rozpracovanou dokumentací stavby. Zde je odpověď na vaše časté dotazy:

Kdy se počítá se zahájením a ukončením stavby?

Souhrnná technická zpráva uvádí předpokládaný termín zahájení stavby 1.6.2018 a ukončení 30.6.2021. Stavba bude probíhat postupně od přípravných prací, nových podjezdů a nadjezdů až po závěrečnou výměnu kolejových svršků. Termíny zatím berme s rezervou, stavba nemá dokončenou prováděcí dokumentaci, vydané stavební povolení ani neproběhl výběr zhotovitele stavby. Každý z těchto kroků může přinést odvolání účastníků a oddálení zahájení stavby i o několik let.

Doporučujeme !!!

KGBTak  tohle  jsme  nemohli  nechat  zastrčené  na  webu  Chuchle!  Zápis  ze  zasedání  „kontrolního výboru“  ze  dne  30.9.2015  nás přenese  do  50. let  minulého  století, kdy  se  kádrovalo, kdy  Kléma  Gottwaldů   hlásal  na  Staroměstském  náměstí  a kdy se  dehonestovali  obyčejní  lidé,  kteří  neměli  stejný  rudý  názor.  Nastala  snad  doba, kdy  Chuchlí  budou  procházet  „modré gardy“  a budou  selektovat  občany  podle  jejich  spolehlivosti na  kategorii I.A  a  na  nespolehlivé,   kteří  nesouhlasí  a  u  kterých by bylo nejvhodnější,  kdyby  opustili  ve  vlastním  zájmu  katastr  Chuchle?

Tohle asi ještě Chuchle za 25 let demokracie nezažila. Pročtěte si prosím pečlivě především body 2) a 3) u návrhů

Reakce R.Pořízka na nepravdy v podání Mgr.Melichara.

Jelikož pan starosta Melichar reaguje na rozhořčené reakce občanů na netransparentní pronájem restaurace Nad Poštou na stránkách www Chuchle a Chuchelského Zpravodaje nepřesně a zavádějícím způsobem a tak, aby na jeho nepřesnosti nebylo možno reagovat. Rozhodl jsem se reagovat na těchto stránkách a objasnit alespoň zčásti občanům nepřesnosti v jeho vyjádření a uvést některé nejasnosti na pravou míru.

Takto můžeme alespoň  v praxi vidět  jak funguje otevřená a noblesní radnice v podání KOALIČNÍCH zastupitelů.

Jak chtějí koaliční zastupitelé pod vedením Mgr. Melichara a Ing. Kozického porcovat „kompenzačního medvěda“? Takhle.

Jak chtějí koaliční zastupitelé pod vedením Mgr. Melichara a Ing. Kozického porcovat „kompenzačního medvěda“? Takhle.

Máme dojem, že koaliční zastupitelé vůbec nepochopili slovo KOMPENZACE! Zatímco na jaře 2010  upozorňovali na podzim končící zastupitele, že nemají přijímat rozhodnutí, která by zavazovali budoucí zastupitele, dnes je stejná věta ani nenapadne.

Volby do zastupitelstva městské části máme přede dveřmi

Volby do zastupitelstva městské části máme přede dveřmi

Narůstá nervozita kdysi koaličních zastupitelů a to zvláště u pánů Melichara, Kozického, Vokurky, Čahoje. Toto je patrné i na zasedáních zastupitelstva.Po třech letech jejich jasné převahy sedmi hlasů to občas mezi nimi jaksi zaskřípe.Pak však domluví nové porcování  medvěda na své předvolební akce  (peníze od společnosti, která bude stavět Hornbach) a vše je zas zapomenuto.

Nadjezd v obraze doby

Nadjezd v obraze doby

Tento článek má za úkol vyvrátit dlouhodobá tvrzení Ing. Arch. Vokurky, Ing. Kozického, Mgr.Melichara  o tom,  jak nikdy nebyli informováni  o stavbě nadjezdu ve Velké Chuchli.  Jejich  tvrzení,  které tak často zaznívalo  z úst některých z nich na adresu dřívějších zastupitelů:

Zpackané REFERENDUM 2009 fakta aneb koaliční lži stále dokola jsou k ničemu.

Referendum (včetně všech dokumentů v PDF )

Ještě dnes, a to je tomu 5let, je jedním z bodů, které rozděluje Chuchli.  Konání či nekonání referenda  v roce 2009  dodnes slouží lidem jako je Ing. Arch. Vokurka  nebo Ing. Kozický  k tlaku na city obyvatel Velké Chuchle. Proto se pokusme shrnout  průběh referenda krok po kroku.

„Otevřená“ a „demokratická“ radnice „á la“ Chuchle.

„Otevřená“ a „demokratická“ radnice „á la“  Chuchle.

citace: „ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ – VELKÁ CHUCHLE č. 1/2014 konaného dne 24.2.2014 od 18.00 hodin.bod 9.5.-  Starosta seznámil přítomné s vyjádřením  starosty MČ a tajemníka ÚMČ k podané stížnosti panem Vladimírem Kozákem ze dne 23.12.2013 (evidováno pod č.j. 2810/2013).

Do rozpravy se nikdo nezapojil. Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

Co nového kolem restaurace „Nad poštou“

Co nového kolem restaurace „Nad poštou“

Více chucheláků se mně v posledních dnech ptalo, co se to vlastně na posledním zastupitelstvu dělo kolem „nájmu restaurace „Nad poštou“. A co jsem vlastně napsal ve svém dopise Zastupitelstvu a co jsem říkal k věci na Zastupitelstvu, než mi bylo vzato slovo starostou Melicharem (i mikrofon!).

10 let poté

Tak kvůli tomuto článku chytal Ing.Arch. Vokurku a Mgr.Melichara amok a dokola ho smazávali z diskuse pod článkem ! Dávám to sem i s reakcí Ing.Arch. Vokurky  a paní Pařízkové ,aby jste si všichni  připomněli cenzorskou éru na MČ Velká Chuchle i fotečky z této události zde naleznete.