Category Archives: Příroda

Chuchelský pohádkový les.

1    les 1    Chuchelský pohádkový les.

 Rok se s rokem  sešel a v chuchelském lese se opět konalo setkání pohádkových bytostí s dětmi . Akce se konala dne 4.října 2014 od 13 do 16 hodin , ale vzhledem k velkému množství dětí se protáhla až do 17 hodiny.
   Oproti loňsku jsme se snažili o pružnější a zábavnější formu soutěží , což se nám snad alespoň částečně podařilo . Pohádkového lesa se jako soutěžící zúčastnilo 545 dětí , které absolvovaly deset stanovišť a odměny si vyzvedávaly v lesním ZOO .

jirka3Zeleň  má   Mgr. Melichar  rád

Požádal jsem ÚMČ o projekt nadace ČEZ, v kterém je jasně popsáno, jak bude obnovena alej hlohů na Starochuchelské ulici. Zarazila mě už cena za jeden strom 12 500,- Kč (asi bude i s osvětlením) ?

Co ovšem bylo přímo studenou sprchou, když jsem 1.10 spatřil na Starochuchelské jen díry po dvou stromech, které měly být dle projektu zachovány. Nu a jak zněla odpověď z úřadu MČ -  PROČ? :

 

„stromy byly nakonec pokáceny všechny na základě znaleckého posudku, který byl předložen společně se studií a rozhodnutím o poskytnutí dotace z Nadace ČEZ na posledním zastupitelstvu MČ.

Studie byla vypracována před dodáním toho posudku.“

 Pokud je mi známo, tak znalecký posudek hovořil ve prospěch těchto dvou stromů !!!

Tak jsem se tedy podíval do zápisu z minulého zastupitelstva a hle –

Kroužkování ptáků v Chuchelském lese.

   V červnu 2014 proběhlo za účasti dětí z mateřského centra a oddílu ČSOP sportíci kroužkování mláďat  ptáků vylíhlých v jimi instalovaných a čistěných budkách.

Poděkování p. Kadeřábka

   úklid3                                        Úklid Vltavského nábřeží.

Zastupitel Kadeřábek a Skautský oddíl Sprortíci zvou na brigády

kadeřMilí rodiče,

zveme Vás, i veškeré přátele na naše
víkendové akce.

Darebáci v chuchelském lese.

 Darebáci v chuchelském lese.

Chtěl bych jen krátce upozornit na nešvar , který se nám poslední dobou rozmáhá v pražských lesích a neminul bohužel ani chuchelský les.

Doly ve Velké Chuchli

 

lom 1949

lom 1949

Doly ve Velké Chuchli

 Každý člověk, co žije ve Velké Chuchli se snad aspoň jednou prošel do Dolů, obešel Pacoldovu vápenku  a zastavil se i u firmy Explosiv a před jejich raketou. Psát o Pacoldově vápence mi přijde zbytečné, v mnoha svých dílech ji podrobně rozebral Mgr. Hromádka .Zaměřím se spíše na důlní činnost, která  patří k Chuchli stejně jako vápenka.

Čistění a instalace ptačích budek v chuchelském lese.

 Čistění a instalace ptačích budek v chuchelském lese.

 

Jako každý rok jsme i letos s dětmi a vedoucími s dětského oddílu Sportíci a též s dětmi a rodiči s mateřského centra uspořádali akci čistění stávajících a instalaci nových ptačích budek na našem chuchelském lesním úseku.

Svatohubertský koncert lovecké hudby II.ročník

Svatohubertský koncert lovecké hudby

Dne 2.11.2013 proběhl v kostele sv,Jana Nepomuckého již druhý koncert lovecké hudby.

Pohádkový les se uskutečnil také v Chuchelském háji

Pohádkový les se uskutečnil také v Chuchelském háji

Dne 21.9.2013 proběhla v Chuchelském lese akce Pohádkový les. V letošním roce jsme měli tu smůlu, že z důvodu červnových povodní akce probíhala pouhý týden po dětském dnu chuchelských hasičů , který probíhal v náhradním termínu 14.9.2013.