Category Archives: Historie

Válka končila v Chuchli

Válka končila v Chuchli

Zdroj: Dostihový svět, LPK Radtín a další různé

 

Na samém konci druhé světové války se v okolí Chuchle stále schovával mnoho Němců. Rudá armáda k nám sice dorazila 9. května v noci, ale mnoho chucheláků se ze svých úkrytů do svých domovů vrátilo až o dva dny později, tedy 11. května, jak říká pamětník. Ale začněme popořádku.

Nadjezd v obraze doby

Nadjezd v obraze doby

Tento článek má za úkol vyvrátit dlouhodobá tvrzení Ing. Arch. Vokurky, Ing. Kozického, Mgr.Melichara  o tom,  jak nikdy nebyli informováni  o stavbě nadjezdu ve Velké Chuchli.  Jejich  tvrzení,  které tak často zaznívalo  z úst některých z nich na adresu dřívějších zastupitelů:

Zpackané REFERENDUM 2009 fakta aneb koaliční lži stále dokola jsou k ničemu.

Referendum (včetně všech dokumentů v PDF )

Ještě dnes, a to je tomu 5let, je jedním z bodů, které rozděluje Chuchli.  Konání či nekonání referenda  v roce 2009  dodnes slouží lidem jako je Ing. Arch. Vokurka  nebo Ing. Kozický  k tlaku na city obyvatel Velké Chuchle. Proto se pokusme shrnout  průběh referenda krok po kroku.

Už jen vrátek zůstal zachován!

těžní vrátek 02a  Už jen vrátek zůstal zachován!

Vrátek byl vyroben v roce 1918 železárnami v Králově Dvoře. Vrátek byl nejdříve dodán do dolu Vinice, poté  v roce 1922, byl přemístěn do dolomitového dolu ve Velké Chuchli.

Doly ve Velké Chuchli

 

lom 1949

lom 1949

Doly ve Velké Chuchli

 Každý člověk, co žije ve Velké Chuchli se snad aspoň jednou prošel do Dolů, obešel Pacoldovu vápenku  a zastavil se i u firmy Explosiv a před jejich raketou. Psát o Pacoldově vápence mi přijde zbytečné, v mnoha svých dílech ji podrobně rozebral Mgr. Hromádka .Zaměřím se spíše na důlní činnost, která  patří k Chuchli stejně jako vápenka.

10 let poté

Tak kvůli tomuto článku chytal Ing.Arch. Vokurku a Mgr.Melichara amok a dokola ho smazávali z diskuse pod článkem ! Dávám to sem i s reakcí Ing.Arch. Vokurky  a paní Pařízkové ,aby jste si všichni  připomněli cenzorskou éru na MČ Velká Chuchle i fotečky z této události zde naleznete.

JAN HAZUKA *1940- +2012

Ve věku dožitých 72 let nás náhle opustil náš dlouholetý kamarád, předseda, šerif

JAN HAZUKA.

Poté, kdy jsem  ani na webu a ani v Chuchelském zpravodaji nenašel jedinou větu, která by ocenila dlouholetou práci Jana Hazuky ve službách Čechoslovanu Chuchle, jsem nabyl přesvědčení, že člověk,  který byl 40 let předsedou Chuchelského fotbalu si zaslouží alespoň krátkou vzpomínku.

Hasiči Chuchle a hasičský sport

V roce 1970 bylo rozhodnuto vrcholnými orgány požární ochrany ČSR a SSR zavést požární sport pro všechny hasiče v bývalé ČSSR. Požární sport se tak stal součástí odborné přípravy hasičů a zůstal jím až do současnosti. Je uzákoněn § 72, odst. 4, v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

První celostátní soutěž v požárním sportu, lépe řečeno její zárodek, byla uspořádána ještě v roce 1970 v Ostravě. Tam se ještě projevila nedostatečná zkušenost s pořádáním takovéto soutěže zejména v nejednotném výkladu pravidel a směrnic, chyběl kvalifikovaný sbor rozhodčích a rovněž některé „narychlo“ zhotovené překážky mnohdy nesplňovaly dané technické požadavky. Další Mistrovství ČSSR, kde již byla většina chyb a nedostatků odstraněna, proběhlo v roce 1971 v Trenčíně, druhé pak v roce 1972 ve Frýdku-Místku, čímž bylo započato s pravidelným každoročním sportovním vyvrcholením nejlepších družstev profesionálních hasičů a to podle pravidla střídavě jednou na Slovensku a jednou v Čechách. 

Vrtulový parníček Chuchle

Rychlá salónní paroplavba – vrtulový parníček Chuchle 

Po vyslechnutí  dopravní diskuse na posledním zastupitelstvu, kdy především  „odborníci“ ing. Kozický a ing. arch.Vokurka  doslova sršeli přehršlem nápadů  na řešení dopravní situace  po zrušení  nadjezdu v naší MČ, jsem zůstal s otevřenými ústy.  Mezi nejskvostnější nápady patřilo využití lodní dopravy, která by mohla suplovat MHD z míst v blízkosti toku Vltavy.

Kronika Sboru Dobrovolných Hasičů Velká Chuchle

1893 – Založení sboru

 

Psal se rok 1893. Spojená obec Malá a Velká Chuchle čítala tehdáž 61 domů s počtem asi 460 obyvatel. K obci patřily samoty: Walterova zahrada, Doly a část na Lahovské.

Na popud starosty obce a místních občanů byla svolána na den 23. dubna 1893 ustavující schůze, ve které bylo jednáno o založení sboru dobrovolných hasičů v Chuchli. Pan Rudolf Staněk, učitel ve Slivenci, pronáší řeč „o významu hasičských spolků“, což s jásotem bylo přijato.