Category Archives: Nezařazené

Vánoce 2015

                                                                  Krásné vánoční svátky,

                                                                 mnoho spokojených chvil 

                                                                 v novém  roce 2016

                                                                                    a

                                                                především hodně zdraví

                                                                              Vám přejí   znak1

Návrh na odvolání KV od Mgr. Melichara na zasedání ZMČ dne 9.11.2015

4Odvolání  Kontrolního  výboru

Samozřejmě si většina z vás myslí, že jsem tento bod do programu zastupitelstva vložil na základě pseudokauz  kontrolního výboru, jako je vyšetřování elektromobilu nebo oblíbené téma financování pečovatelské služby. Není to tak. Pravdou je, že „odborné“ závěry KV mě nechávají ledově klidným.  Kdyby se jednalo o solidní a důvěryhodné  kontroly, tak by jistě už před rokem navrhnul pan Pořízek usnesení, ve kterém by byla žádost na Magistrát hlavního města Prahy o hloubkovou kontrolu financování  a nakládání se svěřeným majetkem a prostředky. Poslední hloubková  kontrola, se uskutečnila cca před 16 lety. Což asi učinit nechtějí, nebo nemohou?

Rezignace Ing. arch Doubnera

Vážení spoluobčané a zastupitelé!

Můj děda a praděda byli starostové, mám po nich v krvi, že Obec je místo, kde je člověk doma, kde se setkává se sousedy, spolužáky ze školy, místem, které poskytuje bezpečí, sousedství. A proto, abych tuto myšlenku mohl dále rozvíjet, rozhodl jsem se, že budu kandidovat do místního zastupitelstva.

Bohužel tím, že jsem nepodpořil dnešního starostu, dostal jsem se se svým výborem stavebním, dopravy a bezpečnosti na okraj informovanosti o dění ve Velké Chuchli. Za ten rok, co jsem se snažil se svými kolegy pracovat ve prospěch naší městské části, jsem já i mí kolegové neustále naráželi na informační embargo ze strany pana starosty a jeho kolegů a nebyla využita námi nabízená pomoc. Při konání zastupitelstev jsem byl pouze svědkem neodbornosti a nezkušenosti, co se týče stavebních záležitostí! Dlouze se

Na víkend

kadVyrazil-li  chuchelský občan na zastupitelstvo a těšil se, že se dozví tu skutečnou pravdu         o mandátu pana  zastupitele Kadeřábka  a čekal, že pozná, jak zavádějící jsou některé „zaručené zprávy“  tak, jak proklamoval ve svém příspěvku z 9.10. na Chuchle blog  místopředseda  KV (Комитет государственной безопасности) Vladimír Kozák ve své, řekněme cirkusové pozvánce,  na pondělní zastupitelstvo, byl dozajista zklamán.

Pravda v podání vedoucího činitele chuchelské radnice  byla, řekněme pravdou, ve smyslu, co je psáno, to je dáno. Formální konstatování, že pan zastupitel Kadeřábek má ve svém občanském průkaze bydliště v Malé Chuchli 8 (hájovna), bylo pravdivé.

Ale faktická část je trošku jiná. A s tou byl pan starosta Fresl od pana Kadeřábka seznámen někdy v květnu tohoto roku. Pan starosta dobře ví, že  zaměstnanecký poměr skončil panu Kadeřábkovi k 30.6.2015. Tím panu Kadeřábkovi zanikl i nárok na byt v hájovně, a to k 31.7.2015. Jak tohle víme? Každý

Otevřený dopis k rukám starosty pana Stanislava Fresla od stavebního výboru

Na žádost zveřejňujeme:

Pro: ÚMČ Praha – Velká Chuchle

K rukám starosty pana Stanislava Fresla

U Skály 262/2

159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

Otevřený dopis starostovi MČ Velká Chuchle

Vážený pane starosto,

Tímto bychom Vás požádali o informace k projektům, pro nás klíčovým. Bohužel ani v rámci stavebního a dopravního výboru nemáme od Vás a úřadu dostatečné a komplexní informace. Mohl byste nám je zpřesnit a zaslat?

1 ) Jak je to s přístavbou základní školy? Jaký je nyní stav? Kdo celou akci řídí? Kdo je člen hodnotící komise? Proč v hodnotící komisi není alespoň jeden člen stavebního a dopravního výboru (např. pan architekt Karel Doubner, který Vás několikrát oslovil a rád by se, i jako předseda tohoto výboru, celého procesu účastnil)? Jaké jsou podmínky pro zhotovení všech podkladů? Stavba zde bude po několik desetiletí – měla by být nejenom levně postavená ale i architektonicky sladěna s hlavní budovou a poslední přístavbou z druhé strany hlavní budovy. Jaké jsou hlavní termíny a postupy – lze nám je sdělit? Kdy má být a co přesně připraveno? Lze do hodnotící komise pan arch. Doubnera přizvat?

ZAČÁTEK NA KONCI

vs3Asi si říkáte, proč takový nadpis? Níže pochopíte.

Právě skončila fotbalová sezona 2014/2015. Na závěr letošní sezony SK Čechoslovan Chuchle uspořádal tradiční Memoriál Míly Marka a při této příležitosti bylo oficiálně otevřeno travnaté chuchelské hřiště (viz foto).

Vše se konalo v sobotu 20. 6. Byli pozváni zastupitelé, ale bohužel se dostavili pouze dva, tímto děkujeme panu Melicharovi a panu Maříkovi, že si našli čas a že měli chuť přijít podpořit naši věc. Dále byla pozvána bývalá zastupitelka a vdova po panu M. Markovi, která i přes své zdravotní problémy přišla a také nás podpořila. Nejdříve řekl pár slov zastupitel pan Melichar, poté si vzala slovo paní Marková. Po pár slovech přišel čas přestřihnout pásku. A kdo jiný to měl udělat než naši nejmladší žáci s asistencí hráčů přípravky.

Turnaje se zúčastnilo 5 týmů: Chuchle A, Chuchle B, Lipence, FAAZ a Radotín. Vše to byli hráči ml. přípravek. Naši se umístili na hezkém 3. místě. První tři místa obdržela poháry a tým Lipence, který vyhrál, získal putovní pohár, už podruhé za historii memoriálu. Všichni zúčastnění dostali medaile, zmrzlinu a trdelník.

Tímto bych ráda poděkovala rodičům hráče Matyho Dostálka, kteří pro všechny děti zakoupili zmrzliny, a rodičům Ládíka a Jirky Svobodových, kteří zajistili jako sponzorský dar trdelník, taktéž pro všechny.

Chuchelský hřbitov ? Nó ,tak to je paráda !

IMG_3168Na jaké kulturní  a společenské výši je „obec“ se pozná podle upraveného hřbitova. Například tam odkud pochází můj otec, máme rodinou hrobku na malém hřbitově. Všude je uklizeno, kamínkové cestičky uhrabány hráběmi a na cestičkách plevele nenajdete. Každé jaro  jsou natřeny lavičky tak, aby  babičky mohly v klidu rozjímat nad svými odešlými blízkými. Prostě všude pořádek a čisto.

Druhou hrobku  máme v Motole. Nedávno jsme zauvažovali, že by jsme naše předky přestěhovali na hřbitov sem k nám do Chuchle. Přece jenom pro naše návštěvy by místní hřbitov byl lepší a dostupnější. Z těchto důvodů jsem vyrazil na místní hřbitov, abych než se půjdu otázat na MČ aspoň získal představu, kde by se volná místa mohla nacházet.

Ovšem to co jsem zřel na místním hřbitově překonalo veškerá má očekávání. Všude plevel  cestičky zarostlé, no co dodat. „Jsem rád“, když se poukazuje na ty ostatní, například na nenatřené skříňky. Vlastní nepořádek ovšem nevidíme. No nic odložil jsem návštěvu MČ do doby, než bude „u vesla“ někdo, kdo se víc než o vlastní ego bude starat o tak  normální a potřebné věci, jako je úklid hřbitova.

V sobotu 27.6.2015 bude omezen průjezd na Slivenec – minimálně omezen.No informovanost obyvatel Chuchle trošku selhala. Trošku hodně !

SAM_0134

Slavnostní otevření fotbalového hřiště

oth1Zatím co o uplynulém víkendu proběhlo v naší městské části několik zajímavých akcí jedna zůstala tak trochu v pozadí. Ovšem pro Chucheláky měla asi ten největší význam.

Znovu se po dvou letech slavnostně otevřelo fotbalové hřiště! Překvapilo mne kolik lidí se zde sešlo . Otevírací řeč při znovuotevření za Čechoslovan pronesl člen Mgr.Melichar ,který neopomněl poděkovat všem ,kteří se podíleli na rekonstrukci Chuchelského stadionu ,zvláště však vyzdvihl přístup Pražského fotbalového svazu za přidělené dotace a přístup rodiny Šafářů ,kteří věnovali nemálo času ,aby zachovali chod klubu po dobu jeho exilu na Břevnově. Následné slavnostní přestřižení pásky zůstalo na těch nejmenších . Však kdo jiný než nejmenší děti , pro které má hřiště sloužit.

Dostihová -Konečné řešení

  • Zastupitelstvo schválilo na zasedání dne 15. 12. 2014 usnesení ohledně zjednosměrnění části Dostihové podle návrhu společnosti InterCora a tím dopomohlo splnit podmínku č. 43 pro vydání stavebního povolení Hornbach.

    Toto je původní návrh schválený zastupitelstvem , který dle slov p.Fresla nebyl konečný a na nové připomínky prý bude brán zřetel.

    Dopr

  • Zastupitel Pan  Mařík následně konstatoval:Návrh  a  schválení  poslední  varianty  zastupitelstva  MČ  Velká Chuchle  ze  dne  15.12.2014  považuji s  odstupem  času  jako  nekoncepční  a  velmi  nepraktickou  pro  dopravu  občanů  Velké Chuchle. A vypracoval vlastní variantu. (http://chuchleweb.cz/?p=1273)  Na následných zastupitelstvech